Ohjeita koronatilanteessa

Olemme koonneet tähän tietopakettiin ajankohtaista tietoa koronaviruksen vaikutuksista Varman asiakkaille.

TyEL-vakuutukset

TyEL-asiakkaanamme sinulla on mahdollisuus pyytää maksuaikaa TyEL-maksuillesi. Maksuajalta peritään viivästyskorkoa (8 %).

Navigointiohje: Kirjaudu asiointipalveluumme – klikkaa TyEL-vakuutus – klikkaa Laskut TyEL-maksuista – klikkaa Hae maksuaikaa sivun alaosasta – Valitse itsellesi sopiva maksuaikavaihtoehto – Lähetä pyyntö.

Jos käytät Palkka.fi-palvelua työnantajamaksujen hoitamiseen, voit hakea maksuaikaa siten, että valitset Palkka.fi:ssä laskutustavaksi Työeläkevakuutusyhtiön lähettämä lasku. Valinta löytyy Palkka.fi:ssä työnantajatietojen alta. Valintamahdollisuus on vain yrityskäyttöliittymällä eli vaatii Y-tunnuksen.

Kun TyEL-laskusi tulevat Varmasta, voit pyytää niille maksuaikaa Varman asiointipalvelussa tai olemalla yhteydessä asiakaspalveluumme. Palvelemme arkisin klo 8–17 chatissa ja puhelimessa 010 192 100.

Kirjaudu Varma Asiointiin

YEL-vakuutukset

 1. YEL-asiakkaanamme voit pyytää tarvittaessa lisää maksuaikaa YEL-maksuillesi. Maksuajalta peritään viivästyskorkoa (8 %). Voit pyytää maksuaikaa soittamalla 010 192 100, chatissa tai kirjautumalla asiointipalveluun.
 2. Voit edellytysten täyttyessä käyttää joustoa ja maksaa 10–20 prosentilla pienennettyä vakuutusmaksua. Jousto ei vaikuta pienentävästi Kelan päivärahoihin. Hae joustoa asiointipalvelussamme.

  Lue lisää YEL-joustosta
 3. Voit pyytää muuttamaan YEL-maksujen eräkuukausia. Huomaa, että puolet vuoden YEL-maksuista tulee erääntyä ennen 1.8.2020.

Kirjaudu Varma Asiointiin

Jos liiketoiminnan väheneminen on pysyvää tai huomattavaa pidemmän aikaa, voit muuttaa YEL-vakuutuksen työtuloa. Tällöin YEL-maksukin on pienempi.

Tee työtulomuutos kätevästi asiointipalvelussamme

Huomaathan, että matalampi työtulo voi myöhemmin pienentää Kelan päivärahoja, jos joudut karanteeniin tai sairastut. Se voi myös vaikuttaa oikeuteesi saada työttömyysturvaa. Oikeus työttömyyspäivärahaan edellyttää, että yrittäjän työtulo on vähintään 13 076 €. Jos kuulut SYT-kassaan, muista ilmoittaa työtulon muutoksesta myös heille.

Kun työskentelysi yrittäjänä keskeytyy pidemmäksi aikaa tai työskentely jää toistaiseksi todella vähäiseksi, YEL-vakuutuksesi voidaan päättää. YEL-vakuutus voidaan päättää tarvittaessa takautuvasti. YEL:n päättäminen päättää myös yrittäjän tapaturmavakuutuksen voimassaolon. Muista ilmoittaa YEL:n päättyminen myös omaan tapaturmavakuutusyhtiöösi.

Vakuutuksen viimeinen voimassaolopäivä on viimeinen työskentelypäiväsi.

Lähetä vakuutuksen päättämispyyntö asiointipalvelussamme

Yrittäjällä on 8.4.2020 alkaen oikeus Kelan työmarkkinatukeen koronavirusepidemian aiheuttaman äkillisen ja yllättävän kysynnän heikkenemisen vuoksi. Työmarkkinatukea on mahdollista saada takautuvasti 16.3.2020 alkaen, jos hakemus tehdään 15.4. mennessä.

Työmarkkinatuen maksaminen edellyttää ilmoittautumista työnhakijaksi työ- ja elinkeinotoimistoon sekä TE-toimiston myönteistä työvoimapoliittista lausuntoa Kelalle. Oikeus työmarkkinatukeen on voimassa 30.6.2020 asti.

Työmarkkinatuen saaminen ei edellytä yritystoiminnan lopettamista eikä YEL-vakuutuksen päättämistä. Etuus voidaan myöntää myös yrittäjälle, joka on päättänyt YEL-vakuutuksensa koronaepidemian vuoksi.

Lue lisää työttömyysturvan muutoksista työ- ja elinkeinoministeriön tiedotteesta

Sairastuminen ja karanteeni

Karanteenilla tarkoitetaan tilannetta, jossa yrittäjä on määrätty olemaan poissa työstään tartuntataudin, esimerkiksi koronaviruksen, leviämisen estämiseksi. Tartuntatautilain mukaista päivärahaa maksetaan myös alle 16-vuotiaan lapsen huoltajalle, jos lapsi on määrätty karanteeniin eikä huoltaja voi harjoittaa yrittäjätoimintaa. Kela myöntää lääkärin päätöksellä karanteeniin asetetulle yrittäjälle tartuntatautilain mukaista päivärahaa, jonka määrä perustuu YEL-työtuloon.

Lue lisää tartuntatautipäivärahasta Kelan sivuilta

Koronavirukseen sairastunut yrittäjä voi hakea Kelasta sairauspäivärahaa sille ajalle, jolta on estynyt harjoittamasta yrittäjätoimintaa. Sairauspäivärahan saamisen edellytyksenä on aina lääkärintodistuksella todettu sairaus.

Lue lisää sairauspäivärahoista Kelan sivuilta

Yrittäjän sairauspäivärahan määrä perustuu YEL-työtuloon, ja se lasketaan 12 kalenterikuukauden tarkastelujaksolta, joka edeltää päivärahaoikeuden alkamista edeltävää kalenterikuukautta. Viime hetken korotus työtuloon ei siis pääsääntöisesti ehdi vaikuttamaan päivärahan määrään. Muut kuin yritystoiminnassa tapahtuneet muutokset, kuten virusepidemia, eivät voi olla perusteena työtulon nostamiselle.

Lue lisää sairauspäivärahoista Kelan sivuilta

Suomen hallituksen toimenpiteet koronaviruksen leviämisen estämiseksi vaikuttavat melkein kaikkien suomalaisten elämään. Hallitus esimerkiksi suosittelee välttämään tarpeetonta oleilua yleisillä paikoilla ja yrityksiä sulkemaan harrastus- ja urheilupaikat. Valitettavasti toimenpiteet tarkoittavat monelle yrittäjälle ansionmenetyksiä, ja toimeentulo voi olla kovinkin tiukassa lähikuukausien aikana.

Tällöin ei kuitenkaan ole kyse karanteenin tai sairastumisen aiheuttamasta ansionmenetyksestä. Kyse ei pääsääntöisesti ole myöskään sellaisesta viranomaisen antamasta velvoittavasta määräyksestä, joka liittyy välittömästi vakuutettuun liiketoimintaan tai kiinteistöön, jossa tilaisuus pidetään. Tällaisesta on kyse, jos viranomainen esimerkiksi asettaa tietyn kiinteistön käyttökieltoon tartuntataudin leviämisen estämiseksi.

Velvoittava viranomaismääräys on yleensä edellytys sille, että vahinkovakuutusyhtiö voi korvata liiketoiminnan keskeytymisestä aiheutuvaa taloudellista vahinkoa. Ratkaisevaa on myös vakuutusturvan laajuus. Oman vahinkovakuutusturvan laajuudesta ja mahdollisesta oikeudesta korvaukseen voit tiedustella omasta vahinkovakuutusyhtiöstäsi.

Eläkehakemusten käsittely ja eläkkeiden maksaminen

Yksityisalojen työeläkkeet maksetaan tällä hetkellä valtaosin töissä olevilta perittävillä työeläkemaksuilla. Jos epidemia johtaa merkittäviin lomautuksiin tai irtisanomisiin, voivat perittävät työeläkemaksut jäädä matalammiksi kuin niiden on arvioitu olevan. Tällaisessa tilanteessa eläkejärjestelmän puskurirahastoja käytettäisiin enemmän.

Lomautuksen tai työsuhteen päättymisen vaikutus eläketurvaan

Kun palkanmaksu loppuu, loppuu myös eläkkeen karttuminen palkasta. Työttömyyskassan maksaman ansiopäivärahan perusteella karttuu kuitenkin eläkettä. Työansioista kertyvään eläkkeeseen verrattuna ansiopäiväraha-ajalta kertyvä eläke on pienempi, koska eläkkeen perusteeksi otetaan 75 % päivärahan perusteena olevasta ansiosta. Poikkeus: eläkettä ei kartu ansiopäivärahasta, jos henkilö saa samaan aikaan työkyvyttömyyseläkettä.

Eläkkeen karttuminen ansioista päättyy työsuhteen päättymiseen. Ansiopäivärahan perusteella karttuu jonkin verran eläkettä.  Ansiopäivärahasta karttuu eläkettä alimpaan vanhuuseläkeikään saakka.

58 vuotta täyttänyt saa työttömyyspäivärahaa 500 päivältä (ns. enimmäisaika), jos hän on työskennellyt vähintään viisi vuotta viimeisten 20 vuoden aikana. 500 päivää kuluu noin kahdessa vuodessa.

Lue tarkemmin työttömyyspäivärahasta Työttömyyskassojen yhteisjärjestön verkkosivuilta

Vanhempi työntekijä voi saada enimmäisajan lisäksi päivärahaa lisäpäiviltä (ns. työttömyysputki). Oikeus lisäpäiviin edellyttää, että henkilö on

 • ollut eläkevakuutetussa työssä vähintään 5 vuotta viimeisten 20 vuoden aikana ja
 • täyttää 61 vuotta ennen enimmäisajan päättymistä, jos s. 1957-60, tai 62 vuotta, jos s. 1961 tai sen jälkeen.

Vanhuuseläkkeelle voi siirtyä ikäluokan alimmassa eläkeiässä.

Osa-aikaeläke korvattiin osittaisella vanhuuseläkkeellä vuoden 2017 alussa. Osa-aikaeläkkeitä on vielä jonkin verran maksussa. Osa-aikaeläkkeen maksaminen päättyy, jos poissaolo työstä jatkuu yli 6 viikon ajan.

Osittaisen vanhuuseläkkeen maksaminen jatkuu normaalisti. Osittaisen vanhuuseläkkeen saaminen ei edellytä työskentelyä. Osittainen vanhuuseläke ei vaikuta ansiopäivärahaan.

Osatyökyvyttömyyseläkkeen maksaminen jatkuu samansuuruisena kuin ennenkin. Työskentely osatyökyvyttömyyseläkkeen rinnalla ei ole pakollista. Osatyökyvyttömyyseläkkeen määrä vähennetään ansiopäivärahasta.

Kuntoutus

Ole yhteydessä kuntoutuspalveluihimme, jos

 • kuntoutusohjelmasi (työkokeilu, työhönvalmennus, koulutus) on alkanut ja keskeytyy karanteenin, lomautuksen tai koulujen ja päiväkotien sulkemisesta johtuvan lapsenhoidon tarpeen vuoksi yli kuukaudeksi tai keskeytyy kokonaan
 • et pysty aloittamaan kuntoutusohjelmaasi
 • opiskelusi tai oppisopimuskoulutuksesi keskeytyy täysin tai
 • valmistumisesi uhkaa siirtyä koronan vuoksi.

Voit asioida sujuvasti kuntoutusasiantuntijamme kanssa asiointipalvelumme kautta: Varma.fi > Kirjaudu > Viestit ja liitteet.