HR Opintopolku - työkyky muuttuvassa maailmassa

Ilmoittautuminen on päättynyt
Tämä maksuton HR Opintopolku on tarkoitettu uusille henkilöstöasioista vastaaville tai Varmaan siirtyneiden uusien asiakkaiden henkilöstöasioista vastaaville, jotka haluavat tarkastella työkyvyn tukea muuttuvassa työelämässä yhdessä luotettavan ja asiantuntevan kumppanin kanssa.

Millaista työkykyä tarvitsemme?

Jos työskentelet HR asioiden parissa ja mietit työkyvyn syklisyyttä tai vaikkapa miten tunnistaa työkykyriskejä on tämä opintopolku tarkoitettu juuri sinulle.

Opintopolku koostuu kolmesta Teamsin välityksellä suoritettavasta opintokerrasta jotka ovat kestoltaan jokainen noin 2 tuntia. Käytämme opintopolulla Varma Akatemiaa sekä muita ryhmätyöskentely välineitä. Opintopolku sisältää myös etä- ja välitehtäviä.

Opintopolulla yhteiset keskustelut muiden organisaation edustajien kanssa, verkostoituminen sekä mahdollisuus pohtia työkykyyn liittyviä asioita yhdessä muiden kanssa, auttavat sinua tarkastelemaan työkykyä laajemmin.

Tällä opintopolulla käymme läpi seuraavia työkykyyn vaikuttavia asioita HR:n nökökulmasta:

  1. Työelämän myllerryksessä - millaista työkykyä tarvitsemme? (tiistaina 10.1.)
  2. Millaisin välinein varmistetaan henkilöstön työkyky? (tiistaina 7.2.)
  3. Miten tukea, kun työkyky on uhattuna? (tiistaina 7.3.)

Opintopolku on sisällöltään suunniteltu niin, että sen suorittaneena sinulle muodostuu laajempi näkemys työkykyyn liittyvistä välineistä, saatavilla olevasta tuesta sekä siitä millaista työkykyä organisaatiossanne tarvitaan.

 

Toinen vuoden 2023 HR opintopolku järjestetään elokuussa.

Asiantuntijat opintopolullasi

Johanna Kontio

Työkykyjohtamisen kehityspäällikkö, Varma

Johanna Kontio työskentelee työkykyjohtamisen kehityspäällikkönä Varman työkykypalvelut -toiminnossa. Työkyjohtamisen kehityspäälliköt auttavat asiakkaita tunnistaamaan työkykyriskejä ja löytämään vaikuttavia eri tason keinoja työkyvyttömyyden ehkäisemiseksi. Johannan intohimona on tarkastella työkykyjohtamisen prosesseja ja mahdollistaa sujuva arki ja ihmisten työssä menestyminen työelämän monien muutosten tahdissa.

Teija Kosola

Kuntoutusasiantuntija, Varma

Teija Kosola työskentelee kuntoutusasiantuntijana Varman työkyvyttömyysriskin hallinnan toiminnossa. Hänen työarkeensa kuuluu ohjaus, neuvonta ja ratkaisujen tuki työkyvyn heikentymiseen liittyvissä tilanteissa. Teijan mielestä on kiehtovaa ja innostavaa miten onnistuneita työhönpaluun ratkaisuja on mahdollista löytää, vaikka terveydentila asettaa työnteolle haasteita ja tie alussa näyttää mutkaiselta.

Anne Koutu

Työkykyjohtamisen kehityspäällikkö, Varma

Anne Koutu työskentelee työkykyjohtamisen kehityspäällikkönä Varman työkykypalvelut -toiminnossa. Työkyjohtamisen kehityspäälliköt auttavat asiakkaita tunnistamaan työkykyriskejä ja löytämään vaikuttavia eri tason keinoja työkyvyttömyyden ehkäisemiseksi. Annea kiinnostaa erityisesti nuorten työkykyisyyden vahvstaminen alati muuttuvassa työelämässä.

Tiia Reho

Asiantuntijalääkäri

Tiia Reho on Varman asiantuntijalääkäri, jonka päätavoite on kehittää yhteistä ymmärrystä työkykyä tukevista tekijöistä työelämässä sekä työkyvyn tukemisen mahdollisuuksista. Taustaltaan Tiia on lääketieteen tohtori ja työterveyshuollon ja terveydenhuollon erikoislääkäri.

Minna Savinainen

Tutkimuspäällikkö, Varma

Minna Savinainen työskentelee tutkimuspäällikkönä Varman työkykypalveluissa. Minna on tutkinut työkykyä ja siihen vaikuttavia tekijöitä reilun 20 vuoden ajan eri näkökulmista. IPS-mallin soveltaminen työeläkekuntoutuksessa ja sen tutkiminen on ollut todella mielenkiintoinen matka.

Tuija Vanhamäki

Työkykyjohtamisen kehityspäällikkö, Varma

Tuija Vanhamäki työskentelee Varmassa työkykyjohtamisen kehityspäällikkönä. Tuijalla on 30 vuoden kokemus työkyvyn ylläpitämisestä ja työhyvinvoinnin kehittämisestä kuntouksessa, työterveyshuollossa ja HR:ssa, mikä auttaa häntä ymmärtämään ja tukemaan asiakasyrityksiä työkykyjohtamisen haasteissa. Tuija sanookin, että "Työelämän mielettömässä muutoksessa emme saa unohtaa ihmistä, vaan tehdään työstä ihmisen mittaista".

Heidi Mollgren

Kuntoutusasiantuntija, Varma

Kuntoutusasiantuntija Heidi Mollgren työskentelee Varmassa ammatillisen kuntoutuksen parissa. Heidin työn keskeinen tavoite on työurien jatkuminen ja kestävien ratkaisujen löytäminen tilanteissa, joissa työntekijän työkyky on uhattuna. Parhaat ratkaisut löytyvät, kun yhteistyö työntekijän, työnantajan, työterveyshuollon ja eläkeyhtiön kesken on saumatonta ja tämän yhteistyön kehittäminen onkin Heidille sydämen asia.

Voisit olla kiinnostunut myös näistä