Miten Suomi voi - ja mitkä ovat työkykyä tukevia ratkaisuja?

Ilmoittautuminen on päättynyt

Webinaaritallenne on katsottavissa Varma Akatemiassa.

Miten Suomi voi - ja mitkä ovat työkykyä tukevia ratkaisuja?

Työkyky on tutkitusti heikentynyt viime vuosina. Millaisia keinoja työpaikoilla on edistää eri-ikäisten työhyvinvointia ja työkykyä monipaikkaisessa työssä?  Miten vahvistaa sosiaalista rohkeutta tai muutoin tuunata työtä? Mikä on työuupumuksen liikennevalomalli, ja miten se voi tukea työpaikkoja?

Näihin kysymyksiin haetaan vastauksia webinaarissa, jossa keskustelevat Työterveyslaitoksen Kimmoisat työntekijät muuttuvassa työelämässä –hankkeen projektipäällikkö ja tutkimusprofessori Jari Hakanen ja erikoistutkija Janne Kaltiainen, NCC:n työkykypäällikkö Taina Tuhkanen sekä Varman tutkimuspäällikkö Auli Airila.

Puhujat

Jari Hakanen

Tutkimusprofessori, Työterveyslaitos

Jari Hakanen on jo yli 20 vuotta tutkinut ja ollut mukana monissa kehittämishankkeissa koskien suomalaista työelämää, hyvää johtamista ja aloitteellista oman työn tuunaamista, työn ja muun elämän yhteensovittamista sekä mielenterveyttä ja työkykyä hyvinvoinnin: työn imu, työuupumus, työssä tylsistyminen, työholismi, näkökulmista. Hän on saanut muun muassa työympäristötyön kehittämisen kultaisen erityisansiomitalin sekä hyvän työelämän puolestapuhuja- ja vuoden suomalainen työelämätutkija-tunnustuspalkinnot.

Janne Kaltiainen

Erikoistutkija, Työterveyslaitos

Janne Kaltiainen toimii erikoistutkijana Työterveyslaitoksessa. Tutkimustyössään hän on keskittynyt yhteisöllisyyden ja johtamisen työhyvinvointivaikutuksiin. Tuoreimmassa tutkimuksessaan Janne on pureutunut työhyvinvoinnin kehittymiseen korona-aikana sekä työhyvinvoinnin edistämiseen monipaikkatyössä.

Taina Tuhkanen

Työkykypäällikkö, NCC Suomi Oy

Taina Tuhkanen toimii työkykypäällikkönä vastuualueenaan NCC:n suomen toimintojen työterveysyhteistyö sekä työkykyyn, terveyteen ja kuntoutukseen liittyvät toimet, yhteistyö eläkevakuutus- ja tapaturmavakuutusyhtiöiden kanssa. Työhön liittyy myös tiivis yhteistyö NCC:n työturvallisuusorganisaation kanssa. Taina on myös pitkän linjan työterveyden ammattilainen, terveystieteilijä, jota erityisesti kiinnostaa ennaltaehkäisevän ja työkykyä ja työhyvinvointia edistävän toiminnan tutkiminen ja kehittäminen.

Auli Airila

Tutkimuspäällikkö, Varma

Auli Airila työskentelee tutkimuspäällikkönä Varman työkykypalveluissa. Aulia innostaa työkykyyn vaikuttavien tekijöiden tutkiminen sekä tutkitun tiedon hyödyntäminen vaikuttavien työkykyä edistävien palveluiden kehittämisessä.

Voisit olla kiinnostunut myös näistä