Etätyö ulkomailla: Mitä työnantajan pitää huomioida?

Ilmoittaudu mukaan
Ilmoittautuminen on päättynyt
Webinaarissa Varman, Ifin ja Eläketurvakeskuksen asiantuntijat kertovat, miten valmistautua työntekijän etätyöhön ulkomailla.

Katso tallenne webinaarista

Pandemian aikana lisääntynyt etätyö on herättänyt monissa työntekijöissä toivetta tehdä tulevaisuudessa etätyötä ulkomailta käsin. Etätyön tekeminen Suomen rajojen ulkopuolella ei kuitenkaan ole ihan ilmoitusluontoinen asia. Se voi tarkoittaa työnantajalle pahimmillaan tuplamaksuja tai työntekijän siirtymistä pois Suomen sosiaaliturvasta, jolloin työnantajavelvollisuudet onkin hoidettava siihen maahan, jossa työntekijä tekee etätyötä.

Tässä tilaisuudessa käymme esimerkkien avulla läpi muun muassa:

  • Millä edellytyksillä työntekijän vakuuttaminen voi jatkua Suomessa?
  • Mitä lakisääteinen tapaturmavakuutus korvaa ulkomaan etätyössä?
  • Millaisia lisävakuutuksia työnantajan olisi hyvä harkita?
  • Miten pidempiaikainen ulkomaan etätyö vaikuttaa työntekijän henkilökohtaiseen vakuutusturvaan?
  • Mitä työn tekemisen käytännön seikkoja tulee huomioida ulkomaan etätyössä?

Tilaisuudessa asiasta puhumassa ETK:n ulkomaantyön vakuuttamisen erityisasiantuntija Marjaana Lundqvist, Ifin henkilövakuutusasiantuntija Seija Tolvanen ja korvauspäällikkö Henrika Hollstén, sekä Varman HR-päällikkö Eeva Reponen.