Uutinen | 30.11.2012

Vuoden 2013 työeläkemaksu ja perustekorko vahvistettu

Sosiaali- ja terveysministeriö on vahvistanut työeläkevakuutusmaksun sekä perustekoron.

Keskimääräinen TyEL-maksu ja työntekijän eläkemaksu pysyvät ennallaan

Keskimääräinen TyEL-maksu pysyy ennallaan. Maksutaso nousee työmarkkinajärjestöjen aiemmin sopiman linjan (työeläkemaksua korotetaan 0,4 prosenttiyksikköä vuosittain vuosina 2011-2014) mukaisesti 0,4 prosenttiyksikköä. Maksua kuitenkin pienennetään antamalla kaikkien sopimustyönantajien vakuutusmaksuun alennusta 0,4 % palkoista. Tällä alennuksella pienennetään vakuutusliikkeen puskuria (tasoitusmäärää). Vuoden 2013 keskimääräinen työeläkevakuutusmaksu on siis edelleen 22,8 % palkkasummasta.

Työntekijän eläkemaksu pysyy myös ennallaan. Alle 53-vuotiaan työntekijän eläkemaksu on 5,15 % ja 53 vuotta täyttäneen eläkemaksu 6,50 % palkasta.

Tilapäisten työnantajien maksu on 23,8 % palkasta (23,3 % vuonna 2012).

Sopimustyönantajien alentamaton maksu (TyEL-perusmaksu) on 23,8 % palkasta (23,3 % vuonna 2012). Tästä maksusta vähennetään edellä mainittu alennus 0,4 % palkoista, asiakashyvitykset ja muut mahdolliset alennukset (ks. alla oleva taulukko).

Työeläkeyhtiöstä riippuvan asiakashyvityksen arvioidaan olevan keskimäärin 0,4 % vuonna 2013.Vuoden 2013 yrityksen omavastuupalkka määritellään vuonna 2011 toteutuneen palkkasumman perusteella.

Myös YEL-maksu säilyy samansuuruisena

Vuonna 2013 myös YEL-maksu säilyy samansuuruisena. YEL-maksu on alle 53-vuotiaille 22,50 % (22,50 % vuonna 2012) ja vähintään 53-vuotiaille 23,85 % (23,85 %).

Perustekorko, jota käytetään muun muassa vakuutusmaksujen laskennassa, on 1.1.2013 alkaen edelleen 4,00 %. Korko tarkistetaan puolivuosittain.

Lue myös STM:n tiedote

Lisätietoja antavat vakuutustekniikan johtaja Ritva Tarkiainen ja suunnittelija Jaana Kontio. Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@varma.fi.