Työkykyjohtamisen opintopolku

Työkykyjohtaminen on tavoitteellista ja yrityksen strategiaa tukevaa toimintaa.
Varman työkykyjohtamisen opintopolku antaa valmiudet arvioida työkykyjohtamisen kokonaisuutta omassa organisaatiossa, laatia liiketoiminnan tavoitteita ja strategiaa tukevia työkykyjohtamisen tavoitteita sekä soveltaa työkykyä tukevia menetelmiä käytäntöön.

Opintopolku on jaettu Peruspolkuun ja Syventävään polkuun. Peruspolkuun on koottu teemoja, jotka liittyvät työkykyjohtamisen perusrakenteiden luomiseen.
 
Syventävät lähipäivät tarjoavat sinulle näköaloja, jotka liittyvät esimerkiksi valmentavaan johtamiseen, työkykyä tukevien tietojärjestelmien kehittämiseen tai kansainvälisessä toimintaympäristössä toimimiseen.
 
Kumppanitorilla
on mahdollista tutustua palveluntuottajiin, jotka voivat auttaa ideoiden viemisessä käytäntöön.
Menetelmät
: Ryhmätyöt, luennot, tavoitteiden työstäminen omassa yrityksessä ja Varman kehityspäällikön ohjaus. Ota käyttöösi Varman työkykyjohtamisen verkkopalvelut ja osallistu kokemusten vaihtamiseen LinkedInissä Työkykyjohtamisen opintopolku -ryhmässä.

Kenelle: Työkykyjohtamisen opintopolulle voivat osallistua asiakasyritystemme johto, henkilöstöjohto ja henkilöstöasioista vastaavat sekä liiketoimintajohto, työsuojelusta ja työturvallisuudesta vastaava sekä työterveyshuollon toimija. 

Ilmoittautuminen: Alkaa 3.12.2012 varma.fi > ajankohtaista. Voit osallistua molempien polkujen kaikkiin kolmeen lähipäivään tai yksittäisiin päiviin.

Paikka: Varma, Salmisaarenranta 11, Helsinki