Polku varhaisista merkeistä työkyvyttömyys­eläkkeelle on yleensä pitkä. Eläkkeelle jäätäessä sairaus on kestänyt keskimäärin 7 vuotta. Aikaa reagoida on, kun työkykyä ylläpitävät prosessit ovat kunnossa ja työkykyjohtaminen on osa yrityksen strategista johtamista.
Varma auttaa yrityksiä tunnistamaan ja ehkäisemään työkykyä uhkaavat ongelmat varhain. Yksittäisen työntekijän kohdalla Varma tulee mukaan vasta prosessin loppuvaiheessa.

Rekrytointi

Rekrytointi

 • Soveltuuko työntekijä tehtävään?

Esimies

HR
*) työterveyshuolto
TTH*

Kaikki kunnossa,
työ sujuu

Kaikki
kunnossa,
työ sujuu

 • Hyvä esimiestyö
 • Selkeät työn tavoitteet
 • Työn hallinta ja mielekkyys

Esimies

Työn
sujumisen ongelmia

Työn sujumisen ongelmia

Esimiehen herkkyys reagoida työntekijän suoriutumiseen ja
työn organisoitumisen ongelmiin

 • Puheeksi ottaminen
 • Työn kehittäminen
 • Varhainen tuki

Esimies

Lyhyitä, toistuvia poissaoloja

Lyhyitä, toistuvia poissaoloja

 • Sairauspoissaolojen hälytysrajat
 • Esimiehen puheeksi ottaminen
 • Työkykyarvio (TTH) & työterveysneuvottelu
Lyhyet sairauspoissaolot korreloivat työilmapiirin ja työmotivaation kanssa

Esimies

TTH

Pitkittyvät poissaolot

Pitkittyvät poissaolot

 • Työkyvyn arviointi (TTH)
 • Työterveysneuvottelu
 • Työhön paluun tuen keinot:
  • Työpaikan omat keinot
  • Osasairauspäiväraha
  • Työeläkekuntoutus
*) erikoissairaanhoito

Esimies

TTH

ESH*

Työkyvyt­tömyys-
eläke

Osatyö­kyvyt­tömyys­eläke

Työ­kyvyttö­myys­eläke

Mahdollistaa työssä jatkamisen sai­rau­desta huolimatta

Turvaa toimeen­tulon työkyvyn menetyk­sen jälkeen

Työnteon yleiset edellytykset
Yksilöiden työkyvyn tukeminen
Työterveyshuolto arvioi, onko työntekijällä terveydellisiä esteitä soveltua tehtävään. Esimies ja HR arvioivat työntekijän sopivuutta tehtävään.
Esimiehen keinoja ja työkaluja
 • Kehityskeskustelut
 • Tuen antaminen
 • Perehdytys
Työeläkekuntoutuksen keinot
 • Työkokeilu
 • Työhönvalmennus
 • Uudelleenkoulutus

30–60–90-sääntö

 • 30 päivän sairaspoissalot on ilmoitettava työterveyshuollolle
 • 60 päivän sisällä yrityksen on haettava sairaus­vakuutus­korvauksia Kelalta
 • 90 päivän sairaspoissaolon jälkeen Kelalle on toimitettava arvio työhönpaluun edellytyksistä