Muutoksenhaku

Oletko saanut Varmasta päätöksen, johon olet tyytymätön? Sinulla on oikeus hakea päätökseen muutosta 7 + 30 päivän kuluessa päätöksen postittamisesta. Jos olet valinnut sähköisen päätöksen, muutoksenhakuaika on 3 + 30 päivää.

Päätöksen liitteenä on valitusosoitus, johon sinun kannattaa perehtyä huolellisesti ennen valituksen tekemistä. Jos emme voi oikaista päätöstäsi vaatimallasi tavalla, siirrämme valituksesi työeläkeasioiden muutoksenhakulautakuntaan.

Valituksesi on saavuttava Varmaan viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä klo 16:een mennessä. Jos valitusajan viimeinen päivä ei ole arkipäivä, valituksen voi toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Muutoksenhakulomake