Muutoksenhaku

Oletko saanut Varmasta päätöksen, johon olet tyytymätön? Sinulla on oikeus hakea päätökseen muutosta 7 + 30 päivän kuluessa. Päätöksen liitteenä on valitusosoitus, johon sinun kannattaa perehtyä huolellisesti ennen valituksen tekemistä.

Kun teet valituksen sähköisellä muutoksenhakulomakkeella, sinua ohjataan ilmoittamaan kaikki oleelliset tiedot. Voit käydä tarkastelemassa sähköistä lomaketta ennen sen täyttämistä.

Valituksen on saavuttava Varmaan viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä klo 16:een mennessä. Jos valitusajan viimeinen päivä ei ole arkipäivä, valituksen voi toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Muutoksenhakulomake