Näin haet perhe-eläkettä

Hae perhe-eläkettä mahdollisimman pian mutta viimeistään puolen vuoden kuluessa edunjättäjän kuoleman jälkeen. Ilman erityistä syytä perhe-eläkettä ei makseta pidemmältä ajalta takautuvasti.

Jätä hakemus Varmaan, jos edunjättäjä sai meiltä eläkettä tai hänen työansionsa kahdelta viimeiseltä vuodelta oli vakuutettu pääosin meillä.

  1. Täytä lesken eläkehakemus, jos sinulla on oikeus leskeneläkkeeseen.
  2. Täytä jokaisesta lapsesta oma lapsen perhe-eläkehakemus.
  3. Täytä lisäksi liite U, Asuminen ja työnteko ulkomailla, jos sinä tai edunjättäjä olette työskennelleet tai asuneet ulkomailla. 

Nopeimmin saat hakemuksesi perille Varman verkkopalvelussa.

Perhe-eläke (pdf)