Näin haet perhe-eläkettä

Hae perhe-eläkettä mahdollisimman pian mutta viimeistään puolen vuoden kuluessa edunjättäjän kuoleman jälkeen. Ilman erityistä syytä perhe-eläkettä ei makseta pidemmältä ajalta takautuvasti.

  1. Täytä lesken eläkehakemus, jos sinulla on oikeus leskeneläkkeeseen.
  2. Täytä jokaisesta lapsesta oma lapsen perhe-eläkehakemus.
  3. Täytä lisäksi liite U, Asuminen ja työnteko ulkomailla, jos sinä tai edunjättäjä olette työskennelleet tai asuneet ulkomailla. 

Nopeimmin saat hakemuksesi perille Varman verkkopalvelussa.

Perhe-eläke (pdf)

Pdf-hakemukset Työeläke.fi:ssä

Lesken eläkehakemus
Lapsen eläkehakemus 
Tietoa eläkkeenhakijalle
Asuminen ja työnteko ulkomailla, liite U
Ohjeita liitteen U täyttämiseen 
Täytä lomake mieluiten tietokoneen ruudulla, tulosta ja allekirjoita se. Voit lähettää hakemuksen joko postitse osoitteeseen Varma, PL 3, 00098 VARMA tai skannata allekirjoitetun hakemuksesi ja lähettää sen suojattuna sähköpostitse.

Näin lähetät suojattua sähköpostia Varmaan

Lähetä viestisi suojattuna osoitteessa https://turvaposti.varma.fi 
Lisää lähettäjäksi oma sähköpostiosoitteesi.
Lisää vastaanottajaksi skannausEpa@varma.fi
Paina Jatka. Kirjoita aihe ja viesti. Lisää tarvittavat liitetiedostot. Paina Lähetä.