Tarkista lesken oikeus perhe-eläkkeeseen

Leski voi saada perhe-eläkkeen, jos avioliitto oli solmittu ennen kuin edunjättäjä täytti 65 vuotta.

Jos leskellä on tai on ollut edunjättäjän kanssa yhteinen lapsi, leskellä on oikeus perhe-eläkkeeseen hänen omasta tai lapsen iästä riippumatta.

Lapseton leski voi saada perhe-eläkkeen, jos

  • hän on vähintään 50-vuotias puolison kuollessa tai
  • hänelle on maksettu työkyvyttömyys-eläkettä vähintään 3 vuotta välittömästi ennen puolison kuolemaa.

Lisäksi

  • lesken on pitänyt olla avioliiton solmiessaan alle 50-vuotias ja
  • avioliiton on täytynyt jatkua ainakin 5 vuotta ennen puolison kuolemaa.

Jos avioliitto oli solmittu ennen 1.7.1990, leskellä on oikeus perhe-eläkkeeseen, vaikka hän olisi ollut avioliiton solmimishetkellä yli 50-vuotias.