Osa-aikaeläke

Voit saada osa-aikaeläkkeen vielä 1.1.2017 alkaen, jos olet täyttänyt 61 vuotta ja siirryt kokoaikatyöstä säännölliseen osa-aikatyöhön. Eläke on

  • työsuhteessa 50 % kokoaikatyön vakiintuneen ansion ja osa-aikatyön palkan erotuksesta
  • yrittäjällä 50 % vakiintuneen ja puolitetun YEL-työtulon erotuksesta.

Osa-aikaeläkettä voi hakea vielä joulukuussa.  Sen jälkeen uutena vaihtoehtona on osittainen vanhuuseläke.

Esimerkki osa-aikaeläkkeestä

Osa-aikaeläke 

Vakiintunutta ansiota käytetään pohjana osa-aikaeläkkeen laskennassa. Se lasketaan viiden edeltävän vuoden ansioista.

Näin haet osa-aikaeläkettä