Perhe-eläke

Perhe-eläke perustuu edunjättäjän työeläkkeen määrään eli vanhuus- tai työkyvyttömyyseläkkeeseen. Perhe-eläkkeen voi saada alle 18-vuotias lapsi, aviopuoliso tai rekisteröidyn parisuhteen osapuoli. Avopuoliso ei voi saada perhe-eläkettä.

Esimerkki perhe-eläkkeen muodostumisesta

Perhe-eläke

Eläke määräytyy edunsaajien lukumäärän perusteella, ja se voi olla enintään edunjättäjän työeläkkeen suuruinen. Leskeneläkettä saatetaan vähentää, kun alaikäisiä lapsia ei ole.

Tarkista lesken oikeus perhe-eläkkeeseen vastaamalla muutamaan kysymykseen.
Miten lesken oma eläketurva vaikuttaa leskeneläkkeeseen? Laske
Perhe-eläke (pdf)
Näin haet perhe-eläkettä