Työkyvyttömyyseläke

Työkyvyttömyyseläke (tai määräaikainen eläke eli kuntoutustuki) on mahdollinen, jos et ole vielä eläkeiässä ja työkykysi on alentunut huomattavasti. Eläkkeen määrään vaikuttavat

  • työuraltasi karttunut eläke ja
  • eläke sairastumisesta eläkeikään.

Karttunut eläke + Tulevan ajan eläke = Työkyvyttömyyseläke

Työkyvyttömyyseläke

  • Tulevan ajan eläke lasketaan viiden sairastumista edeltävän vuoden ansioista.
  • Eläke alkaa 300 päivän sairauspäivärahakauden päätyttyä.
  • Työkyvyttömyyseläke muuttuu vanhuuseläkkeeksi 65 tai 63 vuoden iässä (2016 jälkeen sairastuneilla ikäluokan alimmassa eläkeiässä).

Työkyvyttömyyseläke voi olla pysyvä tai määräaikainen eläke eli kuntoutustuki. Osaeläke on puolet täydestä eläkkeestä.

Arvion työkyvyttömyyseläkkeestäsi voit laskea  verkkopalvelussamme.
Työkyvyttömyyseläke (pdf)
Näin haet työkyvyttömyyseläkettä