Lesken oma työeläke voi vähentää leskeneläkettä

Huom! Kun arvioit leskeneläkkeen määrää, käytä vain työeläkkeiden määriä. Kansaneläkettä ei oteta huomioon.
Jos puolisot eivät ole vielä eläkeläisiä, leskeneläkkeen laskennassa käytetään työkyvyttömyyseläkkeen määriä.

Leskeneläkettä saatetaan vähentää, kun

  • alaikäisiä lapsia ei ole ja
  • leskeneläke on myönnetty 1.7.1990 tai myöhemmin sattuneen kuolemantapauksen perusteella. 

Milloin leskeneläkkeen vähennys tehdään?

  • Leski on puolison kuollessa yli 65-vuotias tai eläkeläinen > Vähennys heti perhe-eläkkeen alkaessa
  • Leski on alle 65-vuotias eikä ole eläkkeellä > Ensin puolet edunjättäjän eläkkeestä,  vähennys 6 kuukauden kuluttua
  • Nuorin lapsi täyttää 18 vuotta > Vähennys lapsen syntymäpäivää seuraavan kuukauden alusta
  • Leskelle myönnetään oma työeläke > Uusi vähennys lesken todellisen työeläkkeen perusteella