Siirry sisältöön

Eläkettä kertyy myös palkattomilta ajoilta

Saat eläkettä tietyiltä palkattomilta ajoilta, jos olet ansainnut työurasi aikana vähintään 18 410,22 euroa (2021 tasossa) ja näistä ansioista on maksettu eläkemaksut.

Palkattomien aikojen etuudet, joista kertyy eläkettä

Palkattoman ajan eläke lasketaan ansioperusteesta, jonka näet työeläkeotteestasi. Ansioperusteesta otetaan tietty prosenttiosuus (alla suluissa), joka vaihtelee etuuden mukaan. Siitä kertyy eläkettä 1,5 prosenttia vuodessa.

 • Äitiys-, erityisäitiys-, isyys- ja vanhempainraha: Ansioperuste on yleensä verotuksessa vahvistettu työtulo. Yrittäjän ansioperuste on YEL- tai MYEL-tulo. (121 %)
 • Ansiopäiväraha (alimpaan eläkeikään saakka): Ansioperuste on ansio, joka on ansaittu 10 kuukauden aikana juuri ennen työttömyyttä. Ansiosta vähennetään lomaraha ja -korvaus sekä työeläke-, työttömyys- ja sairausvakuutusmaksu. Yrittäjällä ansion perusteena on enintään YEL- tai MYEL-työtulo. (75 %)
 • Sairauspäiväraha, osasairauspäiväraha, erityishoitoraha: Ansioperuste on yleensä verotuksessa vahvistettu työtulo. Osasairauspäivärahan ansioperuste on puolet tästä. (62 %)
 • Tartuntatautipäiväraha: Ansioperuste on palkkasi suuruinen, yrittäjällä YEL- tai MYEL-työtulo. (65 %)
 • Kuntoutusraha: Ansioperuste on kuntoutuksen hakemisvuotta edeltäneiden 5 kalenterivuoden ansiosi. Kelan kuntoutusrahan ansioperuste on yleensä verotuksessa vahvistettu työtulo. (55 %)
 • Liikenne-, tapaturma- ja sotilastapaturmavakuutuksen päiväraha: Etuus perustuu työnantajan selvitykseen tai verotustietoihisi, yrittäjällä yrityksen kirjanpitotietoihin. (65 %) 
 • Ansiosidonnainen koulutustuki ja koulutuspäiväraha: Ansioperuste on sama kuin työttömyyspäivärahassa. (65 %)
 • Aikuiskoulutustuki: Ansioperuste on edeltäneen vuoden ansiotulosi, yrittäjällä 767,09 euroa kuukaudessa. (65 %)
 • Ansiosidonnainen vuorottelukorvaus: Ansioperuste on edeltäneen vuoden ansiotulosi. (55 %) 

Eläkettä kertyy myös lapsen kotihoidosta ja opiskelusta

Jos hoidat alle 3-vuotiasta lasta kotona, eläkettä kertyy 767,09 euron kuukausiansion perusteella. Saat tämän etuuden vain silloin, kun eläketurvasi ei kartu työstä.

Eläkettä kertyy myös korkeakoulu- tai ammattitutkinnosta 767,09 euron perusteella 18-vuotiaasta lähtien.

 • Ylempi korkeakoulututkinto: eläkettä kertyy enintään 5 vuodelta.
 • Ammattikorkeakoulututkinto ja muut vastaavat tutkinnot: eläkettä kertyy enintään 4 vuodelta.
 • Alempi korkeakoulututkinto: eläkettä kertyy enintään 3 vuodelta.
 • Ammatillinen perustutkinto: eläkettä kertyy enintään 3 vuodelta.

Jos opiskelet tutkinnon ulkomailla, sinulle kertyy eläkettä samoin kuin suomalaisesta tutkinnosta. Ehtona on, että olet saanut opintotukilain mukaista opintotukea.

Eläke kertyy myös opiskelusta, kertovat Niilo ja Niklas YouTube-videolla (ETK)

Työmarkkinatuki, työttömyysturvalain mukainen peruspäiväraha ja eläketuki otetaan huomioon kiinteän euromäärän suuruisena (1 534,18 euroa kuukaudessa vuonna 2021) vain, kun lasketaan työkyvyttömyyseläkkeen määrää.

Näet etuudet työeläkeotteessasi vasta etuuden saamista seuraavan vuoden keväällä. Jos huomaat puutteita etuuksissa, joita olet saanut ennen vuotta 2019, tee selvityspyyntö.

var sdkInstance="appInsightsSDK";window[sdkInstance]="appInsights";var aiName=window[sdkInstance],aisdk=window[aiName]||function(e){function n(e){t[e]=function(){var n=arguments;t.queue.push(function(){t[e].apply(t,n)})}}var t={config:e};t.initialize=!0;var i=document,a=window;setTimeout(function(){var n=i.createElement("script");n.src=e.url||"https://az416426.vo.msecnd.net/scripts/b/ai.2.min.js",i.getElementsByTagName("script")[0].parentNode.appendChild(n)});try{t.cookie=i.cookie}catch(e){}t.queue=[],t.version=2;for(var r=["Event","PageView","Exception","Trace","DependencyData","Metric","PageViewPerformance"];r.length;)n("track"+r.pop());n("startTrackPage"),n("stopTrackPage");var s="Track"+r[0];if(n("start"+s),n("stop"+s),n("addTelemetryInitializer"),n("setAuthenticatedUserContext"),n("clearAuthenticatedUserContext"),n("flush"),t.SeverityLevel={Verbose:0,Information:1,Warning:2,Error:3,Critical:4},!(!0===e.disableExceptionTracking||e.extensionConfig&&e.extensionConfig.ApplicationInsightsAnalytics&&!0===e.extensionConfig.ApplicationInsightsAnalytics.disableExceptionTracking)){n("_"+(r="onerror"));var o=a[r];a[r]=function(e,n,i,a,s){var c=o&&o(e,n,i,a,s);return!0!==c&&t["_"+r]({message:e,url:n,lineNumber:i,columnNumber:a,error:s}),c},e.autoExceptionInstrumented=!0}return t}( { instrumentationKey:"e0d09fd7-66d8-492a-9be1-1bddb519a28e" } );window[aiName]=aisdk,aisdk.queue&&0===aisdk.queue.length&&aisdk.trackPageView({}); (function (w, d, s, l, i) { w[l] = w[l] || []; w[l].push({ 'gtm.start': new Date().getTime(), event: 'gtm.js' }); var f = d.getElementsByTagName(s)[0], j = d.createElement(s), dl = l != 'dataLayer' ? '&l=' + l : ''; j.async = true; j.src = '//www.googletagmanager.com/gtm.js?id=' + i + dl; f.parentNode.insertBefore(j, f); })(window, document, 'script', 'dataLayer', 'GTM-MJL5CR'); (function(w, t, f) { var s='script',o='_giosg',h='https://service.giosg.com',e,n;e=t.createElement(s);e.async=1;e.src=h+'/live/'; w[o]=w[o]||function() {(w[o]._e=w[o]._e||[]).push(arguments)} ;w[o]._c=f;w[o]._h=h;n=t.getElementsByTagName(s)[0];n.parentNode.insertBefore(e,n); })(window,document,3860); (function(h,o,t,j,a,r){ h.hj=h.hj||function(){(h.hj.q=h.hj.q||[]).push(arguments)}; h._hjSettings={hjid:928553,hjsv:6}; a=o.getElementsByTagName('head')[0]; r=o.createElement('script');r.async=1; r.src=t+h._hjSettings.hjid+j+h._hjSettings.hjsv; a.appendChild(r); })(window,document,'https://static.hotjar.com/c/hotjar-','.js?sv='); var _paq = _paq || []; /* tracker methods like "setCustomDimension" should be called before "trackPageView" */ _paq.push(["setCookieDomain", "*.varma.fi"]); _paq.push(["setDomains", ["*.varma.fi"]]); _paq.push(['trackPageView']); _paq.push(['enableLinkTracking']); (function() { var u="//piwik.varma.fi/piwik/"; _paq.push(['setTrackerUrl', u+'piwik.php']); _paq.push(['setSiteId', '1']); var d=document, g=d.createElement('script'), s=d.getElementsByTagName('script')[0]; g.type='text/javascript'; g.async=true; g.defer=true; g.src=u+'piwik.js'; s.parentNode.insertBefore(g,s); })();