Palkattomien kausien eläketurva

Eläkettä karttuu tietyiltä palkattomilta ajoilta, kun työansioita on vähintään 17 807,01 euroa vuoden 2019 tasossa.

Ansioperuste ja %-osuus, josta eläke lasketaan, vaikuttavat palkattoman ajan eläkkeeseen

Eläkettä karttuu 1,5 prosenttia vuodessa etuuden perusteen (ansioperuste) prosenttiosuudesta, joka vaihtelee etuuksittain.

 • Äitiys-, erityisäitiys-, isyys- ja vanhempainraha: Ansioperuste on etuuden alkamista edeltäneen vuoden verotuksen työtulo, yrittäjällä YEL- tai MYEL-tulo. (117 %)
 • Ansiopäiväraha (alimpaan eläkeikään saakka): Ansioperuste on työttömyyttä välittömästi edeltäneen 10 kk:n ansio, josta on vähennetty lomaraha ja -korvaus sekä työeläke-, työttömyys- ja sairausvakuutusmaksu, yrittäjällä enintään YEL- tai MYEL-työtulo. (75 %)
 • Sairauspäiväraha, osasairauspäiväraha, erityishoitoraha: Ansioperuste kuten vanhempainetuuksissa, osasairauspäivärahassa puolet tästä. (65 %)
 • Tartuntatautipäiväraha: Ansioperuste on palkka, yrittäjällä YEL- tai MYEL-työtulo. ((65 %)
 • Kuntoutusraha: Ansioperuste on kuntoutuksen hakemisvuotta edeltäneiden 5 kalenterivuoden ansio, Kelan kuntoutusraha kuten sairauspäiväraha. (65 %)
 • Liikenne-, tapaturma- ja sotilastapaturmavakuutuksen päiväraha: Etuus perustuu työnantajan selvitykseen tai verotustietoihin, yrittäjällä yrityksen kirjanpitotietoihin. (65 %) 
 • Ansiosidonnainen koulutustuki ja koulutuspäiväraha: Ansioperuste on sama kuin työttömyyspäivärahassa. (65 %)
 • Aikuiskoulutustuki: Ansioperuste on edeltäneen vuoden ansiotulo, yrittäjällä 741,96 €/kk. (65 %)
 • Ansiosidonnainen vuorottelukorvaus: Ansioperuste on edeltäneen vuoden ansiotulo. (55 %) 

Eläkettä lapsen kotihoidosta ja tutkinnosta

Eläkettä karttuu 741,96 euron kuukausiansion perusteella alle 3-vuotiaan lapsen kotihoidon ajalta. Tämän etuuden saa hyväkseen vain silloin, kun vanhemman eläketurva ei kartu työstä.

Eläkettä karttuu myös korkeakoulu- tai ammattitutkinnosta 741,96 euron perusteella 18-vuotiaasta lähtien

 • ylempi korkeakoulututkinto: enintään 5 vuodelta
 • ammattikorkeakoulututkinto ja muut vastaavat tutkinnot: enintään 4 vuodelta
 • alempi korkeakoulututkinto: enintään 3 vuodelta
 • ammatillinen perustutkinto: enintään 3 vuodelta.

Ulkomaisesta tutkinnosta karttuu etuutta tutkinnon tason mukaan kuten suomalaisista tutkinnoista, jos opintoihin on saatu opintotukilain mukaista opintotukea.

Eläke kertyy myös opiskelusta, kertovat Niilo ja Niklas YouTube-videolla (ETK)

Työmarkkinatuki, työttömyysturvalain mukainen peruspäiväraha ja eläketuki otetaan huomioon kiinteän euromäärän suuruisena (1 483,91 €/kk vuonna 2019) vain, kun lasketaan työkyvyttömyyseläkkeen määrää.

Etuudet näkyvät työeläkeotteen tiedoissa vasta etuuden saamista seuraavan vuoden keväällä. Tarkista tietosi siis huhtikuussa ja jos huomaat puutteita vuotta 2019 edeltävissä palkattomien aikojen etuuksissa, tee selvityspyyntö.

(function (w, d, s, l, i) { w[l] = w[l] || []; w[l].push({ 'gtm.start': new Date().getTime(), event: 'gtm.js' }); var f = d.getElementsByTagName(s)[0], j = d.createElement(s), dl = l != 'dataLayer' ? '&l=' + l : ''; j.async = true; j.src = '//www.googletagmanager.com/gtm.js?id=' + i + dl; f.parentNode.insertBefore(j, f); })(window, document, 'script', 'dataLayer', 'GTM-MJL5CR'); (function(w, t, f) { var s='script',o='_giosg',h='https://service.giosg.com',e,n;e=t.createElement(s);e.async=1;e.src=h+'/live/'; w[o]=w[o]||function() {(w[o]._e=w[o]._e||[]).push(arguments)} ;w[o]._c=f;w[o]._h=h;n=t.getElementsByTagName(s)[0];n.parentNode.insertBefore(e,n); })(window,document,3860); (function(h,o,t,j,a,r){ h.hj=h.hj||function(){(h.hj.q=h.hj.q||[]).push(arguments)}; h._hjSettings={hjid:928553,hjsv:6}; a=o.getElementsByTagName('head')[0]; r=o.createElement('script');r.async=1; r.src=t+h._hjSettings.hjid+j+h._hjSettings.hjsv; a.appendChild(r); })(window,document,'https://static.hotjar.com/c/hotjar-','.js?sv='); var _paq = _paq || []; /* tracker methods like "setCustomDimension" should be called before "trackPageView" */ _paq.push(["setCookieDomain", "*.varma.fi"]); _paq.push(["setDomains", ["*.varma.fi"]]); _paq.push(['trackPageView']); _paq.push(['enableLinkTracking']); (function() { var u="//piwik.varma.fi/piwik/"; _paq.push(['setTrackerUrl', u+'piwik.php']); _paq.push(['setSiteId', '1']); var d=document, g=d.createElement('script'), s=d.getElementsByTagName('script')[0]; g.type='text/javascript'; g.async=true; g.defer=true; g.src=u+'piwik.js'; s.parentNode.insertBefore(g,s); })();