Miksi en näe työeläkekortti-sivua Varman asiointipalvelussa?

Työeläkekortti-sivu näkyy vain niille, joilla on oikeus työeläkekorttiin. Kortin voivat saada vain pysyvällä täydellä eläkkeellä olevat henkilöt, joten osittaista varhennettua vanhuuseläkettä, osa-aikaeläkettä, osatyökyvyttömyyseläkettä sekä kuntoutustukea tai perhe-eläkettä saavilla ei ole oikeutta työeläkekorttiin.