Työhönvalmennus

Työhönvalmennuksessa opettelet uuden työn, jossa voit pärjätä sairaudestasi huolimatta. Valmennus voidaan toteuttaa nykyisen tai uuden työnantajan palveluksessa. Työhönvalmennus jatkuu yleensä pitempään kuin pelkkä työkokeilu, tavallisesti noin vuoden verran.
Työhönvalmennus on työssä oppimista

Varman tukema työhönvalmennus (pdf)

Miten työhönvalmennus eroaa työkokeilusta? UKK
Työkokeilu edeltää usein työhönvalmennusjaksoa. Työkokeilussa ensin selvitetään kuntoutujan soveltuvuus kyseiseen työhön. Työhönvalmennuksessa vahvistetaan uuden työn vaatimia valmiuksia. Työhönvalmennus on työssä oppimista, mutta siihen voidaan liittää räätälöityä teoriakoulutusta. Myös valmennuksen kestosta sovitaan yksilöllisesti.