Kuntoutuskulujen korvaaminen

Kun saat kuntoutusrahaa tai kuntoutuskorotusta, maksamme sinulle korvauksia matka- ja opiskelukuluistasi.

Lisätietoja korvauksista saat Telan ohjeista.

Lisäselvitysten hankkimisesta aiheutuvien kustannusten korvaamisesta sovitaan erikseen.
Matkalasku palveluntuottajakäyntejä varten