Työnteko eläkkeellä

Se on mahdollista - tarkista miten

Työskentely eläkkeen rinnalla

Eläkkeellä ollessasi voit tehdä ansiotyötä ilman, että työskentely vaikuttaa Varman eläkkeen maksamiseen. Osa-aika-, työkyvyttömyys- tai työuraeläkkeessä on kuitenkin ansioraja. Eläkkeen rinnalla tehdystä työstä sinulle karttuu uutta eläkettä.

Ennakonpidätyksen alaiset ansiot, myös esimerkiksi lomarahat ja luontoisedut, ovat eläkettä kartuttavaa tuloa. Pääomatulot, esimerkiksi vuokra- ja osinkotulot, eivät vaikuta työeläkkeen maksamiseen.

 • Vanhuus- tai osittaisella vanhuuseläkkeellä ollessa ei ole ansiorajoja.
 • Osa-aikaeläkkeessä on henkilökohtainen ansioraja, joka on sovittu eläkkeen alkaessa.
 • Työkyvyttömyyseläkkeessä on ansioraja, joka on prosenttiosuus eläkettä edeltäneestä ansiotasostasi tai vähintään 737,45 €/kk vuonna 2018. Jälkimmäinen raja koskee myös työuraeläkettä.

Katso ansiorajat tarkemmin

Milloin uusi eläke maksuun?

 • Työssä vanhuuseläkkeellä
  Tee vanhuuseläkehakemus 68-vuotiaana.

 • Työssä osittaisella vanhuuseläkkeellä
  Tee vanhuuseläkehakemus alimman eläkeikäsi täyttämisen jälkeen ansiotyön päättyessä.

 • Työssä osa-aikaeläkkeellä
  Tee vanhuuseläkehakemus alimman eläkeikäsi täyttämisen jälkeen osa-aikatyön päättyessä.

 • Työssä työkyvyttömyyseläkkeellä
  Tee vanhuuseläkehakemus työsuhteen päättyessä ja täytettyäsi eläkeiän 65 tai 63 v (2016 jälkeen sairastuneilla ja työuraeläkkeellä olleilla alin eläkeikä).

Hae vanhuuseläkettä sähköisesti