Työskentely eläkkeen rinnalla

Eläkkeellä ollessasi voit tehdä ansiotyötä ilman, että työskentely vaikuttaa Varman eläkkeen maksamiseen. Eläkkeen rinnalla tehdystä työstä karttuu lisäksi uutta eläkettä.

Ennakonpidätyksen alaiset ansiot, myös esimerkiksi lomarahat ja luontoisedut, ovat eläkettä kartuttavaa tuloa. Pääomatulot, esimerkiksi vuokra- ja osinkotulot, eivät vaikuta työeläkkeen maksamiseen.

  • Vanhuuseläkkeellä ollessa ei ole ansiorajoja.
  • Osa-aikaeläkkeessä on henkilökohtainen ansioraja, joka on sovittu eläkkeen alkaessa.
  • Työkyvyttömyyseläkkeessä on ansioraja, joka on prosenttiosuus eläkettä edeltäneestä ansiotasostasi tai vähintään 746,57 €/kk.

Katso ansiorajat tarkemmin