Työssä osittaisella vanhuuseläkkeellä

Osittaisen vanhuuseläkkeen saajalla ei ole ansiorajoituksia, vaan työskentely on täysin vapaata. Jos teet ansiotyötä osittaisen vanhuuseläkkeen rinnalla, ansioistasi karttuu uutta eläkettä normaalisti, kunnes siirryt kokonaan eläkkeelle.