Työssä osittaisella vanhuuseläkkeellä

Osittaisen vanhuuseläkkeen saajalla ei ole ansiorajoituksia, vaan työskentely on täysin vapaata.

Jos teet ansiotyötä osittaisen vanhuuseläkkeen rinnalla, ansioistasi karttuu uutta eläkettä normaalisti, kunnes päätät hakeutua täydelle vanhuuseläkkeelle.