Turvapaikanhakijan työeläketurva

20.07.2016
eläketurva
Blogi

Turvapaikanhakijoiden kotoutumisen edistämiseksi lainsäädäntö tarjoaa turvapaikanhakijoille mahdollisuuden vastaanottaa työtä tai tehdä työtä työharjoittelun muodossa aina siihen asti kunnes turvapaikkahakemus on ratkaistu lainvoimaisesti. Turvapaikanhakija voi aloittaa työsuhteisen työskentelyn kun turvapaikkahakemuksen jättämisestä on kulunut kolme kuukautta, jos hänellä on virallinen matkustusasiakirja. Muussa tapauksessa vasta kun turvapaikkahakemuksen jättämisestä on kulunut kuusi kuukautta.

Asiakaspalvelutilanteissa meiltä kysytään usein, onko eläkevakuuttaminen pakollista. Kysymys voi johtua siitä, että työnantaja kokee joutuvansa maksamaan turhasta, mikäli turvapaikanhakija ei saakaan myönteistä päätöstä ja joutuu poistumaan maasta. Epätietoisuus tuntuu kuitenkin useammin johtuvan siitä, että työnantajan ei verottajalta saadun tiedon mukaan tarvitse maksaa turvapaikanhakijalle maksettavasta palkasta työnantajan sotu-maksua. Näin ollen oletetaan virheellisesti, että muitakaan lakisääteisiä työnantajamaksuja ei tarvitsisi maksaa.

Koska turvapaikanhakijaa ei pidetä Suomessa asuvana ennen myönteistä ratkaisua, ei turvapaikanhakijalla ole oikeutta Kelan asumisperusteiseen sosiaaliturvaan, kuten sairastuessaan esimerkiksi Kelan maksamaan sairauspäivärahaan. Tästä syystä turvapaikanhakijalle maksettavasta palkasta ei verohallinnon ohjeiden mukaan pidätetä työntekijän sava-maksua tai makseta työnantajan sotu-maksua.

Työntekijän eläkelaissa (TyEL) ei ole turvapaikanhakijoita koskevaa poikkeusta. TyEL-vakuuttamisvelvollisuutta ei ole myöskään sidottu henkilön oikeuteen muuhun sosiaaliturvaan. Näin ollen työsuhteessa työskentelevä 18–67-vuotias turvapaikanhakija on vakuutettava TyEL:n mukaan, kun hänelle maksettava palkka ja luontaisedut ovat tänä vuonna vähintään 51,57 euroa kuukaudessa. Myös työtapaturmavakuutus ja työttömyysvakuutus ovat pakollisia, kun 17–67-vuotias turvapaikanhakija tekee työtä työsuhteessa. Työtapaturmavakuutuksessa on työnantaja- ja kalenterivuosikohtainen raja. Mikäli maksetut ja maksettaviksi sovitut palkat ovat kalenterivuoden aikana yhteensä enintään 1 200 euroa, ei työnantajalla ole vakuuttamisvelvollisuutta.

Turvapaikanhakija voi toisaalta olla vastikkeellisessa tai vastikkeettomassa työharjoittelussa. Mikäli kyseessä on puhdas työharjoittelu, joka on luonteeltaan työvoimapoliittiseen toimenpiteeseen tai tet-harjoitteluun rinnastettavaa, kyse ei ole työsuhteessa tehdystä työstä. Tällöin harjoittelusta maksettavaa korvaus tai luontaisetu ei kuuluu TyEL:n, työtapaturmavakuutuksen tai työttömyysvakuutusmaksun piiriin. Sen sijaan työsuhteessa tapahtuva työharjoittelu vakuutetaan TyEL:n sekä työtapaturma- ja työttömyysvakuutuslain mukaan edellä mainituin edellytyksin.

Mikäli turvapaikanhakija ei saisi myönteistä päätöstä ja joutuisi poistumaan Suomesta, jää ansaittu eläkeoikeus lepäämään järjestelmään kunnes eläkkeen saamisedellytykset (vanhuuseläkeiän täyttäminen, työkyvyttömyys, perheenhuoltajan kuolema) täyttyvät ja eläke haetaan maksuun. TyEL-eläke maksetaan lain mukaan mihin tahansa maahan riippumatta eläkkeensaajan kansalaisuudesta. Näin ollen työsuhteessa työskentelevästä turvapaikanhakijasta ei makseta TyEL-maksuja turhaan.

Varman verkkopalvelusta löydät englanninkielisen, ulkomaalaiselle työntekijälle suunnatun esitteen, jossa on kerrottu Suomen sosiaaliturvasta ja mm. eläkkeen karttumisesta ja hakemisesta. Esite soveltuu siksi tiiviiksi infopaketiksi myös turvapaikanhakijoille.

Esite: Your earnings-related pension and other social security in Finland

Arja Iisakkala
Arja Iisakkala
Asiakaspalvelupäällikkö, ulkomaanpalvelujen päällikkö, Varma
var disqus_shortname = 'varmafi'; var disqus_identifier = '7265d1be-9052-4c87-b3de-13dd07329771' + '-' + 'fi'; var disqus_title = 'Turvapaikanhakijan työeläketurva'; var disqus_url = 'https://www.varma.fi/muut/blogi/postaukset/2016-q3/turvapaikanhakijan-tyoelaketurva/'; var disqus_config = function () { this.language = 'fi'; }; (function () { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();
(function (w, d, s, l, i) { w[l] = w[l] || []; w[l].push({ 'gtm.start': new Date().getTime(), event: 'gtm.js' }); var f = d.getElementsByTagName(s)[0], j = d.createElement(s), dl = l != 'dataLayer' ? '&l=' + l : ''; j.async = true; j.src = '//www.googletagmanager.com/gtm.js?id=' + i + dl; f.parentNode.insertBefore(j, f); })(window, document, 'script', 'dataLayer', 'GTM-MJL5CR'); (function(w, t, f) { var s='script',o='_giosg',h='https://service.giosg.com',e,n;e=t.createElement(s);e.async=1;e.src=h+'/live/'; w[o]=w[o]||function() {(w[o]._e=w[o]._e||[]).push(arguments)} ;w[o]._c=f;w[o]._h=h;n=t.getElementsByTagName(s)[0];n.parentNode.insertBefore(e,n); })(window,document,3860); (function(h,o,t,j,a,r){ h.hj=h.hj||function(){(h.hj.q=h.hj.q||[]).push(arguments)}; h._hjSettings={hjid:928553,hjsv:6}; a=o.getElementsByTagName('head')[0]; r=o.createElement('script');r.async=1; r.src=t+h._hjSettings.hjid+j+h._hjSettings.hjsv; a.appendChild(r); })(window,document,'https://static.hotjar.com/c/hotjar-','.js?sv='); var _paq = _paq || []; /* tracker methods like "setCustomDimension" should be called before "trackPageView" */ _paq.push(["setCookieDomain", "*.varma.fi"]); _paq.push(["setDomains", ["*.varma.fi"]]); _paq.push(['trackPageView']); _paq.push(['enableLinkTracking']); (function() { var u="//piwik.varma.fi/piwik/"; _paq.push(['setTrackerUrl', u+'piwik.php']); _paq.push(['setSiteId', '1']); var d=document, g=d.createElement('script'), s=d.getElementsByTagName('script')[0]; g.type='text/javascript'; g.async=true; g.defer=true; g.src=u+'piwik.js'; s.parentNode.insertBefore(g,s); })();