Kun YEL ei vakuuta - sairauspäivärahalla ei pärjää

06.10.2016
yrittäjyys
eläketurva
Blogi

YEL-vakuutuksen työtulon perusteella yrittäjän toimeentulo turvataan sosiaalisen riskin varalta. Sosiaalisia riskejä ovat sairaus, työkyvyttömyys, työkyvyttömyyden uhka, lapsen syntymä, työttömyys, uudelleenkoulutus ja eläkeiän täyttäminen tai perheen huoltajan kuoleman toteuduttua. Tässä blogisarjan toisessa osassa käymme läpi sitä, miten YEL-vakuutuksen voimassaolo ja työtulon määrä vaikuttaa yrittäjän päivärahan määrään lyhytaikaisen sairauden aikana.

Perusajatus sairauspäivärahan maksamiselle on se, että henkilö on sairauden vuoksi estynyt hankkimasta elantoa ja päiväraha kompensoi ansionmenetystä kerrallaan enintään 300 päivän ajan. Sairausvakuutuslain mukainen omavastuuaika on sairastumispäivä ja sitä seuraavat 9 arkipäivää. Käytännössä omavastuuaika on noin kaksi viikkoa. Työntekijä saa tuolta ajalta työnantajan maksaman palkan. Yrittäjän palkan omavastuuajalta maksaa yrittäjä itse. YEL-vakuutettu yrittäjä voi kuitenkin saada YEL-päivärahaa Kelasta jo 1+3 työpäivän omavastuuajan jälkeen, jos YEL-vakuutus on voimassa sairastumista edeltävänä päivänä. Sairauspäivärahana korvataan tänä vuonna enintään 70 % ansionmenetyksestä 30 000 euron työtuloon asti. 30 000 euron ylittävän tulon osalta korvaus on 35 % aina 56 443 euroon asti ja sitä suuremman tulon osalta 25 %. Ansionmenetyksen määrä lasketaan vahvistetun YEL-työtulon perusteella. Pääsääntöisesti käytetään viimeksi vahvistetussa verotuksessa vahvistettua työtuloa. Jos työtulo viimeisen 6 kuukauden ajan on ollut vähintään 20 prosenttia korkeampi, voi yrittäjä vedota kuuden kuukauden sääntöön.

Valitsemalla YEL-työtulon, yrittäjä on samalla valinnut sairauspäivärahan korvaustason. Yrittäjä, joka on vakuuttanut itsensä minimityötulolla, joka on tänä vuonna 7 557,14 euroa, on käytännössä arvioinut työtuloksi eli ansionmenetykseksi n. 630 euroa (7 557,14/12) kuukaudessa. Tällöin sairauspäiväraha on 17,47 euroa/arkipäivä (436,75 euroa/kk brutto). Prosentuaalisesti se on korkein mahdollinen kompensaatio, mutta ei euromääräisesti. Päivärahan määrä nousee vähimmäismääräiseksi eli 23,93 euroon päivässä (598,25 euroa/kk brutto) vasta 55 päivän yhtäjaksoisen työkyvyttömyysajan jälkeen. Sairauspäivärahan määrä ei ole olennaisesti suurempi, vaikka YEL-työtuloksi on vahvistettu työttömyysturvan alaraja, joka on tänä vuonna 12 420 euroa vuodessa. Tällöin korvausta maksetaan 1 035 euron ansionmenetyksen (12 420/12) perusteella 28,98 euroa/arkipäivä tai 724,50 euroa kuukaudessa. Pärjäisitkö 436,75 euron, 598,25 euron tai 724,50 euron bruttotulolla kuukaudessa, jos sairastut vakavasti ja pitkäaikaisesti? Ei siis ole ihme, että moni yrittäjä kokee, että heillä ei ole varaa sairastaa.

Eläketurvakeskuksen (ETK) julkistamien tilastojen mukaan vuonna 2015 yrittäjien keskimääräinen vahvistettu YEL-työtulo oli 23 132 euroa. Miesten keskimääräinen työtulo oli 24 173 euroa ja naisten 21 054 euroa. Keskimääräisillä YEL-työtuloilla sairauspäivärahan määrä on tänä vuonna 49,13–56,40 € päivässä eli 1 228,25- 1 410,00 euroa kuukaudessa. Lisäksi ETK:n tutkimuksissa vuonna 2015 (Salonen) on selvitetty, että yrittäjien vakuutettu työtulo on keskimäärin 70 prosenttia heidän verotuksessa vahvistetuista ansioista. Jotta yrittäjä saisi sairauspäivärahana korvausta todellisen, keskimääräisen ansion perusteella, pitäisi YEL-työtulon olla em. lukujen valossa yli 30 000 euroa. 33 000 euron työtulolla sairauspäiväraha on 73,50 euroa päivässä eli 1 837,50 euroa kuukaudessa.

Kun alhaisella YEL-työtulolla ei saa riittävän suurta sairauspäivärahaa, niin vapaaehtoinen sairausvakuutus voi tuntua houkuttelevalta vaihtoehdolta. Se voi kuitenkin sisältää monia rajoitteita, hinta voi muodostua kohtuuttoman korkeaksi tai vakuutusta ei ylipäätään myönnetä. Toisin on lakisääteisen sairausvakuutuksen kanssa. Se koskee kaikkia Suomessa asuvia yrittäjiä. Sairausvakuutusmaksu - tänä vuonna 2,12 % vahvistetusta YEL-työtulosta - on kaikille sama.

Onneksi useat sairaudet ovat lyhytaikaisia eivätkä vaadi pitkää sairauspoissaoloa. Muutamia viikkoja voi pärjätä pienelläkin sairauspäivärahalla, jos tilanteeseen on varautunut muulla tavoin. Joskus taas muutamankin viikon sairastuminen voi olla taloudellinen katastrofi, jos sairaus vaatii sairaalahoitoa, kallista lääkitystä tai pitkää toipumisaikaa. Vapaaehtoinen sairaus(kulu)vakuutus voi tällaisessa tilanteessa mahdollistaa nopean hoitoon pääsyn, korvata sekä sairaalahoidosta aiheutuvat kustannukset, lääkkeet että ansionmenetyksen. Toisaalta on hyvä muistaa, että vapaaehtoinen sairaus(kulu)vakuutus on tarkoitettu täydentämään lakisääteistä sairausvakuutusturvaa lyhytkestoisen sairauden aikana. Jos vapaaehtoinen sairaus(kulu)vakuutus ei ole sinulle sopiva tai mahdollinen vaihtoehto, niin YEL-vakuutuksen työtulolla on sitäkin ratkaisevampi asema toimeentulosi turvaajana myös lyhytkestoisen sairauden aikana. Seuraavassa osassa tarkastelemme YEL-työtulon merkitystä yrittäjän toimeentuloon tilanteessa, jossa sairaus pitkittyy ja johtaa pidempiaikaiseen työkyvyttömyyteen.

Voit testata Varman laskurilla, kuinka suuri sairauspäivärahasi on nykyisellä työtulolla. Voit myös arvioida miten päivärahan ja vakuutusmaksun määrä muuttuu, jos muuttaisit YEL-työtuloa. Muistathan, että YEL-vakuutusmaksu on verovähennyskelpoinen joko omassa, yrityksesi tai puolisosi verotuksessa riippuen siitä, kuka vakuutusmaksun on maksanut.

Yrittäjän laskuri

Arja Iisakkala
Asiakaspalvelupäällikkö, ulkomaanpalvelujen päällikkö, Varma

Voisit olla kiinnostunut myös näistä