Kun työura katkeaa kesken

25.04.2017
eläketurva
työkykyjohtaminen
Blogi

Julkisuudessa ja sosiaalisessa mediassa on viime aikoina keskusteltu eläkkeensaajien toimeentulon kehittymisestä. Keskustelun fokus on ollut voimakkaasti vanhuuseläkkeissä. Jäin pohtimaan asiaa myös nuoremmalla iällä eläköityvien näkökulmasta.

Kuka sitten eläköityy nuorempana? Kyse on lähinnä henkilöistä, joiden työura ei pääty iän vaan sairauden vuoksi. Eläkkeen ansainta-aika jää lyhyemmäksi, ja työkyvyttömyyseläkkeet ovat keskimäärin vanhuuseläkkeitä pienempiä. Näin siitä huolimatta, että työkyvyttömyyseläkkeisiin luetaan mukaan ns. tulevan ajan osuus eli eläkekertymä työkyvyttömyyden alkamisesta alimpaan vanhuuseläkeikään.

Eläkkeen riittävyyteen vaikuttaa merkittävimmin ansaitun eläkkeen euromäärä. Ja nuorella iällä työkyvyttömiksi joutuneiden eläkkeet ovat vanhuuseläkkeitä pienempiä. Lisäksi eläkkeen ostovoimaan vaikuttaa indeksi, jolla eläkkeitä vuosittain tarkistetaan. Työkyvyttömyyseläkkeisiin vaikuttaa kuitenkin myös kolmas elementti, jota kutsutaan kertakorotukseksi.

Kertakorotus nostaa nuorten työkyvyttömyyseläkkeitä

Alle 50-vuotiaana työkyvyttömäksi tulleen työkyvyttömyyseläkkeeseen lisätään kertakorotus sen kalenterivuoden alusta, johon mennessä eläkkeen alkamisesta on kulunut 5 vuotta. Kertakorotuksen voi saada aikaisintaan 24-vuotiaana. Täysi kertakorotus on 25 prosenttia eläkkeen määrästä ja sen saa eläkkeensaaja, joka korotushetkellä on 24 – 31-vuotias. Sen jälkeen kertakorotusprosentti pienenee yhden prosenttiyksikön kutakin ikävuotta kohden. Aika monimutkaista, ja – uskokaa pois – tuossa oli yksinkertaistettu versio kertakorotuksen laskemisesta.

Tutkimme Varman asiakaskannasta, onko kertakorotuksella vaikutusta nuorina työkyvyttömyyseläkkeelle joutuvien asiakkaidemme toimeentuloon. Näin näyttää olevan. Alla on kaksi kuvaa, joista selviää, että viime vuosina kertakorotus on kasvattanut lähes 4 000 asiakkaamme eläkettä. Korotus on vaihdellut 7,4 prosentista 8,5 prosenttiin.

Eläkeuudistus muutti työkyvyttömyyseläkkeiden laskentaa

Vuodenvaihteen eläkeuudistuksessa kertakorotusta koskevia säännöksiä ei muutettu. Eläkeuudistus toi kuitenkin eläkkeen laskentaan muutoksia, jotka vaikuttavat työkyvyttömyyseläkkeisiin.

Yksi näistä on – hieman yllättävää kyllä – vanhuuseläkeiän muuttuminen. Miten vanhuuseläkeikä sitten vaikuttaa työkyvyttömyyseläkkeeseen? Vastaus löytyy edellä mainitsemastani tulevan ajan eläkkeenosasta. Kun vanhuuseläkeikä nousee, tulevan ajan eläkkeen karttumisaika pitenee samaa vauhtia. Tämä taas kasvattaa tulevan ajan eläkkeenosaa.

Toinen eläkkeen määrään vaikuttava tekijä on työntekijän eläkemaksu. Vuoden 2016 loppuun saakka työntekijän eläkemaksu vähennettiin eläkkeen perusteena olevasta palkasta. Tämän vuoden ansioista vähennystä ei enää tehdä. Sen myötä eläkkeen perusteena oleva palkka kasvaa. Tämä nostaa uusia eläkkeitä, yhtä lailla työkyvyttömyyseläkkeitä kuin muitakin eläkkeitä.

Työurien pidentämiseen tähtäävä työ, joka eläkevakuuttajan näkökulmasta realisoituu työhyvinvoinnin tukemisena ja ammatillisena kuntoutuksena – kantaa hedelmää ja työkyvyttömyyseläkkeet vähenevät.


Eteen tulee kuitenkin tilanteita, joissa nuori henkilö menettää työkykynsä sairauden vuoksi. Eläkeuudistuksen alkuvaiheissa näyttää siltä, ettei heitä ole uudistuksessa ohitettu.

Jyrki Rasi
Jyrki Rasi
Eläkejohtaja
var disqus_shortname = 'varmafi'; var disqus_identifier = 'c41bcc69-ed86-4d56-b73c-42d44c034678' + '-' + 'fi'; var disqus_title = 'Kun työura katkeaa kesken'; var disqus_url = 'https://www.varma.fi/muut/blogi/postaukset/2017-q2/kun-tyoura-katkeaa-kesken/'; var disqus_config = function () { this.language = 'fi'; }; (function () { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();
(function (w, d, s, l, i) { w[l] = w[l] || []; w[l].push({ 'gtm.start': new Date().getTime(), event: 'gtm.js' }); var f = d.getElementsByTagName(s)[0], j = d.createElement(s), dl = l != 'dataLayer' ? '&l=' + l : ''; j.async = true; j.src = '//www.googletagmanager.com/gtm.js?id=' + i + dl; f.parentNode.insertBefore(j, f); })(window, document, 'script', 'dataLayer', 'GTM-MJL5CR'); (function(w, t, f) { var s='script',o='_giosg',h='https://service.giosg.com',e,n;e=t.createElement(s);e.async=1;e.src=h+'/live/'; w[o]=w[o]||function() {(w[o]._e=w[o]._e||[]).push(arguments)} ;w[o]._c=f;w[o]._h=h;n=t.getElementsByTagName(s)[0];n.parentNode.insertBefore(e,n); })(window,document,3860); (function(h,o,t,j,a,r){ h.hj=h.hj||function(){(h.hj.q=h.hj.q||[]).push(arguments)}; h._hjSettings={hjid:928553,hjsv:6}; a=o.getElementsByTagName('head')[0]; r=o.createElement('script');r.async=1; r.src=t+h._hjSettings.hjid+j+h._hjSettings.hjsv; a.appendChild(r); })(window,document,'https://static.hotjar.com/c/hotjar-','.js?sv='); var _paq = _paq || []; /* tracker methods like "setCustomDimension" should be called before "trackPageView" */ _paq.push(["setCookieDomain", "*.varma.fi"]); _paq.push(["setDomains", ["*.varma.fi"]]); _paq.push(['trackPageView']); _paq.push(['enableLinkTracking']); (function() { var u="//piwik.varma.fi/piwik/"; _paq.push(['setTrackerUrl', u+'piwik.php']); _paq.push(['setSiteId', '1']); var d=document, g=d.createElement('script'), s=d.getElementsByTagName('script')[0]; g.type='text/javascript'; g.async=true; g.defer=true; g.src=u+'piwik.js'; s.parentNode.insertBefore(g,s); })();