Jatkuva dialogisuus työkykyjohtamisen näkökulmasta

13.11.2017
työkykyjohtaminen
työelämä
Blogi

”Jatkuvastihan me puhutaan keskenämme. Kyllä meidän esimiehet tuntevat porukkansa ja tietävät milloin joku on poissa töistä.” Näin lyhyesti voi kuitata kysymykset työkykyjohtamisesta ja varhaisesta välittämisestä. Silti ihmiset kokevat liian usein, että eivät tule kuulluksi, heitä ei arvosteta, he eivät saa tarpeeksi palautetta, sitä positiivista ainakaan. Varhaisen välittämisen malli on työterveyshuollon tekemä dokumentti talletettuna johonkin verkkokansioon tai intranetin uumeniin. Sieltä sen voi käydä lukemassa. ”Tässä on niin paljon oikeitakin töitä tehtävänä.”

Kysy – älä oleta

Työkyky on yksilön kykyä vastata työn vaatimuksiin. Jatkuvaa dialogia työyhteisön sisällä tarvitaan, koska työkykyriskejä on usein vaikea havaita ja tunnistaa. Mitä varhaisemmassa vaiheessa työkykyyn liittyvät asiat otetaan puheeksi, sitä paremmin voidaan ennalta ehkäistä ongelmien kärjistymistä, turhien sairauspoissaolojen lisääntymistä tai työpahoinvoinnin syvenemistä. Samalla tavalla kuin monessa yrityksessä on saatu hyviä tuloksia läheltä piti -tilanteiden kirjaamisesta ja käsittelystä tapaturmien osalta, on tärkeää herkistyä työn sujumista haittaavien ilmiöiden ja tilanteiden ääreen.

Vaivannäköähän se vaatii kysyä välillä toiselta mitä kuuluu, hakea mukaan lounaalle töidensä ääreen vetäytyvä työkaveri tai löytää työpäivästä jokin positiivinen asia johon toinen on vaikuttanut ja tehdä tämä hyvä näkyväksi. Aina on kuitenkin mukavaa tulla työssään huomioiduksi ja kuulluksi, saada toiselta aikaa kertoa itselle tärkeistä asioista, näkemyksistä ja ideoista. Syntyy tunne välittämisestä, arvostuksesta, työn merkityksellisyydestä. Tekee mieli antaa vastineeksi hyvää palautetta toisellekin. Hyvä kertaantuu.

Pariskuntia neuvotaan kommunikoimaan keskenään ja Gordon Ramsay pakottaa ravintolan kokin kommunikoimaan tiiminsä kanssa. Älä oleta vaan kommunikoi, kommunikoi, kommunikoi! Brittiläinen koomikko Benny Hill opetti sketsissään nuorempaa kollegaansa ”You must never assume. If u assume, u make an ASS out of U and ME!” Olemme nopeita tekemään ihmisistä omia johtopäätöksiämme, vahvistamme omia ennakkoluulojamme, kuvittelemme tuntevamme toiset riittävästi tai ainakin jäämme odottamaan, että muut muuttaisivat ensin omaa ajatteluaan tai käyttäytymistään. Ohitamme toisen antamatta hänelle edes tilaisuutta.

Vain otettu lääke auttaa

Puheeksiottamisen avuksi on työelämään rakennettu monenlaisia työkaluja ja osallistavia menetelmiä; systemaattiset kehityskeskustelut joihin kumpikin osapuoli voisi valmistautua ja joissa olisi mahdollisuus antaa ja saada rakentavaa palautetta, varhaisen tuen keskustelut joissa vaikeat asiat olisi helppo kakistaa ulos, avointen kysymysten ja aktiivisen kuuntelun harjoitukset, itsetuntemuksen parantamiseen tähtäävät analyysit, tunteiden sanoittamista helpottavat kuvakortit tai piirrostehtävät, keskustelut pienryhmissä, positiivisen palautteen kierrokset ja niin edelleen. Mutta tässäkin ”vain otettu lääke auttaa”.

Entä jos esimiehenä olisin rohkea ja muuttaisinkin omaa suhtautumistani, kokeilisin erilaisia tapoja kohdata omat alaiseni, päättäisin onnistua paremmin vuorovaikutuksessa muiden kanssa? Vielä parempi jos esimiehenä saisin omalta esimieheltäni hyvän kokemuksen ihmisten välittämiseen, jatkuvaan vuoropuheluun työpaikan arjesta, ihmisten jaksamisesta ja heidän työn yhteydestä yrityksen tavoitteiden saavuttamiseen.

Opettelisin arvioimaan omaa toimintaani, ottaisin itselleni armollisesti vaikka kolme konkreettista kehittämiskohdetta, joiden saavuttamiseksi kilpailisin itseni kanssa, jotta saisin mahdollisuuden kokea onnistumista ja iloa, miten keskinäinen luottamus lähtee rakentumaan uudelleen ja yhteistyö sujuu entistä paremmin. Joskus ihmisten kohtaamisessa vähemmän onkin enemmän ja antamalla toiselle tilaa ja aikaa, kuulee ja näkee itsekin paremmin. Coaching-valmennuksessa istutaan joskus pitkäänkin hiljaisuuden äärellä, annetaan ajatuksille aikaa ja tehdään työtä itsensä kanssa; toinen kuuntelemalla hiljaa, toinen kokoamalla omia ajatuksiaan ja tuntemuksiaan, minkä vain häntä varten järjestetty läsnäolon hetki mahdollistaa.

Kipinää itsensä kehittämiseen

Tulevaisuuden työelämässä ja työkykyjohtamisessa kyse ei ole esimiehen sankaruudesta vetää työyhteisöä kuin kivirekeä perässään vaan siitä, miten hän saisi sytytettyä ihmisiin avointa uteliaisuutta ja innostuneisuutta, kipinää kehittyä itseohjautuviksi ja oman työelämänsä tähdiksi. Jatkuva dialogi on toisen arvostavaa aktivointia:

  • Millainen työpäiväsi oli tänään?
  • Jos kahden viikon päästä arvioisit tilanteesi kaksi pykälää paremmaksi, mitä on tapahtunut?
  • Mitä positiivista toivot huomiselta, mistä rakentuu hyvä työpäivä?
  • Kuulostaa kiinnostavalta, kerro lisää!


Lue myös Paula Syväniemen blogi: Matkatyön sudenkuopat

Paula Syväniemi
Paula Syväniemi
Paula Syväniemi
Työkykyjohtamisen kehityspäällikkö Varmassa
var disqus_shortname = 'varmafi'; var disqus_identifier = 'd9a67594-bf0c-41fd-aab0-23fd09038e7e' + '-' + 'fi'; var disqus_title = 'Jatkuva dialogisuus työkykyjohtamisen näkökulmasta'; var disqus_url = 'https://www.varma.fi/muut/blogi/postaukset/2017-q4/jatkuva-dialogisuus-tyokykyjohtamisen-nakokulmasta/'; var disqus_config = function () { this.language = 'fi'; }; (function () { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();
(function (w, d, s, l, i) { w[l] = w[l] || []; w[l].push({ 'gtm.start': new Date().getTime(), event: 'gtm.js' }); var f = d.getElementsByTagName(s)[0], j = d.createElement(s), dl = l != 'dataLayer' ? '&l=' + l : ''; j.async = true; j.src = '//www.googletagmanager.com/gtm.js?id=' + i + dl; f.parentNode.insertBefore(j, f); })(window, document, 'script', 'dataLayer', 'GTM-MJL5CR'); (function(w, t, f) { var s='script',o='_giosg',h='https://service.giosg.com',e,n;e=t.createElement(s);e.async=1;e.src=h+'/live/'; w[o]=w[o]||function() {(w[o]._e=w[o]._e||[]).push(arguments)} ;w[o]._c=f;w[o]._h=h;n=t.getElementsByTagName(s)[0];n.parentNode.insertBefore(e,n); })(window,document,3860); (function(h,o,t,j,a,r){ h.hj=h.hj||function(){(h.hj.q=h.hj.q||[]).push(arguments)}; h._hjSettings={hjid:928553,hjsv:6}; a=o.getElementsByTagName('head')[0]; r=o.createElement('script');r.async=1; r.src=t+h._hjSettings.hjid+j+h._hjSettings.hjsv; a.appendChild(r); })(window,document,'https://static.hotjar.com/c/hotjar-','.js?sv='); var _paq = _paq || []; /* tracker methods like "setCustomDimension" should be called before "trackPageView" */ _paq.push(["setCookieDomain", "*.varma.fi"]); _paq.push(["setDomains", ["*.varma.fi"]]); _paq.push(['trackPageView']); _paq.push(['enableLinkTracking']); (function() { var u="//piwik.varma.fi/piwik/"; _paq.push(['setTrackerUrl', u+'piwik.php']); _paq.push(['setSiteId', '1']); var d=document, g=d.createElement('script'), s=d.getElementsByTagName('script')[0]; g.type='text/javascript'; g.async=true; g.defer=true; g.src=u+'piwik.js'; s.parentNode.insertBefore(g,s); })();