Matkatyön sudenkuopat

11.10.2017
työkykyjohtaminen
Blogi

Mobiilia työtä tehdään liikkuvasti esimerkiksi junassa, autossa, hotellissa, kotona, kahvilassa ja asiakkaiden luona. Haasteeksi voi muodostua työntekemisen perusasioiden laatu, tunne ryhmään kuulumisesta ja kuulluksi tulemisesta sekä mahdollisuuksista vaikuttaa omaan työhön liittyviin muutoksiin. Työturvallisuuskeskus on määritellyt kuusi mobiilin työn vaativuustekijää: matkustaminen, monipaikkainen työskentely, erilaisissa kulttuureissa toimiminen, uudella tavalla rakentuva työaika, projektimainen työ sekä tietotekniikan avulla välittyvä vuorovaikutus ja yhteistyö.

Tutkimusten mukaan mobiilityö aiheuttaa selkeän riskin jos matkapäiviä kertyy vuodessa yli 50 kappaletta, matkalle lähtö/paluu ajoittuu aina yöaikaan, matkat tehdään toistuvasti pitkillä lennoilla, matka sisältää useiden aikavyöhykkeiden ylittämistä tai kohdemaan turvallisuus- ja terveysriskit ovat korkeita.

”Taidat olla puhelun ainoa osallistuja”

Miten mobiilin työn tekijät otetaan mukaan työkykyjohtamisen piiriin? Miten esimiehenä olen matkustavalle tai komennuksella työskentelevälle läsnä, herkistyn hänen kuulumisille ja tunnistan työkyvyn kannalta merkitykselliset huolet? Jos mobiilia työtä tekee yhteisössä vain yksi tai kaksi ihmistä, voi muista tuntua työläältä muistaa erikseen huomioida yksi skype-osallistuja tai aamupalaveriin osallistuja.

Vapaudesta rajattomaan riemuun

Yrittäjämäisesti toimiva mobiilityöläinen saattaa innostua ja motivoitua itsenäisestä työn suunnittelusta, vapaudesta hallita omaa kalenteria ja luoda oma systeeminsä arjen töiden pyörittämiseen. Työn imussa kiitävä matkalainen saa hyvästä asiakaspalautteesta ja onnistumisista lisää tuulta siipiensä alle. Omien rajojen asettaminen työlle hämärtyy, palautumiselle ei ole aikaa, töitä tulee paiskittua yli omien voimavarojen ja työkyky hiipuu salakavalasti kohti uuvuttavaa sinnittelyä.

Liikkuvassa työssä olet tavoitettavissa 24/7, mutta harvoin ehdit tavata omia ystäviä, jäät paitsi työpaikan juhlista ja kotipaikkakunnan tapahtumista, joudut luopumaan omista säännönmukaisista harrastuksistakin. Lisäksi matkapäivät sotkevat terveellisen ruokarytmin, iltatyöt vie aikaa liikkumiselta ja hotelliyöt häiritsee unen laatua. Tästä kierteestä on helposti seurauksena selkäkipuja, lihomista, väsymistä ja kireyttä kotona. Lääkkeeksi tulee ehkä otettua vähän viiniä vireeseen ja tuikkua murheeseen. Vuosien mittaan mieliin saattaa hiipiä ulkopuolisuuden tunne, sosiaalinen verkosto koostuu pelkästään asiakkaista ja työhön liittyvistä yhteistyökumppaneista, työyhteisö tuntuu kaukaiselta, vetäytyminen taka-alalle houkuttaa, työidentiteettikin saattaa rapistua.

Luottamus – Läsnäolo - Läpinäkyvyys

Humapin Annika Ranta puhuu monipaikkaisen työn johtamisesta. Siinä olennaista on luottamuksen, läsnäolon ja läpinäkyvyyden rakentaminen. Esimiehen tehtävänä on johtaa ihmisten itseohjautuvuutta ja yhteistyötä, tarvittavaa työn ja yhteisen ajan muotoilua sekä yhteisten ajattelupaikkojen luomista. On määriteltävä uudelleen yhteisön käytettävissä olevat fyysiset, virtuaaliset, henkiset ja sosiaaliset tilat.

Työterveyslaitoksen kokoamien tutkimustulosten mukaan työstä irrottautuminen vapaa-ajalla parantaa hyvinvointia ja työssä suoriutumista. Pitkät työajat (>50 tuntia viikossa) sitä vastoin lisäävät kroonisia terveysriskejä ja heikentävät toimintakykyä. Joustava työ ja vaikutusmahdollisuudet työaikoihin voivat parantaa hyvinvointia sekä työn ja vapaa-ajan yhteen sovittamista. Mutta pahimmillaan joustava työ ja vaikutusmahdollisuudet työaikoihin aiheuttavat kuormitusta, kun stressi ja aikapaine lisääntyvät, työstä irrottautuminen heikkenee, palautumisen tarve kasvaa, vaatimukset työlle ovat kovat tai odotukset epäselvät, sosiaalinen tuki ja yhteydenpito työyhteisöön ja esimieheen heikkenevät - vaatimukset itsensä johtamiselle ja rajojen asettamiselle korostuvat entisestään.

Työkykyjohtamisen näkökulmasta esimiehen on tärkeää käydä työntekijän kanssa säännölliset arviointikeskustelut liikkuvan työn edellytyksistä, keskustella kokonaisvaltaisesta työhyvinvoinnista ja tarjota työterveyshuollon säännöllisiä tarkastuksia työkyvyn ylläpitämiseksi. Yhdessä on hyvä varmistaa työvälineiden toimivuus ja käytön osaaminen, sopia sisäisten kokousten ajankohdista ja niihin osallistumisen tavoista, puhua matkojen lähtö- ja paluuajoista, käydä läpi työajan joustot sekä pelisäännöt matkatöiden rajoihin esimerkiksi perhesyiden tai matkalla sattuvien yllätysten varalta.

“You got to learn how to fall before you learn to fly.” (Paul Simon)

Paula Syväniemi
Paula Syväniemi
Paula Syväniemi
Työkykyjohtamisen kehityspäällikkö Varmassa
var disqus_shortname = 'varmafi'; var disqus_identifier = '7cae4198-7128-4948-848b-bfbc19258224' + '-' + 'fi'; var disqus_title = 'Matkatyön sudenkuopat'; var disqus_url = 'https://www.varma.fi/muut/blogi/postaukset/2017-q4/matkatyon-sudenkuopat/'; var disqus_config = function () { this.language = 'fi'; }; (function () { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();
(function (w, d, s, l, i) { w[l] = w[l] || []; w[l].push({ 'gtm.start': new Date().getTime(), event: 'gtm.js' }); var f = d.getElementsByTagName(s)[0], j = d.createElement(s), dl = l != 'dataLayer' ? '&l=' + l : ''; j.async = true; j.src = '//www.googletagmanager.com/gtm.js?id=' + i + dl; f.parentNode.insertBefore(j, f); })(window, document, 'script', 'dataLayer', 'GTM-MJL5CR'); (function(w, t, f) { var s='script',o='_giosg',h='https://service.giosg.com',e,n;e=t.createElement(s);e.async=1;e.src=h+'/live/'; w[o]=w[o]||function() {(w[o]._e=w[o]._e||[]).push(arguments)} ;w[o]._c=f;w[o]._h=h;n=t.getElementsByTagName(s)[0];n.parentNode.insertBefore(e,n); })(window,document,3860); (function(h,o,t,j,a,r){ h.hj=h.hj||function(){(h.hj.q=h.hj.q||[]).push(arguments)}; h._hjSettings={hjid:928553,hjsv:6}; a=o.getElementsByTagName('head')[0]; r=o.createElement('script');r.async=1; r.src=t+h._hjSettings.hjid+j+h._hjSettings.hjsv; a.appendChild(r); })(window,document,'https://static.hotjar.com/c/hotjar-','.js?sv='); var _paq = _paq || []; /* tracker methods like "setCustomDimension" should be called before "trackPageView" */ _paq.push(["setCookieDomain", "*.varma.fi"]); _paq.push(["setDomains", ["*.varma.fi"]]); _paq.push(['trackPageView']); _paq.push(['enableLinkTracking']); (function() { var u="//piwik.varma.fi/piwik/"; _paq.push(['setTrackerUrl', u+'piwik.php']); _paq.push(['setSiteId', '1']); var d=document, g=d.createElement('script'), s=d.getElementsByTagName('script')[0]; g.type='text/javascript'; g.async=true; g.defer=true; g.src=u+'piwik.js'; s.parentNode.insertBefore(g,s); })();