Seitsemän askelta hyvään työympäristöön

Seitsemän askelta hyvään työympäristöön

28.05.2018
kiinteistöt
Blogi

Työskentelen rakennuttajapäällikkönä ja työnkuvaani kuuluu hyvin monentyyppisten kiinteistökehitys- ja rakennushankkeiden johtaminen. Työpöydälläni on tällä hetkellä asemakaavojen muutoksia, vaativia toimisto-, hotelli- sekä asuinrakennusten korjaushankkeita ja myös uudiskohteita.

Perinteiset ympäristöluokitukset tarkastelevat yleensä rakennuksen ominaisuuksia ja ympäristövaikutuksia, kuten energian ja veden kulutusta, uusiutuvan energian käyttöä sekä mm. rakennuksen sijaintia kaupunkirakenteessa suhteessa kulkuyhteyksiin ja palveluihin.

Työssä viihtymiseen ja jaksamiseen liittyy lukuisia tekijöitä, jotka jäävät usein ympäristösertifioinnin ulkopuolelle. Ympäristösertifikaatit voisivat ottaa laajemmin kantaa myös esimerkiksi siihen, miten työskentelyolosuhteet ja rakennuksessa työskentelevien hyvinvointi huomioidaan.

Yhdysvalloissa tätä aukkoa paikkaamaan on jo kehitetty The Well Building Standard -sertifiointi, jonka keskeinen näkökulma on ihmiskeskeisyys. Well-sertifioinnin seitsemän peruspilaria ovat (vapaasti käännettynä) ilma (air), vesi (water), ravinto (nourishment), valo (light), hyvinvointi (fitness), mukavuus (comfort) ja mieli (mind).

1. Sisäilmaolosuhteet ovat tietenkin ensiarvoisen tärkeässä roolissa. Sisäilman laatu ja sisäilmaongelmat ovat olleet viime aikoina likimain kyllästymiseen asti otsikoissa, mutta toki osin ihan aiheesta. Laadukas sisäilma koetaan paitsi hyvin toimivana, tasapainoisena ilmanvaihtona, vedottomuutena ja miellyttävinä lämpötilaolosuhteina niin talven pakkasissa, kuin kesän helteissäkin.

2. Kunnallisten vesijohtoverkkojen veden laatu on Suomessa joitain yksittäisiä häiriötilanteita lukuun ottamatta harvoin, jos koskaan, ongelma. Muualla Euroopassa, muista maanosista puhumattakaan, asia ei ole itsestäänselvyys.

3. Työpaikan ravintoa arvioitaessa tarkastellaan esim. lounasruuan ja mahdollisesti tarjolla olevien välipalojen terveellisyyttä. Arviointikriteerit kytkeytyvät usein myös toisiinsa ja menevät päällekkäin. Tarjolla olevat välipalat liittyvät ravinnon terveellisyyteen sekä viihtymiseen ja jaksamiseen töissä.

4. Toimitilan valaistusolosuhteita suunniteltaessa sähkösuunnittelijan rooli on perinteisesti ollut suuri ja usein mietitään ennen kaikkea keinovaloratkaisujen tuottamaa valon määrää, eli "lukseja". Lukuisat tutkimukset ovat kuitenkin osoittaneet, miten tärkeää työssä jaksamiselle ja vireystilalle on, että hyödynnetään luonnonvaloa. Ihanteellisista työpisteistä ja taukotiloista on näkymä ulos rakennuksesta. Luonnonvalon merkitys elimistön eri toiminnoille, hormonitasapainolle ja mm. uni–valverytmille on hyvin suuri. Well-sertifiointi lähteekin siitä, että päivänvaloa tulee hyödyntää rakennuksen ja tilojen valaistussuunnittelussa ensisijaisena valonlähteenä niin paljon kuin mahdollista.

5. Hyvinvointi osa-alueelle kuuluvat erityisesti työpaikkaliikkumista ja fyysisen kunnon ja terveyden ylläpitoa tukevat tekijät ja järjestelyt. Näitä arviointikriteerejä on myös tunnetummissa ympäristöluokituksissa. Esim. työmatkaliikkujien vaatesäilytys- ja peseytymistilat, polkupyöräsuojat, kuntosalit ja porrasyhteyksien hyödyntäminen ovat tarkastelun kohteena. Well-sertifioinnissa tarkastellaan lisäksi, millä muilla tavoin työpaikalla tuetaan mm. tuki- ja liikuntaelinten terveyden ylläpitoa ja ehkäistään tapaturmia. Ergonomia, taukoliikunta, muut työpaikan liikuntamahdollisuudet ja liikkumisen tukeminen muiden muassa ovat tarkastelun kohteena.

6. Mukavuus ja miellyttävyys käsittävät mm. esteettömyyteen, ääni- ja lämpötilaolosuhteisiin ja ergonomiaan liittyviä kriteerejä. Taustamelulla, muilla äänihäiriöillä, huonolla ergonomialla ja huonosti toimivilla kalusteilla ja tilaratkaisuilla on väistämätön negatiivinen vaikutus suorituskykyyn ja jaksamiseen.

7. Mieli on viimeinen, mutta ehdottomasti yksi kiinnostavimmista arviointialueista. Tämä hyvin laaja osa-alue käsittää mm. työterveydenhoitoon, organisaation tasa-arvoon ja läpinäkyvyyteen, työn ja vapaa-ajan yhteen sovittamiseen, stressinhallinnan tukemiseen ja jopa estetiikkaan liittyviä tekijöitä. Ollaan ehkä kauimpana tavanomaisista rakennusten ympäristösertifioinneista, vaikka ne tietenkin joiltain osa-alueiltaan tukevat tätä Well-sertifioinnissa kuvattua osa-aluetta.

Onko Well-sertifiointi sitten välttämätön, jotta työympäristö muodostuu laadukkaaksi ja työhyvinvointia ja tuottavuutta maksimaalisesti tukevaksi? Ei tietenkään. Aika monessa organisaatiossa on mietitty ja tehty hyvää työtä edellä kuvattujen työympäristökysymysten parissa. Well-sertifiointi antaa selkeän työkalun ja konkreettiset kriteerit hyvän työskentely-ympäristön toteuttamiseksi, mutta paljon tärkeitä osatekijöitä tulee huomioitua myös "perinteisten" ympäristösertifiointien yhteydessä.

Suomalainen lainsäädäntö ja määräykset osaltaan myös varmistavat, että täkäläinen minimitaso on kohtuullisen hyvä verrattuna joihinkin muihin toimintaympäristöihin ja jos suunnittelu on hoidettu laadukkaasti, ovat lähtökohdat hyvälle työympäristölle kunnossa ilman sertifiointejakin. Silti edelleenkin toimitila- ja työympäristöajattelu keskittyy usein melko suppeaan tarkasteluun. Toimitilat nähdään vieläkin usein puhtaasti kustannustekijänä ja lasketaan excel-taulukossa tilatehokkuuksia m2/työntekijä ja kustannuksia neliötä tai henkilöä kohti.

Mielestäni edelleen on työtä tehtävänä sen eteen, että ymmärretään toimitilojen, työympäristön ja työkulttuurin merkitys henkilöstön hyvinvoinnille ja sitä kautta tuottavuudelle. Niillä on selvä yhteys.

Well-sertifioinnin seitsemän kohtaa

Tuomas Vaarasalo
Tuomas Vaarasalo
Rakennuttajapäällikkö
var disqus_shortname = 'varmafi'; var disqus_identifier = '060eb96e-9c85-4f2e-a14a-f129d303e3c1' + '-' + 'fi'; var disqus_title = 'Seitsemän askelta hyvään työympäristöön'; var disqus_url = 'https://www.varma.fi/muut/blogi/postaukset/2018-q2/seitseman-askelta-hyvaan-tyoymparistoon/'; var disqus_config = function () { this.language = 'fi'; }; (function () { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();
(function (w, d, s, l, i) { w[l] = w[l] || []; w[l].push({ 'gtm.start': new Date().getTime(), event: 'gtm.js' }); var f = d.getElementsByTagName(s)[0], j = d.createElement(s), dl = l != 'dataLayer' ? '&l=' + l : ''; j.async = true; j.src = '//www.googletagmanager.com/gtm.js?id=' + i + dl; f.parentNode.insertBefore(j, f); })(window, document, 'script', 'dataLayer', 'GTM-MJL5CR'); (function(w, t, f) { var s='script',o='_giosg',h='https://service.giosg.com',e,n;e=t.createElement(s);e.async=1;e.src=h+'/live/'; w[o]=w[o]||function() {(w[o]._e=w[o]._e||[]).push(arguments)} ;w[o]._c=f;w[o]._h=h;n=t.getElementsByTagName(s)[0];n.parentNode.insertBefore(e,n); })(window,document,3860); (function(h,o,t,j,a,r){ h.hj=h.hj||function(){(h.hj.q=h.hj.q||[]).push(arguments)}; h._hjSettings={hjid:928553,hjsv:6}; a=o.getElementsByTagName('head')[0]; r=o.createElement('script');r.async=1; r.src=t+h._hjSettings.hjid+j+h._hjSettings.hjsv; a.appendChild(r); })(window,document,'https://static.hotjar.com/c/hotjar-','.js?sv='); var _vwo_code = (function () { var account_id = 65925, settings_tolerance = 2000, library_tolerance = 2500, use_existing_jquery = false, // DO NOT EDIT BELOW THIS LINE f = false, d = document; return { use_existing_jquery: function () { return use_existing_jquery; }, library_tolerance: function () { return library_tolerance; }, finish: function () { if (!f) { f = true; var a = d.getElementById('_vis_opt_path_hides'); if (a) a.parentNode.removeChild(a); } }, finished: function () { return f; }, load: function (a) { var b = d.createElement('script'); b.src = a; b.type = 'text/javascript'; b.innerText; b.onerror = function () { _vwo_code.finish(); }; d.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(b); }, init: function () { settings_timer = setTimeout('_vwo_code.finish()', settings_tolerance); var a = d.createElement('style'), b = 'body{opacity:0 !important;filter:alpha(opacity=0) !important;background:none !important;}', h = d.getElementsByTagName('head')[0]; a.setAttribute('id', '_vis_opt_path_hides'); a.setAttribute('type', 'text/css'); if (a.styleSheet) a.styleSheet.cssText = b; else a.appendChild(d.createTextNode(b)); h.appendChild(a); this.load('//dev.visualwebsiteoptimizer.com/j.php?a=' + account_id + '&u=' + encodeURIComponent(d.URL) + '&r=' + Math.random()); return settings_timer; } }; }()); _vwo_settings_timer = _vwo_code.init(); var _paq = _paq || []; /* tracker methods like "setCustomDimension" should be called before "trackPageView" */ _paq.push(["setCookieDomain", "*.varma.fi"]); _paq.push(["setDomains", ["*.varma.fi"]]); _paq.push(['trackPageView']); _paq.push(['enableLinkTracking']); (function() { var u="//piwik.varma.fi/piwik/"; _paq.push(['setTrackerUrl', u+'piwik.php']); _paq.push(['setSiteId', '1']); var d=document, g=d.createElement('script'), s=d.getElementsByTagName('script')[0]; g.type='text/javascript'; g.async=true; g.defer=true; g.src=u+'piwik.js'; s.parentNode.insertBefore(g,s); })();