Siirry sisältöön

Värisokea viestijä saavutettavuuden jäljillä

06.02.2019
vastuullisuus
Blogi

Lievää selvempi punavihervärisokeus. Sain sellaisen diagnoosin silmäklinikalta aikoinaan ammatinvalintaikäisenä nuorena kun pohdin eri uravaihtoehtoja ja piti sulkea pois sellaiset ammatit, joissa punaisen ja vihreän normaali näkeminen jotenkin korostuvat. Erotan kyllä vihreän ja punaisen, mutta erilaisten värisävyjen kanssa tulee välillä haasteita.

Värien havaitseminen verkkopalveluissa on yksi osa saavutettavuutta. EU:n saavutettavuusdirektiivi ja sitä seuraava kansallinen lainsäädäntö tuovat nyt monelle yritykselle ja yhteisölle tärkeitä digitaalisten palveluiden vaatimuksia. Saavutettavuus on terminä vakiintunut koskettamaan verkkopalveluita ja esteettömyys fyysistä ja rakennettua ympäristöä. Työeläkeyhtiöt kuuluvat saavutettavuusdirektiivin soveltamisalaan, koska toteutamme lakisääteistä tehtävää.

Saavutettavuudesta hyötyvät kaikki

Saavutettavuuden yhteydessä puhutaan Design for all -periaatteesta eli suunnittele kaikille. Ideana on, että sama palvelu sopii erilaisille käyttäjille, eikä tarvita useita päällekkäisiä ratkaisuja samasta asiasta. Suunnittele kaikille -periaate onkin hyvä uutinen, jota monet käyttöliittymäsuunnittelijat ovat jo vuosia toteuttaneet käytännössä. Periaatteesta hyötyvät niin ikääntyneet, ulkomaalaiset kuin aisti- ja liikuntavammaiset henkilöt. Kun edellä mainitut ryhmät huomioidaan suunnittelussa, tehdään saavutettavia verkkopalveluita meille kaikille.

Saavutettavuuden lainsäädännössä on porrastettu aikataulu toteutukselle, mutta ajattelen itse niin, että parhaimmillaan saavutettavuustyötä tehdään jatkuvana prosessina. Lainsäädäntö tuo prosessiin toki ryhtiä määräaikoineen. Olemme Varmassa käärineet nyt hihat ja lähteneet toteuttamaan saavutettavuuden parhaita käytäntöjä auditoimalla ensin keskeisimmät verkkopalvelumme ja sitten kouluttamalla henkilöstöä. Löysimme auditoinnissa kehittämiskohteita, jotka liittyvät verkkopalveluiden tekniseen toteutukseen, käyttöliittymien suunnitteluun ja ymmärrettävään sisältöön.

Googlekin tykkää saavutettavista sisällöistä

On ollut hauska huomata, että toteuttamalla saavutettavia sisältöjä tulee samalla myös tehneeksi Googlelle ja muille hakupalveluille optimoituja sisältöjä. Samat lainalaisuudet näyttävät toteutuvan niin saavutettavuudessa kuin hakukoneoptimoinnissa. Paneutumalla saavutettavuuteen tulee tehneeksi suoraan myös hakukoneystävällistä viestintää.

Viestinnässä huomio on kiinnittynyt ymmärrettävään sisältöön. Työeläkeala on täynnä vaikeita käsitteitä ja termejä, joita pitää pystyä kertomaan selkeällä kielellä asiakkaillemme. Kun kirjoitamme sisältöjä, on pidettävä huolta lukijan tarpeista. Huomaan itse sisällöntuottajana, että sorrun helposti sanalliseen akrobatiaan, joka ei kuitenkaan hyödytä lukijaa.

Erikois- ja virkakieltä kannattaa kehittää selkeämmäksi. Hyvä yleiskieli tai selkokieli soveltuvat mainiosti verkkopalveluissa tapahtuvaan viestintään. Käytettävän kielen muodolla, sisällöllä, sanastolla ja rakenteella on todella paljon merkitystä. Esimerkiksi henkilöasiakkaamme asioivat usein kanssamme merkityksellisissä elämäntilanteissa. Eläkkeen hakeminen, lähiomaisen kuolema, työeläkekuntoutus tai työkyvyttömyys ovat tällaisia tilanteita. Näihin elämäntilanteisiin voi liittyä paljon uusia omaksuttavia asioita, jolloin vaikeasti ymmärrettävät sanalliset ilmaisut eivät auta ketään.

Saavutettavuus koskettaa myös visuaalista suunnittelua

Kirjoitetun tekstin lisäksi visuaalisuus korostuu sisällöntuottajan arjessa. Kuvat, värit, typografia ja informaatiomuotoilu kulkevat käsi kädessä tekstin kanssa. Visuaalisessa viestinnässä yksinkertaisuus, selkeys ja rauhallisuus auttavat lukijaa kohdistamaan huomion olennaisiin asioihin. "Näyttää kivalta" ei vielä riitä visuaalisen sisällön julkaisukriteeriksi. Saavutettavuusvaatimuksissa esimerkiksi kuvat jaotellaan informatiivisiin ja dekoratiivisiin. Jos kuvalla halutaan välittää jotain tiettyä informaatiota, tulee siihen aina sisällyttää tekstivastine. Tekstivastine kertoo kuvan sisällön näkövammaisille ruudunlukuohjelman käyttäjille. Mikäli tekstivastine on vaikea kirjoittaa, saattaa se kertoa siitäkin, että alun perin kuvavalinta on epäinformatiivinen.

Saavutettava viestintä on ennen kaikkea yhdenvertaisuuden edistämistä. Saavutettavuus koskettaa viestinnän lisäksi organisaatiossa monia muita asiantuntijaryhmiä. Yrityksen johto, tietohallinnon ja liiketoimintojen asiantuntijat, tekniset toimittajat ja visuaaliset suunnittelijat ovat kaikki yhtä tärkeässä roolissa yhdenvertaisen ja saavutettavan verkkopalvelun toteuttamisessa.

Mikko Kuivalainen
Mikko Kuivalainen
Viestintäpäällikkö, Varma
var disqus_shortname = 'varmafi'; var disqus_identifier = 'f8bb19c8-895b-445b-ac49-f43bc4e696bc' + '-' + 'fi'; var disqus_title = 'Värisokea viestijä saavutettavuuden jäljillä'; var disqus_url = 'https://www.varma.fi/muut/blogi/postaukset/2019-q1/varisokea-viestija-saavutettavuuden-jaljilla/'; var disqus_config = function () { this.language = 'fi'; }; (function () { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();
var sdkInstance="appInsightsSDK";window[sdkInstance]="appInsights";var aiName=window[sdkInstance],aisdk=window[aiName]||function(e){function n(e){t[e]=function(){var n=arguments;t.queue.push(function(){t[e].apply(t,n)})}}var t={config:e};t.initialize=!0;var i=document,a=window;setTimeout(function(){var n=i.createElement("script");n.src=e.url||"https://az416426.vo.msecnd.net/scripts/b/ai.2.min.js",i.getElementsByTagName("script")[0].parentNode.appendChild(n)});try{t.cookie=i.cookie}catch(e){}t.queue=[],t.version=2;for(var r=["Event","PageView","Exception","Trace","DependencyData","Metric","PageViewPerformance"];r.length;)n("track"+r.pop());n("startTrackPage"),n("stopTrackPage");var s="Track"+r[0];if(n("start"+s),n("stop"+s),n("addTelemetryInitializer"),n("setAuthenticatedUserContext"),n("clearAuthenticatedUserContext"),n("flush"),t.SeverityLevel={Verbose:0,Information:1,Warning:2,Error:3,Critical:4},!(!0===e.disableExceptionTracking||e.extensionConfig&&e.extensionConfig.ApplicationInsightsAnalytics&&!0===e.extensionConfig.ApplicationInsightsAnalytics.disableExceptionTracking)){n("_"+(r="onerror"));var o=a[r];a[r]=function(e,n,i,a,s){var c=o&&o(e,n,i,a,s);return!0!==c&&t["_"+r]({message:e,url:n,lineNumber:i,columnNumber:a,error:s}),c},e.autoExceptionInstrumented=!0}return t}( { instrumentationKey:"e0d09fd7-66d8-492a-9be1-1bddb519a28e" } );window[aiName]=aisdk,aisdk.queue&&0===aisdk.queue.length&&aisdk.trackPageView({}); (function (w, d, s, l, i) { w[l] = w[l] || []; w[l].push({ 'gtm.start': new Date().getTime(), event: 'gtm.js' }); var f = d.getElementsByTagName(s)[0], j = d.createElement(s), dl = l != 'dataLayer' ? '&l=' + l : ''; j.async = true; j.src = '//www.googletagmanager.com/gtm.js?id=' + i + dl; f.parentNode.insertBefore(j, f); })(window, document, 'script', 'dataLayer', 'GTM-MJL5CR'); (function(w, t, f) { var s='script',o='_giosg',h='https://service.giosg.com',e,n;e=t.createElement(s);e.async=1;e.src=h+'/live/'; w[o]=w[o]||function() {(w[o]._e=w[o]._e||[]).push(arguments)} ;w[o]._c=f;w[o]._h=h;n=t.getElementsByTagName(s)[0];n.parentNode.insertBefore(e,n); })(window,document,3860); (function(h,o,t,j,a,r){ h.hj=h.hj||function(){(h.hj.q=h.hj.q||[]).push(arguments)}; h._hjSettings={hjid:928553,hjsv:6}; a=o.getElementsByTagName('head')[0]; r=o.createElement('script');r.async=1; r.src=t+h._hjSettings.hjid+j+h._hjSettings.hjsv; a.appendChild(r); })(window,document,'https://static.hotjar.com/c/hotjar-','.js?sv='); var _paq = _paq || []; /* tracker methods like "setCustomDimension" should be called before "trackPageView" */ _paq.push(["setCookieDomain", "*.varma.fi"]); _paq.push(["setDomains", ["*.varma.fi"]]); _paq.push(['trackPageView']); _paq.push(['enableLinkTracking']); (function() { var u="//piwik.varma.fi/piwik/"; _paq.push(['setTrackerUrl', u+'piwik.php']); _paq.push(['setSiteId', '1']); var d=document, g=d.createElement('script'), s=d.getElementsByTagName('script')[0]; g.type='text/javascript'; g.async=true; g.defer=true; g.src=u+'piwik.js'; s.parentNode.insertBefore(g,s); })();