Eläkekatto nostaisi eläkemaksuja

Heikki Kotila 26.5.2014

Eläkekattokeskustelu leimahti taas kerran Stephen Elopin eläkekarttumasta syntyneen kohun myötä. Mediassa vaaditaan, että jättieläkkeistä on päästävä eroon tai vähintäänkin niiden oikeutus on selvitettävä.

Kun Suomeen työhön tuleva henkilö tulee eläkejärjestelmän piiriin, hänelle kertyy eläkettä samoin perustein kuin muillekin tyel-vakuutetuille: jokaisesta maksetusta eurosta kertyy eläkettä. Suomessa ansaittu eläke maksetaan sitten aikanaan vakuutetun asuinmaahan EU:ssa ja myös EU:n ulkopuolelle. Näin Suomen työeläkejärjestelmä edistää EU:n työvoiman vapaan liikkuvuuden periaatteen toteutumista, mikä on eduksi myös Suomelle. Tämä on yksi Suomen työeläkejärjestelmän vahvuuksista, mutta Elopin tapauksessa julkinen keskustelu on ollut suuressa määrin tunteenomaista ja populistista.

Jos eläkekatto säädettäisiin, se pienentäisi heti maksun perusteena olevaa palkkasummaa ja niistä kertyvää maksua. Tämä taas johtaisi työeläkemaksun korottamiseen, kun maksussa olevat eläkkeet pysyisivät vuosikymmeniä entisellä tasolla. Tämä taas lisäisi työelämässä nyt olevien ja tulevien sukupolvien maksurasitusta.

Julkisessa keskustelussa on myös esitetty, että muissa Euroopan maissa on käytössä eläkekatto. Usein keskustelussa jää kuitenkin kertomatta, että eri maiden eläkejärjestelmät poikkeavat rakenteeltaan Suomen vastaavasta. Muualla Euroopassa lakisääteistä, mahdollisesti eläkekatolla rajoitettua 1. pilarin eläkettä täydennetään ammatti- tai alakohtaisella 2. pilarin eläkkeellä. Suomessa taas on kattava lakisääteinen järjestelmä, joka on todettu toimivaksi myös kansainvälisissä arvioinneissa.

Eläkekatto merkitsisi luopumista Suomen hyvin toimivasta kattavasta eläkejärjestelmästä, koska katon leikkaamia eläkkeitä alettaisiin kompensoida muilla eläkejärjestelyillä. Eläkekaton leikkauksen kompensoiva lisäeläke olisi EU:n sisämarkkinasäännösten ja vapaan kilpailun piirissä, jolloin eläketurvan järjestäminen siirtyisi osittain ulkomaisille yhtiöille.

Työeläkejärjestelmässä eläkekatottomuus on keskeinen periaate, koska kaikesta ansiotyöstä tulee kertyä eläkettä. Suomessa maksu ja eläkkeet määräytyvät kaikille samojen periaatteiden mukaisesti. Näistä periaatteista on syytä pitää jatkossakin kiinni.