Hedgerahastoista paljastui kaappivastuullisuutta

02.02.2016
sijoitukset ja talous
vastuullisuus
Blogi

Hedgerahastot ovat laaja ja monenkirjava joukko rahastoja, joille leimaa-antavaa on yleensä maksimaalinen sijoitusvapaus. Rahastojen sijoitusstrategioiden kirjo on valtava, ja niiden riskiprofiilit vaihtelevat merkittävästi. Osa rahastoista on matalariskisiä ja merkittävästi suojattuja (hedge = suoja) ja osa puolestaan aggressiivisesti riskiä ottavia rahastoja. Aika-ajoin saammekin lukea uutisista yleensä jälkimmäiseen ryhmään kuuluvista rahastoista, jotka ovat markkinamyllerryksissä kaatuneet tuottaen rökäletappioita sijoittajilleen. Vaikuttaisikin siltä, että suurelle yleisölle hedgerahastoista on syntynyt mielikuva vastuuttomina mellastajina, jonka perusteella niitä on aika ajoin kutsuttu myös riskirahastoiksi.

Voivatko hedgerahastot ylipäänsä olla vastuullisia sijoittajia? Ja voivatko ne sisältyä vastuullisen sijoittajan salkkuun? Varsin merkityksellisiä kysymyksiä Varmalle – olemmehan sijoittaneet yli 10 % varoistamme hedgerahastoihin. Mielestäni vastaus molempiin kysymyksiin on kyllä. Toki parannettavaa riittää rutkasti, ja vastuullisen sijoittamisen käytännöt hedgesijoittamisessa ovat kaiken kaikkiaan vasta muotoutumassa.

Vasta harvat hedgerahastot ovat perehtyneet vastuulliseen sijoittamiseen ja sisäistäneet sen periaatteet. Usein rahastomanagerit mieltävät vastuullisen sijoittamisen suoraviivaisesti eettiseksi poissulkemiseksi eli kieltolistoiksi kohteista, joihin ei voi sijoittaa. Hedgerahastoille tämä näyttäytyy mörkönä, joka karsii sijoitusvapauksia ja samalla pienentää tuottoja. Sellaista ei haluta sitomaan salkunhoitajien käsiä. Vastuullinen sijoittaminen toimintatapana hylätäänkin turhan usein liian heppoisin perustein.

Rahastomanagereja arvioidaan kyselyllä

Meille Varmassa vastuullinen sijoittaminen tarkoittaa periaatteellista toimintatapaa ja hedgerahastojen valinnassa samaa toimintamallia kuin muissakin sijoituksissa: ota selvää sijoituskohteiden vastuullisuusnäkökohdista ja käytä harkintaa kohdevalinnassa. Toki jotkin vastuullisuusseikat voivat olla toimijoittain arvopohjaisesti niin tärkeitä, että ne johtavat myös eettisiin valintoihin ja joidenkin kohteiden poissulkemiseen.

Varman hallitus päätti hedgesijoitusten vastuullisen sijoittamisen käytännöistä vuonna 2014. Otimme käyttöön näiden periaatteiden mukaisen yksityiskohtaisen vastuullisuuspolitiikan ja siihen liittyvän kysymyslomakkeen alkuvuodesta 2015. Niissä on määritelty keskeiset käytännöt ja periaatteet, jotka ovat mielestämme tärkeitä hedgerahastojen vastuullisuutta arvioitaessa.

Kysymyslomakkeella selvitämme, kuinka hyvin rahastomanagereiden käytännöt vastaavat asettamiamme kriteerejä. Käytämme tätä tietoa yhtenä näkökohtana, kun harkitsemme rahastosijoituksen tekemistä. Näin ollen noudatamme ota selvää ja käytä harkintaa -periaatetta rahastovalintaa tehdessämme myös vastuullisuuden näkökulmasta.

Vastuullisuutta tarkastellaan usealla tasolla

Vastuullisen sijoittamisen aihepiirit koskevat sijoituskohteiden ympäristövastuuseen, yhteiskuntavastuuseen ja hyvään hallinnointitapaan liittyviä ESG-teemoja (E=environmental, S=social ja G=governance). Varman hedgerahastojen vastuullisuuspolitiikka ei tee tästä poikkeusta.

Politiikastamme tekee kuitenkin erityislaatuisen se, että ulotamme vastuullisuusasioiden systemaattisen tarkastelun usealle tasolle: kartoitamme ESG-näkökohtia niin rahastoyhtiön, rahastokuoren kuin rahaston sijoituskohteiden näkökulmista. Lisäksi kiinnitämme huomiota hedgerahastojen erityispiirteisiin mm. sijoitusstrategioiden ja käytettyjen sijoitustekniikoiden tasolla. Politiikkamme voi hyvällä syyllä luonnehtia erittäin kattavaksi.

Vastuullisuus kaapista ulos

Miten rahastot sitten täyttävät kriteerimme? Kyselytutkimustemme ja rahastonhoitajien kanssa käytyjen keskustelujen perusteella voimme todeta, ettei tilanne ole hullumpi. Miltei kaikilla managereilla ja rahastoilla on politiikassamme määriteltyjä keskeisiä periaatteita jo käytössä – näitä ei vain ole välttämättä vielä puettu vastuullisen sijoittamisen prosessin tai politiikan muotoon. Voisikin leikillisesti puhua kaappivastuullisista toimijoista.

Jatkossa toivomme, että rahastomme huomioivat ESG-näkökohdat entistä systemaattisemmin osana prosessejaan ja raportoivat niistä sijoittajilleen. Tunnistamme toki, että aihe on uusi ja että rahastoille on syytä antaa aikaa perehtyä ja sopeutua vastuullisuuden vaatimuksiin. Varma käy rahastomanagereiden kanssa aiheesta jatkuvasti keskustelua ja seuraa tilanteen kehittymistä.

Edistämme vastuullisuutta kansainvälisillä foorumeilla

Yksi keskeinen tavoitteemme on nostaa laajemmin esille vastuullisen sijoittamisen käytäntöjä hedgerahastokentässä ja erityisesti Varman rahastokohteiden keskuudessa. Aktiivinen, jo vuosia jatkunut vuoropuhelu rahastokohteidemme kanssa yhdessä kyselytutkimuksemme kanssa on epäilemättä lisännyt rahastojemme tietoisuutta aihepiiristä.

Lisäksi Varma on sijoittajajäsen Hedge Fund Standards Boardissa (HFSB). Tuemme HFSB:n työtä, joka keskittyy erityisesti hyvän hallintotavan edistämiseen hedgerahastojen keskuudessa. Varman edustaja on myös mukana PRI:n (Principles of Responsible Investment) hedge fund work stream -työryhmässä. Näin ollen Varma on aktiivisesti mukana kansainvälisillä areenoilla edistämässä hedgesijoittamisen vastuullisuuskäytäntöjä.

Parannettavaa vielä on, mutta edistystä tapahtuu, kun kansainvälinen sijoittajayhteisö viestii hedgerahastoille entistä selkeämmin vastuullisuuden tärkeydestä.

Jarkko Matilainen
Jarkko Matilainen
Hedge-rahastosijoituksista vastaava johtaja, Varma
var disqus_shortname = 'varmafi'; var disqus_identifier = '574f2729-dbee-4b0a-b250-450917275b55' + '-' + 'fi'; var disqus_title = 'Hedgerahastoista paljastui kaappivastuullisuutta'; var disqus_url = 'https://www.varma.fi/muut/blogi/postaukset/hedgerahastoista-paljastui-kaappivastuullisuutta/'; var disqus_config = function () { this.language = 'fi'; }; (function () { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();
(function (w, d, s, l, i) { w[l] = w[l] || []; w[l].push({ 'gtm.start': new Date().getTime(), event: 'gtm.js' }); var f = d.getElementsByTagName(s)[0], j = d.createElement(s), dl = l != 'dataLayer' ? '&l=' + l : ''; j.async = true; j.src = '//www.googletagmanager.com/gtm.js?id=' + i + dl; f.parentNode.insertBefore(j, f); })(window, document, 'script', 'dataLayer', 'GTM-MJL5CR'); (function(w, t, f) { var s='script',o='_giosg',h='https://service.giosg.com',e,n;e=t.createElement(s);e.async=1;e.src=h+'/live/'; w[o]=w[o]||function() {(w[o]._e=w[o]._e||[]).push(arguments)} ;w[o]._c=f;w[o]._h=h;n=t.getElementsByTagName(s)[0];n.parentNode.insertBefore(e,n); })(window,document,3860); (function(h,o,t,j,a,r){ h.hj=h.hj||function(){(h.hj.q=h.hj.q||[]).push(arguments)}; h._hjSettings={hjid:928553,hjsv:6}; a=o.getElementsByTagName('head')[0]; r=o.createElement('script');r.async=1; r.src=t+h._hjSettings.hjid+j+h._hjSettings.hjsv; a.appendChild(r); })(window,document,'https://static.hotjar.com/c/hotjar-','.js?sv='); var _paq = _paq || []; /* tracker methods like "setCustomDimension" should be called before "trackPageView" */ _paq.push(["setCookieDomain", "*.varma.fi"]); _paq.push(["setDomains", ["*.varma.fi"]]); _paq.push(['trackPageView']); _paq.push(['enableLinkTracking']); (function() { var u="//piwik.varma.fi/piwik/"; _paq.push(['setTrackerUrl', u+'piwik.php']); _paq.push(['setSiteId', '1']); var d=document, g=d.createElement('script'), s=d.getElementsByTagName('script')[0]; g.type='text/javascript'; g.async=true; g.defer=true; g.src=u+'piwik.js'; s.parentNode.insertBefore(g,s); })();