Kaksisuuntainen mielialahäiriö ja työkyvyn tuki

Jukka Kivekäs 13.11.2015

Asiakasyrityksen henkilöstöpäällikkö kysyi Varman työkykytiimiltä, miten he yrityksessään voisivat tukea kaksisuuntaista mielialahäiriötä sairastavia työntekijöitä pysymään työelämässä. Me emme osanneet vastata.

Kaksisuuntainen mielialahäiriö, lääkäreiden ammattislangilla bipolaaritauti, on pitkäaikainen mielenterveyden häiriö, jossa esiintyy jaksoittain masennus- ja hypomania- tai maniavaiheita sekä oireettomia tai vähäoireisia välivaiheita. Maanisissa vaiheissa ilmenee ylimääräistä touhukkuutta ja estottomuutta. Itsetunto on epärealistisen vahva ja unen tarve vähäinen. Masennusvaiheessa taas esiintyy toivottomuutta ja lamaantuneisuutta. Lääkityksellä sairaus saadaan usein vähäoireiseksi, mutta uusimisvaiheet ovat mahdollisia. Bipolaaritauti on sairastajalleen pitkäaikainen, ellei peräti elinikäinen seuralainen.

Työelämän kannalta sairauden vaihtelu on ongelma. Etenkin maniavaiheen puhkeaminen voi aiheuttaa vaikeuksia, kun työntekijä touhuaa saamatta kuitenkaan mitään järkevää aikaiseksi, asiakkaat valittavat outoa käytöstä ja pahimmillaan hän saattaa käyttäytyä siten, että taas sairauden rauhallisemmassa vaiheessa häpeää omaa käytöstään. Varman kuntouttajilla taas on tuntuma, että kyseisen diagnoosin saaneiden henkilöiden kuntoutusprosessit usein keskeytyvät.

Toimintamalli kaksisuuntaista mielialahäiriötä sairastavien tukemiseksi

Jos ei itse osaa vastata kysymykseen, täytyy kilauttaa kaverille. Järjestimme Varmassa neljän asiakasyrityksen HR:n, esimiesten ja työterveyshuoltojen sekä varmalaisten kesken työpajan, jossa etsittiin keinoja tukea kaksisuuntaista mielialahäiriötä sairastavia.

Työpajan resepti oli yksinkertainen:

  • taustamateriaaliksi ja teaseriksi parin kyseistä sairautta sairastavan julkkiksen haastattelu ja nettilinkkejä
  • psykiatriasiantuntijan luento sairaudesta ja sen vaikutuksesta toimintakykyyn
  • eläkehakemuksista ja lääkärinlausunnoista kaivettua tilastotietoa
  • kaksi asiakasyritysten työntekijöiden pohjalta rakennettua kuvitteellista tapausesimerkkiä

Tämän materiaalin ja osallistujien kokemusten pohjalta keskustelimme ensin ammattiryhmäkohtaisesti ja lopuksi yrityskohtaisesti. Sitten hiukan varmalaisten jälkityötä ja stilisointia, ja niin saimme laadittua toimintamallin yrityksille ja työterveyshuolloille.

Mallin olennainen piirre on pyrkiä havaitsemaan mahdolliset sairauden vaikeutumisvaiheet varhain, jolloin lääkitysmuutoksilla ja mahdollisesti myös työnkuvan muutoksilla voidaan kenties estää mania- tai hypomaniavaiheen puhkeaminen. Mallissa on erikseen mietitty toimintaohjeita tilanteeseen, jossa sairastuminen vasta mietityttää ja erikseen tilanteeseen, kun diagnoosi on jo olemassa. Molemmissa tilanteissa avainroolissa ovat työntekijän ja esimiehen välinen luottamus ja esimiehen herkkyys havaita muutoksia. Lisäksi siinä on kuvattu, millaisia asioita työn sisällössä tulisi huomioida, miten työterveyshuolto pitää yhteyttä psykiatriseen hoitotahoon ja milloin pitäisi miettiä muuta työtä tai osatyökyvyttömyyseläkettä.

Nyt meillä on vastaus, joka on löydetty yhdessä asiakkaiden kanssa.