Luottamusta rakentamassa

Jyrki Rasi 28.5.2015

Eläketurvakeskus julkaisi viime viikolla tutkimuksen, jonka tulosten mukaan suomalaisten luottamus eläketurvan riittävyyteen ja oikeudenmukaisuuteen on laskenut viime vuosina selvästi. 
 
Kansalaisten huoli on itsetutkistelun paikka myös täällä Varmassa, onhan perustehtävämme omien asiakkaidemme eläkkeiden turvaaminen.
 
Tutkimuksen aineisto on kerätty noin vuosi sitten, ison epävarmuuden vallitessa. Eläkeuudistuksen sisällöstä ei tuolloin ollut vielä sovittu, ja epävarmuus eläkeiästä ja eläkkeen tasosta on ollut omiaan ruokkimaan epäluottamusta eläketurvaa kohtaan. Myös heikko taloustilanne, lisääntyvä työttömyys ja ankeahkot tulevaisuudennäkymät ovat varmasti vaikuttaneet vastauksiin. 
 
Tutkimusaineiston keräämisen jälkeen on syntynyt eläkesopimus, johon liittyvä lakiesitys on tarkoitus antaa eduskunnalle ensi syksynä. Eläkeuudistuksessa huolehditaan työeläkejärjestelmän rahoituksen turvaamisesta, riittävästä eläketurvasta ja sukupolvien välisestä oikeudenmukaisuudesta. Eläkeuudistus myös auttaa julkisen talouden kestävyysvajeen hillinnässä. Työeläkejärjestelmämme yksi vahvuus onkin aina ollut sen kyky vastata ajan haasteisiin. 
 
Työeläkkeellä on merkitystä suomalaisten hyvinvoinnin turvaamisessa. Varma vastaa yli 800 000 suomalaisen työeläketurvasta, ja maksamme joka kuukausi yli 400 miljoonan euron verran eläkettä 335 000 eläkkeensaajalle. Keskieläke Suomessa on jo noin 1 600 euroa kuukaudessa. Varman vuosittain toteuttamissa omissa tutkimuksissa eläkkeensaajamme ovat olleet erittäin tyytyväisiä saamaansa palveluun. ETK:n tutkimuksen mukaan eniten eläketurvaan luottavatkin juuri eläkkeellä olevat eli he, jotka näkevät järjestelmän toimivuuden omalla kohdallaan. Olemme kiitollisia hyvästä palautteesta, joka innostaa meitä edelleen kehittämään palveluamme asiakkaidemme tarpeiden mukaisesti.
 
Tutkimukseen vastanneita keski-ikäisiä ja ikääntyviä suomalaisia huolettivat eläkesijoitukset. Tässä meidän on syytä lisätä tiedon tarjontaa, koska faktat puhuvat toista kieltä. Suomalaisten työeläkevarojen määrä kasvoi viime vuoden aikana yli 10 miljardilla eurolla. Eläkejärjestelmä on vahvemmassa kunnossa kuin koskaan aikaisemmin, ja Varman vakavaraisuus on ennätystasolla. 
 
Positiivista ETK:n tutkimuksessa on se, että nuoret, alle 35-vuotiaat vastaajat kertoivat eläkejärjestelmästä kerrotun tiedon olevan asiallista ja luotettavaa, mikä lisää luottamusta järjestelmään. Varmalle on tärkeää, että asiakkaillamme on oikeat tiedot eläketurvastaan, ja myös tieto tulevista eläkemuutoksista on helposti saatavilla. Tämän vuoden sähköiset työeläkeotteet ovat nyt tarkistettavissa verkkopalvelussamme. Verkkopalvelussamme voi itse laskea arvion tulevasta eläkkeestään. Palvelustamme löytyy myös helppokäyttöinen eläkelaskuri, joka kertoo jo nyt tulevan eläkeuudistuksen vaikutuksista omaan eläkkeeseen.
 
Luottamus on herkkä asia, ja haluamme olla asiakkaidemme luottamuksen arvoisia. Toivottavasti tutkimus tehdään taas kolmen vuoden päästä, jotta voimme seurata onnistumistamme tässäkin tehtävässämme. Tutkimuksesta voisi lopuksi nostaa esiin vielä yhden huomion: kukaan tutkimukseen vastanneista ei ehdottanut nykyisen eläkejärjestelmän korvaamista uudella, kokonaan toisenlaisella järjestelmällä.