Miljoona tyhjää toimistoneliötä odottaa asuntorakentajaa

Ilkka Tomperi 7.1.2015

Lähes 4 miljardin euron kiinteistösalkku tekee Varmasta Suomen suurimman kiinteistösijoittajan. Vaikka olemme vuonna 2014 jälleen hajauttaneet kiinteistösijoituksiamme myös ulkomaille, on kiinteistösalkusta yhä noin 93 % sijoitettu Suomeen.

Kotimaan kiinteistömarkkinat kaipaavat kipeästi talouskasvua, sillä työllisyyden lasku syö myös kiinteistösijoitusten kokonaistuottoa. Suomi ei silti näyttäydy epätoivoisena sijoituskohteena, etenkin kun toimistotilatuotannon sijasta olemme kiinnostuneita asuntotuotannon lisäämisestä.

Pitäisi rakentaa tiheämmin ja nopeammin, purkaa ja rakentaa uutta. Kiinteistösijoittajan visiossa näkyy korkeampia taloja, tiivistetymmässä kaupunkirakenteessa, hyvien julkisten liikenneyhteyksien varrella.

Pääkaupunkiseudulla on nyt miljoona tyhjää toimistoneliötä, joista ainakin osan voisi muuttaa asuintiloiksi. Tarvittaisiinkin paremmat edellytykset sille, että kiinteistöjä voisi muokata uuteen käyttötarkoitukseen. Sijoituspäätöksiä tekevän näkökulmasta tästä on tehty kohtuuttoman vai-keaa, ja yksi pahimmista solmukohdista on kaavoitus. Eräässä kaavoitushankkeessamme, jos-sa toimistokaava halutaan muuttaa asuntokaavaksi, on asemakaava-arkkitehti vaihtunut kolmen vuoden aikana kolmesti − eikä rakentamaan ole päästy vieläkään.

Vuoden alusta voimaantulleen lain ansiosta työeläkeyhtiöillä on jatkossa mahdollisuus hyödyntää velkarahoitusta asuntosijoittamisessa. Tämä on mielestäni positiivinen siirto asuntotuotannon tukemiseksi. Pallo on nyt kuitenkin kaavoituksella: laki on voimassa vain vuoden 2017 loppuun, joten voi kysyä, syntyykö kolmen vuoden kuluessa riittävästi rakennuskelpoista maata? Aikaikkuna on turhan pieni.

Varman nykyinen hankekanta mahdollistaa noin 150 asuntoa vuodessa. Jos kaavoitus sujuisi jouhevammin, voisi volyymi olla tuplasti sen verran. Varmalla on kaavakehityksen alla pääkaupunkiseudulla ja Tampereella satoja asuntoja, joihin velkavipua voisi hyödyntää, jos luvat muutos- ja kehityshankkeisiin valmistuisivat uuden lain vaatimassa aikataulussa.


Ilkka Tomperi

Ilkka Tomperi

Varman kiinteistösijoituksista vastaava johtaja

Ilkka Twitterissä @varma_tweet Varma LinkedInissä