Näkymätön johtaja eli miten vapautta johdetaan?

26.02.2015
työkykyjohtaminen
työelämä
Blogi

Vapauden johtaminen ei ole sanaparina paradoksaalinen, kun se ymmärretään oikein. Vapaus tarkoittaa sitä, että työntekijä kokee olevansa oman toimintansa herra ja rouva. Vapaa toiminta on sellaista, jonka takana voi seistä ylpeänä ja sanoa: "Tämä toiminta edustaa sitä, kuka minä haluan olla".

Harvardin yliopiston professori Teresa M. Amabile pitää sisäisen motivaation syntymisen kannalta tärkeimpänä yksilön autonomian eli vapauden kokemusta. Kun työntekijä kokee tekemisensä vapaaksi, vahvistuu hänen sisäinen motivaationsa ja hän on valmis panostamaan hommaan enemmän. Sitä kautta syntyy lopulta myös se paras tulos. Erityisesti jos työ vaatii luovuutta tai erityisen paljon osaamista.

Vapaan toiminnan vastakohta on kontrolloitu toiminta. Eli toiminta, joka ei ole lähtöisin henkilöstä itsestään vaan jostakin ulkopuolisesta pakosta. Mutta uhkailun ja käskemisen lisäksi myös liika palkitseminen voi viedä toiminnasta vapauden tunnun. Kun teemme asian tavoitellaksemme tekemisestä itsestään irrallista palkintoa – rahaa, mainetta, esimiehen hyväksyntää – on myös kyseessä ulkoapäin kontrolloitu toiminta.

Työntekijöiden vapauden kokemusta voidaan tukea monella tapaa. Esimerkiksi demokraattisempi johtamistyyli, vapaampi tiedonjakelu ja alaisten osallistuminen päätöksentekoon ovat keinoja tukea työntekijöiden autonomian kokemusta. Onkin osoitettu, että ne nostavat työtyytyväisyyttä ja luottamusta johtoa kohtaan. Yleisellä tasolla voidaan puhua päämäärien vapaudesta ja toimintatapojen vapaudesta. Päämäärien vapaus tarkoittaa sitä, että työntekijä kokee hänelle annetut tehtävät omikseen. Eli että hän on sisäistänyt niiden takana olevat arvot ja päämäärät. Toiminnan vapaus taas tarkoittaa mahdollisuutta vaikuttaa itse siihen, miten nämä päämäärät saavuttaa.

Usein suurin este työntekijöiden vapauden kokemukselle löytyy johtajan korvien välistä. Hän kyllä periaatteessa kannattaa ajatusta vastuullisista toimijoista, mutta ei lopulta uskalla päästää irti. Valvonta, mikromanagerointi, ylenmääräinen raportointi ja muut keinot, joilla johtaja pyrkii pitämään langat käsissään saattavat pyrkiä hyvään, mutta työntekijälle viesti on selvä: häneen ei luoteta. Ja kun häneen ei luoteta, ei hän myöskään koe vastuuta tai sisäistä motivaatiota. Moni johtaja vaatii alaisiltaan vastuuta, mutta ei ymmärrä, että hänen itsensä on ensin tarjottava se kolikon toinen puoli. Eli vapaus.

Vapauden johtaminen edellyttääkin ennen kaikkea luottamusta. Eli uskallusta antaa työntekijöille tilaa tehdä asiat itse. Supercellin toimitusjohtaja Ilkka Paananen kiteyttää asian hyvin: "Vitsailen, että olen varmasti vähiten vaikutusvaltainen toimitusjohtaja tällä alalla – mistä olen hyvin ylpeä. Minun tehtäväni on hankkia parhaat tyypit, luoda heille parhaat mahdolliset olosuhteet ja luottaa siihen, että he hoitavat työnsä hyvin" (Talouselämä 18.4.2013). Vapautta johdetaan tekemällä työntekijöille selväksi, mitä heiltä vaaditaan ja mikä on se jaettu päämäärä, johon yhdessä pyritään. Sen jälkeen johtaja päästää irti luottaen siihen, että aikuiset ihmiset kykenevät itsenäisesti etenemään kohti tätä jaettua päämäärää.

Filosofian Akatemia on mukana Varman Työkykyjohtamisen opintopolussa vuonna 2015. 10.2. pidetyn tilaisuuden teemana oli Vapaus, ja sen pääpuhujana oli Frank Martela.

Frank Martela
Frank Martela
Tutkija–valmentaja, Filosofian Akatemia
Frank Martela (FT) on Filosofian Akatemian tutkija–valmentaja ja rohkea keskustelija, joka tutkii myötätuntoa ja hyvää elämää. Kun moni etsii työkavereiden hyväksyntää, rahaa tai muita ulkoisia palkkioita, Frank valmentaa ihmisiä tunnistamaan sisäisen motivaationsa, toteuttamaan itseään paremmin ja elämään hyvää elämää. Suomessa hänet tunnetaan erityisesti onnellisuuteen ja positiiviseen psykologiaan liittyvistä tutkimuksistaan sekä kirjastaan Tahdonvoiman käyttöohje. Myös Eduskunnan Tulevaisuusvaliokunnan sisäistä motivaatiota käsittelevä raportti on hänen ja Karoliina Jarenkon käsialaa.
var disqus_shortname = 'varmafi'; var disqus_identifier = '658b4db4-c883-406b-b886-82134d1bc000' + '-' + 'fi'; var disqus_title = 'Näkymätön johtaja eli miten vapautta johdetaan?'; var disqus_url = 'https://www.varma.fi/muut/blogi/postaukset/nakymaton-johtaja-eli-miten-vapautta-johdetaan/'; var disqus_config = function () { this.language = 'fi'; }; (function () { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();
(function (w, d, s, l, i) { w[l] = w[l] || []; w[l].push({ 'gtm.start': new Date().getTime(), event: 'gtm.js' }); var f = d.getElementsByTagName(s)[0], j = d.createElement(s), dl = l != 'dataLayer' ? '&l=' + l : ''; j.async = true; j.src = '//www.googletagmanager.com/gtm.js?id=' + i + dl; f.parentNode.insertBefore(j, f); })(window, document, 'script', 'dataLayer', 'GTM-MJL5CR'); (function(w, t, f) { var s='script',o='_giosg',h='https://service.giosg.com',e,n;e=t.createElement(s);e.async=1;e.src=h+'/live/'; w[o]=w[o]||function() {(w[o]._e=w[o]._e||[]).push(arguments)} ;w[o]._c=f;w[o]._h=h;n=t.getElementsByTagName(s)[0];n.parentNode.insertBefore(e,n); })(window,document,3860); (function(h,o,t,j,a,r){ h.hj=h.hj||function(){(h.hj.q=h.hj.q||[]).push(arguments)}; h._hjSettings={hjid:928553,hjsv:6}; a=o.getElementsByTagName('head')[0]; r=o.createElement('script');r.async=1; r.src=t+h._hjSettings.hjid+j+h._hjSettings.hjsv; a.appendChild(r); })(window,document,'https://static.hotjar.com/c/hotjar-','.js?sv='); var _paq = _paq || []; /* tracker methods like "setCustomDimension" should be called before "trackPageView" */ _paq.push(["setCookieDomain", "*.varma.fi"]); _paq.push(["setDomains", ["*.varma.fi"]]); _paq.push(['trackPageView']); _paq.push(['enableLinkTracking']); (function() { var u="//piwik.varma.fi/piwik/"; _paq.push(['setTrackerUrl', u+'piwik.php']); _paq.push(['setSiteId', '1']); var d=document, g=d.createElement('script'), s=d.getElementsByTagName('script')[0]; g.type='text/javascript'; g.async=true; g.defer=true; g.src=u+'piwik.js'; s.parentNode.insertBefore(g,s); })();