Odotukset ja luottamus ratkaisevat - niin rahamarkkinoilla kuin työeläkkeessä

Katja Bjerstedt 9.2.2015

Vuodenvaihteen jälkeen eletään tulosjulkaisujen aikaa. Osakemarkkinoilla on kyse odotuksista. Periaatteessa kurssien liikkeet kertovat, miten hyvin tulokset vastaavat markkinoiden odotuksiin.

Osa markkinaliikkeistä liittyy talouden perustekijöiden muutoksiin, osa syntyy muuten vaan. Sanotaan, että pörssikurssit ennakoivat kymmenen lamaa neljästä. Sanotaan myös, että juuri rahoitusmarkkinoilla niin kutsuttu näkymätön käsi toimii tehokkaasti. Markkinoiden ajatellaankin, ainakin teoriassa, ottavan huomioon jokaisella hetkellä kaiken tulevaisuuteen liittyvän saatavilla olevan oleellisen tiedon. 

Elämme aikaa, jolloin markkinoiden liikkeet heijastavat myös keskuspankkien rahapoliittisiin toimiin liittyviä odotuksia ja niiden täyttymistä. Rahapolitiikka on talouspolitiikan keskiössä. Markkinat ilahtuivat, kun Euroopan keskuspankki viimein vastasi huutoon, tosin monien mielestä liian myöhään. Keskuspankki sitoutui ostamaan kuukausittain euroalueen valtioiden velkakirjoja jälkimarkkinoilta noin 60 miljardilla eurolla kuukaudessa. Pankki jätti osto-ohjelman lopullisen aikarajan kertomatta. Se siis haluaa pitää odotuksia yllä.

Odotusten ohella taloudessa on kyse luottamuksesta. Yhä useammin kriisit saavat alkunsa finanssimarkkinoiden häiriöistä. Luottamuksen palauttaminen on kallista. Finanssimarkkinoiden tehtävänä on pääoman tehokas allokointi. Mikäli tämä ei onnistu, vaikeutuu yritysten rahansaanti ja hankkeita siirretään tuonnemmaksi. Luottamus rapautuu.

Wall Street Journal julkaisi viime viikolla hauskan skuupin, joka paljasti, miten tarkkaan Yhdysvaltain Keskuspankki Fed valitsee sanansa, kun se arvioi talouden tilaa. (LINKKI sanaan skuupin www.wsj.com/articles/BL-REB-30391 ) Markkinoiden luottamuksen ja odotusten kannalta ei ole lainkaan yhdentekevää, ovatko näkymät vahvat vai vakaat eli 'solid' vai 'steady' Fed:n arvion mukaan!

Myös työeläkkeessä on kyse luottamuksesta ja odotuksista, sillä etuusperusteinen työeläke on arvokas turva vakuutetulle. Vuoden 2017 eläkeuudistus vahvistaa sekä luottamusta että odotuksia. Työeläkemaksu on saatu vakautettua kohtuulliselle tasolle. Se, että eläkemaksussa ei ole korotuspaineita, on tärkeää myös yritysten tulevaisuuden odotusten näkökulmasta. Toisaalta nykyiset ja tulevat eläkeläiset voivat luottaa turvallisin mielin etuusperusteiseen eläkkeeseen, jonka rahoitus on turvattu kannettavissa olevalla maksurasituksella. Eläketason odotetaan myös hieman paranevan pitenevien työurien myötä.

Vuodenvaihteen jälkeen myös Varma julkaisee tuloksensa ja vuosikertomuksensa. Arviomme tulevaisuuden näkymistä eivät sentään saa aikaan samanlaisia markkinareaktioita kuin keskuspankkien arviot. Siitä huolimatta tulevaisuudella on tapana muutamaan kertaan asettua vähän uusiin uomiin, kun tekstejä hiotaan. Tänä vuonna taloudellisen toimintaympäristön muuttujista moni on harvinaisen kummallisessa kulmassa.

Varma julkaisee nykyisin vuosikertomuksensa sähköisenä. Se onkin armeliasta, sillä nyt tulevaisuuden näkymiä voi puntaroida hieman pidempään – paperiversion aineistot painokone ahmaisi armotta sisuksiinsa jo tammikuun alussa!
Varman tilinpäätös julkaistaan 12.2. ja sähköinen vuosikertomus ilmestyy 12.3.2015.