Mitä tehdä, kun yritys ei tunnu kantavan?

Ville Elsinen 4.4.2016

Olen aina kokenut, että suomen kielen termi yrittäjä on sopivampi kuin esimerkiksi englannin juhlallinen entrepreneur. Yrittäminen on usein hyppy tuntemattomaan ja aina oma yritys ei lennä.

Meillä on asiakkaana lähes 40 000 yrittäjää ja kohtaamme asiakaspalvelussa väistämättä niitä tilanteita, kun myynti sakkaa ja maksuja alkaa kertyä. Halua yritystoiminnan jatkamiseen kuitenkin on. Miten silloin päästään eteenpäin?

Selviytymisstrategioita on nähdäkseni kolmea tyyppiä.

  1. Miten voisin hankkia lisää tuloja?
  2. Miten voisin pienentää kustannuksia?
  3. Selviänkö tilanteesta hankkimalla käyttöpääomaa rahoituskanavien kautta?

Lisätulot

Voisiko myyntiä kasvattaa laskemalla hintaa? Väliaikaisesti voi olla kannattavaa myydä tuotetta alle omakustannushinnan, kunhan muuttuvat kulut tulevat katetuksi ja myynnistä jää vielä katetta kiinteiden kulujen maksamiseen.

Toisaalta lisätuloja voi löytyä yrityksen taseesta. Onko ulkona myyntisaamisia tai vielä laskuttamatonta työtä? Voisiko näitä saada kotiutettua? Entä onko taseessa sellaista omaisuutta, jota myymällä voisi irrottaa pääomaa varsinaiseen toimintaan.

Kustannusten karsinta

Kun tulot eivät riitä kulujen kattamiseen, on mietittävä onko yrityksellä sellaisia menoja, joissa voisi säästää? YEL-maksut voivat olla yksi säästökohde. Erityisesti silloin, kun toiminta on pienentynyt, voi YEL-työtulo olla jäänyt korkeammalle tasolle kuin yrittäjän tämän hetkinen työpanoksen arvo. Tällöin työtulon laskeminen on perusteltua ja työtulon laskeminen pienentää vastaavasti YEL-maksujen määrää. Samalla kannattaa pitää mielessä, että työtulon laskeminen vaikuttaa paitsi eläkkeeseen myös niin Kelan maksamiin päivärahoihin, työttömyysetuuksiin kuin tapaturmakorvaustenkin määriin. Jos työtulo on valmiiksi matalalla tasolla, jää laskuvarakin pieneksi.

Jos taas työtulon muuttaminen ei tule kysymykseen, voi YEL-maksuihin saada helpotusta käyttämällä joustoa tai sopimalla uudesta maksurytmistä. Tarkista eräkuukausilaskuristamme eri vaihtoehdot, joilla YEL-maksuja on mahdollista maksaa. Mahdollisuus on myös sopia erillinen maksusopimus jollekin erälle. Näissä tilanteissa kannattaa olla yhteydessä asiakaspalveluumme ja kartoittaa oma tilanne ja mahdollisuudet.

Rahoitus

Kolmas vaihtoehto on hankkia käyttöpääomaa rahoitusratkaisuin. Lisää tietoa yritysten rahoituksesta on tarjolla OnnistuYrittäjänä.fi palvelussa, jota pyöritämme yhdessä Nordean ja If:n kanssa. Päivitä ja tallenna palveluun liiketoimintasuunnitelmasi, jotta neuvottelu rahoituksesta sujuu helpommin. Tutustu samalla myös palvelun kannattavuuslaskelmaan ja kassavirtalaskuriin.

Me Varmassa toivomme kaikille asiakkaillemme menestystä ja koitamme avittaa mahdollisuuksien mukaan, jos menestys vielä antaa odottaa itseään.