Tiedän tutun, joka tekee töitä samaan aikaan ainakin seitsemään eri paikkaan

Hanna Hänninen 27.5.2016

Olen kuluneen alkuvuoden aikana keskustellut useammankin eri henkilön kanssa siitä, miltä työmarkkinat näyttävät nuorten näkökulmasta. Mukana on myös tuttaviani eri aloilta, mikä on rikastuttanut ajatustenvaihtoa. Kaikkein mielenkiintoisinta onkin ollut saada näkemystä eri alojen osaajilta, työnhakijoilta ja opiskelijoilta. Vaikka tuttavieni näkökulmat ja ajatukset loputtomasta työnhausta ja jatkuvista kiitos mutta ei kiitos -vastauksista ovat kieltämättä olleet melko karujakin, silti kaikkia on yhdistänyt halu vaikuttaa, kehittää ja pohtia uusia työn tekemisen muotoja. Työttömyys ei ole toivottu vaihtoehto missään vaiheessa.

Työmarkkinatilanne ei näytä etenkään nuorten kohdalla kovinkaan ruusuiselta, joten juuri siksi uusien ideoiden syntyminen ja keskustelu työn tekemisen eri muotojen mahdollistamisesta on nuorten keskuudessa hyvinkin järkeenkäypää. Sadan työhakemuksen ja ei kiitos -vastauksen jälkeen varmasti itse kukin alkaisi miettiä uusiksi omia urapolkujaan. Olisiko minusta ehkä yrittäjäksi? Tulisiko miettiä kokoaan alan vaihtoa vai mikä olisi oma suuntani eteenpäin?

Tuttavieni työnhakua ja työtilannetta seuranneena työn tekemisen muotojen miettiminen on hyvinkin ajankohtaista. Yksi tuttavistani oli menossa työhakemuksessa numero 66, toinen täytti hakemusta numero 88 ja kolmas mietti, miten järjestää työsuhteensa, vakuutusasiansa ja muut kuvionsa siten, että hän voi tehdä töitä usealle työnantajalle. Kuviot ovat monimutkaisia ja niiden selvittämiseksi olisi kova tarve saada apua. Lisäksi pelkästään työn hakeminen aktiivisesti on hyvinkin aikaa vievää, sillä toki jokaisen hakemuksen tulee erottua joukosta, olla harkittu, kohdennettu ja brändätty omalla osaamisella.

Koska ajatukset yhdestä työuran mittaisesta työsuhteesta alkavat olla jo melko utopistisia, kysymys kuulukin, miten voisimme auttaa nuoria, ja toki myös vanhempiakin siinä, että rinnakkaiset työsuhteet, projektit, yrittäjyys ja muut mahdolliset järjestelyt saataisiin sujautettua yhdeksi paketiksi, jota voitaisiin kutsua monimuototyöuraksi? Ja miten myös työnantajat saadaan osallistumaan tähän?

Monimuototyöuran rinnalla myös yrittäjyys on nousussa, joten myös yrittäjätoiminnan tukeminen ja helpottaminen on ajankohtaista. Nuorten kohdalla myös matalan kynnyksen vertaistuki, opastus ja sparraus olisivat paikallaan, sillä välttämättä osaaminen kaikesta siitä mitä pitäisi huomioida, ei ole riittävää. Myös asiointi eri viranomaisten kanssa koetaan hankalaksi ja apua pitää etsiä monesta eri paikasta. Pahimmillaan apua saa vielä vain virastoaikoihin. Ymmärrettävästi olisin varmasti itsekin aika pihalla siitä, miten järjestäisin seitsemän eri työtäni ilman apuja.

Työelämä ja työurat muuttuvat ja monimuotoistuvat. Myös työn tekemisen tavat ovat muutoksessa, mutta ovatko kaikki tuossa muutoksessa mukana?

Varmassa on viime vuosina kehitetty aktiivisesti erilaisia yrittäjäpalveluita, joista viimeisin on Onnistu yrittäjänä -portaali. Se onkin saanut hyvän vastaanoton ja on yksi ketterä askel eteenpäin asioinnin helpottamisessa ja yksinkertaistamisessa. Tällä voidaan helpottaa yrittäjien arkea, mutta olisiko Varmassakin seuraava askel miettiä sitä, miten autamme ja tuemme nuoria heidän monimuototyöurillaan?

Usein parhaimmat innovaatiot ja ideat saadaan törmäyttämällä mahdollisimman erilaisia ihmisiä, erilaisilla taustoilla ja tavoitteilla. Kun uskaltaa rohkeasti innovoida ja ajatella sen kuuluisan laatikon ulkopuolella, voidaan hyvinkin saada kaivattuja ketteriä kehittämisideoita myös esittämiini kysymyksiin, joihin toistaiseksi ei varmaankaan suoria vastauksia löydy. Innovatiivisen ideoinnin ja törmäyttämisen puolesta liputan itsekin, ja kannustan kokeilemaan tätä rohkeasti niin Varmassa kuin omassa arjessakin.

Tutustumisen arvoisia sivustoja:
Onnistuyrittajana.fi
Kevytyrittäjyys ja mistä se on tehty?