Käyttöehdot

Varman www-sivujen yleiset käyttöehdot

Varman www-sivujen ja verkko- ja mobiilipalveluiden (sivut) käyttö edellyttää, että sitoudut noudattamaan näitä ehtoja. Tutustu näihin ehtoihin ennen kuin käytät sivuja. Varman eri palvelut voivat sisältää näiden ehtojen lisäksi sovellettavia erityisiä ehtoja. Pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteiden avulla käytettäviin palveluihin sovelletaan myös näiden käyttöä koskevia yleisiä ehtoja.

Sivut ja niillä oleva informaatio ja materiaali on suunnattu käytettäväksi Suomessa.

Palveluntuottaja

Sivujen pääasiallisena palveluntuottajan toimii Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, Käyntiosoite: Salmisaarenranta 11, Helsinki. Postiosoite: PL 1, 00098 VARMA, Y-tunnus: 0533297-9. Puhelin 010 2440.

Muutokset

Varma varaa oikeuden milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta ja mistä syystä tahansa muuttaa sivujen käyttöehtoja, ulkoasua, sisältöä, saatavuutta sekä sivuilla toimitettavia palveluita tai muita sivujen ominaisuuksia taikka lakkauttaa palvelun. Varmalla on oikeus keskeyttää palvelun tarjoaminen huolto- ja päivitystoimenpiteiden ajaksi.

Palveluntuottajan vastuu

Sivuilla annettua informaatiota ja materiaalia ei voida pitää Varman sitovana tarjouksena, kehotuksena tai sitoumuksena. Tarkempia tietoja tarjottavista tuotteista ja palveluista saa Varmasta.

Sivujen sisältämien tietojen oikeellisuus on pyritty varmistamaan huolellisesti. Varma ei vastaa sivujen sisällön oikeellisuudesta tai virheettömyydestä. Sivuilla oleva informaatio on yleisluontoista, eikä Varma voi taata tietojen soveltuvuutta yksittäistapaukseen.

Varma ei vastaa vahingoista tai kuluista tai menetyksestä, jotka aiheutuvat sivujen tai sähköisten palveluiden käytöstä tai käytönestymisestä tai näihin liittyvästä vahingosta. Varma ei myöskään vastaa mahdollisten tietoliikennehäiriöiden, tietojärjestelmävirheiden, haitallisten ohjelmien tai tietoturvariskien aiheuttamista vahingoista. Varma ei takaa, että sivut toimivat keskeytyksettä tai virheettömästi.

Kolmannen osapuolen tuottama tieto

Varma ei vastaa kolmannen osapuolen tuottamasta materiaalista, johon sivuilta mahdollisesti on linkki.

Käyttäjän vastuu

Käyttäjä vastaa sivujen kautta tehdyistä toimista, antamiensa tietojen oikeellisuudesta ja perille saapumisesta. Käyttäjä vakuuttaa ja vastaa siitä, ettei lähetä näille sivuille mitään lain vastaista tai epäasiallista aineistoa.

Käyttäjän tulee kaikin kohtuullisin keinoin varmistua siitä, että lähetetty aineisto ei sisällä viruksia tai ole muulla tavoin vahingollista.

Immateriaalioikeudet

Sivujen omistusoikeus, tekijänoikeus sekä muut immateriaalioikeudet kuuluvat Varmalle ellei erikseen ole toisin ilmoitettu. Kaikki oikeudet sivuihin ja niiden sisältöön pidätetään. Sivujen tai ulkoasun julkaiseminen, jäljentäminen, siirtäminen tai muuttaminen ilman oikeuksien omistajan lupaa on kielletty, lukuun ottamatta säilyttämistä tietokoneella tai tulostamista henkilökohtaista käyttöä varten. Aineistoa saa lainata tekijänoikeuslain mukaisesti. Aineistoa lainattaessa on aina ilmoitettava lähde.

Henkilötiedot

Varma käsittelee henkilötietoja henkilötietolain ja työntekijän eläkelain mukaisesti ja huolehtii yksityisyyden suojan toteutumisesta henkilötietojen käsittelyssä. Rekisteröintiä edellyttävissä palveluissa kerätyt käyttäjätiedot tallennetaan Varman henkilörekistereihin ja tietoja käytetään vain rekisteriselosteissa määriteltyihin tarkoituksiin. Palvelutapahtuman niin edellyttäessä Varma tallentaa viestejä varmentaakseen viestin sisällön. Varma luovuttaa hallussaan olevia tietoja sivullisille vain henkilön suostumuksella tai lain nojalla. Henkilötietolain mukaiset rekisteriselosteet ja tarkempaa informaatiota henkilötietojen suojasta on alempana tällä sivulla Tietosuoja-osassa.

Sähköposti

Avoimessa tietoverkossa lähetettyjen sähköpostiviestien luottamuksellisuutta ei voida taata. Käyttäjien tulee välttää henkilötietojen tai muiden luottamuksellisten viestien välittämistä Varmalle sähköpostitse.

Varmalla on oikeus käyttäjän pyynnöstä toimittaa sähköpostin välityksellä tietoja käyttäjän määrittelemään sähköpostiosoitteeseen. Varma ei vastaa avoimessa tietoverkossa lähetetyistä viesteistä aiheutuvista vahingoista.

Varman ylläpitämien sähköisten vakuutuskansioiden kautta lähetetyt viestit ovat SSL-suojattu.

Asiointia koskevien tietojen kerääminen

Sivuilla käytetään evästeitä (cookies). Eväste on pieni tekstitiedosto, joka tallentuu päätelaitteellesi ja tallentaa tietoa käynnistäsi sivuilla. Evästeiden avulla Varma parantaa sivujen käytettävyyttä, kerää käyttöä koskevaa tilastotietoa sekä kohdentaa tietoa sinulle. Evästeeseen tallentuu myös ns. personoitua tietoa siitä, millä sivuilla olet käynyt.

Evästeeseen tallentuu tietoina käyttäjän IP-osoite, käynnin kellonaika, vieraillut sivut, käytetty selaintyyppi, verkko-osoite, josta käyttäjä on tullut Varman sivuille ja palvelin, jolta käyttäjä on tullut Varman sivuille.

Evästeiden hyväksyminen

Käyttämällä sivuja hyväksyt, että Varma voi kerätä, käsitellä ja analysoida tietoja sivujen käytöstä, liikenteestä, tapahtumista ja muista sivuihin liittyvistä tilastotiedoista. Varma voi myös hankkia tällaista tietoa luotettavilta kolmansilta tahoilta. Tällaista tietoa ei voida palauttaa yksittäistä tunnistettavaa henkilöä koskevaksi.

Evästeiden käytön estäminen

Voit estää evästeiden tallentamisen muuttamalla selaimen tietoturva-asetuksia. On hyvä ottaa huomioon, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin palveluiden asianmukaiselle ja suunnitellulle toimimiselle. Evästeiden tulee olla päällä, kun kirjaudut Varman kirjautumista edellyttäviin palveluihin.

Selaimen asetuksista voit myös asettaa tilan, joka ilmoittaa tallennettavasta evästeestä ja tämän jälkeen voit joko hyväksyä tai hylätä evästeen.

Lisätietoja evästeistä ja verkkopalveluiden turvallisesta käytöstä voit lukea Viestintäviraston sivuilta.

Tietoyhteiskuntakaaren 205 § mukaan evästeiden tai muiden palvelun käyttöä kuvaavien tietojen tallentaminen käyttäjän päätelaitteelle ja näiden tietojen käyttö on sallittua palvelun tarjoajalle, jos käyttäjä on antanut siihen suostumuksensa ja palvelun tarjoaja antaa käyttäjälle ymmärrettävät ja kattavat tiedot tallentamisen tai käytön tarkoituksesta.

Evästeitä käyttävät ulkoiset palvelut sivuilla

Nämä palvelut keräävät tietoja anonyymisti eivätkä tallenna mitään henkilötietoja. 

Sivuille on liitetty seuraavat ulkoiset palvelut, jotka hyödyntävät evästeitä:

Adform kerää tietoa mainonnan vaikutuksesta ja mainontaan liittyvästä käyttäjien toiminnasta. Sitä käytetään myös käyttäjän kiinnostusten kohteiden perusteella tehtävään kohdennetumpaan mainontaan.

Google Analyticsin, HotjarinSnoobin ja Piwikin avulla seuraamme verkkosivuston käyttöä ja käyttötapoja. Palvelut tallentavat mm. kävijöiden lukumäärän ja vierailun keston eri sivuilla.

Google Tag Managerin avulla hallinnoimme sivuilla evästeiden asettamista.

Visual Website Optimizerin avulla tutkimme kävijöiden käyttäytymistä sivulla ja teemme vertailevaa A/B testausta.

Valvontaviranomainen

Finanssivalvonta valvoo Varman vakuutustoimintaa. Yhteystiedot: 
Finanssivalvonta, Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki. Puhelin 010 831 51.

Sovellettava laki

Näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia.