Rekisteriselosteet

Tietosuoja-asetuksen edellyttämät selosteet käsittelytoimista sekä rekisteröidyn informoinnista

EU-alueella alkaa uuden tietosuoja-asetuksen soveltaminen 25.5.2018. Varma on ottanut käyttöön rekisterinpitäjänä uudet tietosuoja-asetuksen edellyttämät selosteet käsittelytoimista sekä rekisteröidyn informoinnista. Kerromme selosteilla siitä, miten Varma käsittelee toiminnassaan asiakkaidensa henkilötietoja, minkä perusteen nojalla käsittelemme tietoja, mitä tietoja käsittelemme, kauanko tietoja säilytetään ja kenelle tietoja luovutetaan ja miten käsittelyn turvallisuudesta on huolehdittu.

Tutustu uusiin tietosuoja-asetuksen mukaisiin selosteisiin