Siirry sisältöön

Tietosuoja ja tietoturva

Tietosuojan ja tietoturvan huomioiminen on osa Varman vastuullista toimintaa.

Tietosuojalla tarkoitetaan yksityisyyden suojaamista henkilötietojen käsittelyssä. Tietosuojan avulla varmistamme tietojen luottamuksellisuuden, suojaamme henkilötietoja niitä vahingoittavalta käytöltä ja estämme henkilötietojen oikeudettoman saamisen.

Tietoturva sisältää kaikki hallinnolliset toimenpiteet ja tekniset ratkaisut, joilla suojaamme henkilöitä koskevia ja muita luottamuksellisia tietoja. Tietoturvallisuuden avulla varmistamme, että tiedot ovat vain niiden käytössä, joilla on niihin oikeus, silloin kun he niitä tarvitsevat, ja että tieto on oikeassa muodossa eikä se ole matkan varrella muuttunut.

Varman toimintaa säätelee EU-tietosuoja-asetus (GDPR), jota täydentää kansallinen tietosuojalaki. Tietosuojasäännöksiä on lisäksi esimerkiksi julkisuuslaissa ja työeläkelaeissa.

Varmassa tiedot ovat turvassa

Jokainen Varman työtekijä tai Varman toimeksiannosta työskentelevä on velvollinen noudattamaan tietoturvallisuuteen liittyviä ohjeita ja lainsäädäntöä. Varmistamme tämän huolehtimalla riittävästä osaamisesta esimerkiksi säännöllisillä koulutuksilla.

Henkilöstöämme koskee vaitiolovelvollisuus lain nojalla. Lisäksi Varman henkilöstö antaa osana työsopimustaan vaitiolositoumuksen.

Varma ylläpitää sisäisessä tietoverkossaan korkeatasoista tietoturvaa. Henkilötietojen siirtämiseen yleisessä tietoverkossa käytetään turvallista ja asianmukaista salaustekniikkaa.

Varman verkkopalvelusivuilla voi olla linkkejä muiden ylläpitämille sivuille. Varma ei vastaa näiden sivujen ylläpitäjien toiminnasta.

Tietosuoja

Henkilötietojen suoja

Varma hoitaa työntekijän eläkelain (TyEL) ja yrittäjän eläkelain (YEL) mukaista eläketurvaa. Tämän tehtävän toteuttamiseksi Varma ylläpitää ja käsittelee henkilötietoja vakuutetuista ja eläkkeensaajista. Työeläkejärjestelmän henkilötietojen käsittelyä koskevia määräyksiä on työntekijän eläkelaissa (TyEL) ja muussa vakuutus- ja vakuutusyhtiölainsäädännössä.

Mitä tietoja Varma kerää?

Keräämme henkilötietoja vakuutuksenottajilta eli työnantajilta ja yrittäjiltä, vakuutetuilta sekä eläkkeenhakijoilta ja -saajilta sekä sellaisista viranomaisrekistereistä, joihin Varmalla on laillinen käyttöoikeus. Saatamme kerätä henkilötietojasi myös suostumuksesi perusteella eri tarkoituksiin. Sinulla on oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

Varma rakennuttaa osana sijoitustoimintaansa vuokra-asuntoja ja myöntää asiakasluottoja. Vuokraustoiminnassa kerätään henkilötietoja asunnon hakijoista ja vuokralaisista. Vuokra-asunnon sekä luotonhakijoiden itse ilmoittamien tietojen lisäksi Varma tarkistaa heidän luottotietonsa. Lainarekisteriin kerätään henkilötietoja henkilöasiakkaista sekä takaajista.

Keräämme henkilötietoja vain edellä mainittuihin tarkoituksiin ja vain siinä laajuudessa kuin on tarpeen. Pyrimme varmistamaan, että tiedot ovat oikeita, täydellisiä ja ajantasaisia.

Varman eläkevakuutustoiminnassa, huoneistojen vuokrauksessa ja luotonannossa käytetään tunnisteena henkilötunnusta. Eläkeratkaisutoiminnassa sekä sosiaalisin perustein vuokralaisia valittaessa voidaan käsitellä myös arkaluonteisia kuten esimerkiksi terveydentilaa koskevia tietoja.

Asiakaspuheluiden ja Chat-palvelua koskevien tietojen tallentaminen laadun kehittämiseksi

Asiakaspalvelunumeroihimme tulevia asiakaspuheluita tallennetaan asiakaspalvelun laadun kehittämiseksi. Koulutuskäyttöön tarkoitetuista puheluista poistetaan henkilön tunnistetiedot. Chat-palveluumme tulevia keskusteluja tallennetaan laadun kehittämiseksi tilastointitarkoituksiin.

Puhelu- ja Chat-palvelutietojen tallentaminen tapahtuu tietoturvallisesti ja tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Tietoja käsitellään Varmaa sitovien säännösten mukaisesti eikä tietoja käytetä muihin tarkoituksiin. Lue lisää henkilötietojen käsittelystä Varmassa.

Itseään koskevat tiedot voi tarkistaa

Rekisteriselosteet Varman omistamista henkilörekistereistä ovat nähtävissä paitsi näillä sivuilla myös yhtiön neuvontapisteessä osoitteessa Salmisaarenranta 11, Helsinki. Kaikilla, joiden henkilötietoja on yhtiön ylläpitämissä rekistereissä, on oikeus tietosuojalainsäädännön mukaisesti tarkistaa itseään koskevat tiedot ja pyytää mahdolliset virheelliset tiedot korjattaviksi.

Voit tehdä tarkistuspyynnön Varmaan henkilötietojen pyyntölomakkeella.

Tietojen luovuttaminen muille

Rekistereissämme olevia henkilötietoja voidaan luovuttaa esimerkiksi Eläketurvakeskukselle ja muille lakisääteisen eläke- ja muun sosiaaliturvan toteuttajille. Viranomaisille tietoja luovutetaan lain nojalla. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Tietoja voidaan käyttää kulloinkin voimassa olevien tietosuojaa ja henkilötietojen käsittelyä koskevien säännösten mukaisesti suoramarkkinointiin, ellei rekisteröity ole sitä erikseen kieltänyt. Varma voi käyttää tietojen käsittelyssä alihankkijoita.  Alihankkijoilta edellytetään vaitiolositoumuksen antamista ja henkilötietojen suoja turvataan sopimusjärjestelyin. Varma voi luovuttaa henkilötietoja sosiaaliturvasopimusmaiden viranomaisille myös Euroopan Unionin ulkopuolelle silloin kun on kyseessä työeläketurvan toteuttaminen.

var sdkInstance="appInsightsSDK";window[sdkInstance]="appInsights";var aiName=window[sdkInstance],aisdk=window[aiName]||function(e){function n(e){t[e]=function(){var n=arguments;t.queue.push(function(){t[e].apply(t,n)})}}var t={config:e};t.initialize=!0;var i=document,a=window;setTimeout(function(){var n=i.createElement("script");n.src=e.url||"https://az416426.vo.msecnd.net/scripts/b/ai.2.min.js",i.getElementsByTagName("script")[0].parentNode.appendChild(n)});try{t.cookie=i.cookie}catch(e){}t.queue=[],t.version=2;for(var r=["Event","PageView","Exception","Trace","DependencyData","Metric","PageViewPerformance"];r.length;)n("track"+r.pop());n("startTrackPage"),n("stopTrackPage");var s="Track"+r[0];if(n("start"+s),n("stop"+s),n("addTelemetryInitializer"),n("setAuthenticatedUserContext"),n("clearAuthenticatedUserContext"),n("flush"),t.SeverityLevel={Verbose:0,Information:1,Warning:2,Error:3,Critical:4},!(!0===e.disableExceptionTracking||e.extensionConfig&&e.extensionConfig.ApplicationInsightsAnalytics&&!0===e.extensionConfig.ApplicationInsightsAnalytics.disableExceptionTracking)){n("_"+(r="onerror"));var o=a[r];a[r]=function(e,n,i,a,s){var c=o&&o(e,n,i,a,s);return!0!==c&&t["_"+r]({message:e,url:n,lineNumber:i,columnNumber:a,error:s}),c},e.autoExceptionInstrumented=!0}return t}( { instrumentationKey:"e0d09fd7-66d8-492a-9be1-1bddb519a28e" } );window[aiName]=aisdk,aisdk.queue&&0===aisdk.queue.length&&aisdk.trackPageView({}); (function (w, d, s, l, i) { w[l] = w[l] || []; w[l].push({ 'gtm.start': new Date().getTime(), event: 'gtm.js' }); var f = d.getElementsByTagName(s)[0], j = d.createElement(s), dl = l != 'dataLayer' ? '&l=' + l : ''; j.async = true; j.src = '//www.googletagmanager.com/gtm.js?id=' + i + dl; f.parentNode.insertBefore(j, f); })(window, document, 'script', 'dataLayer', 'GTM-MJL5CR'); (function(w, t, f) { var s='script',o='_giosg',h='https://service.giosg.com',e,n;e=t.createElement(s);e.async=1;e.src=h+'/live/'; w[o]=w[o]||function() {(w[o]._e=w[o]._e||[]).push(arguments)} ;w[o]._c=f;w[o]._h=h;n=t.getElementsByTagName(s)[0];n.parentNode.insertBefore(e,n); })(window,document,3860); (function(h,o,t,j,a,r){ h.hj=h.hj||function(){(h.hj.q=h.hj.q||[]).push(arguments)}; h._hjSettings={hjid:928553,hjsv:6}; a=o.getElementsByTagName('head')[0]; r=o.createElement('script');r.async=1; r.src=t+h._hjSettings.hjid+j+h._hjSettings.hjsv; a.appendChild(r); })(window,document,'https://static.hotjar.com/c/hotjar-','.js?sv='); var _paq = _paq || []; /* tracker methods like "setCustomDimension" should be called before "trackPageView" */ _paq.push(["setCookieDomain", "*.varma.fi"]); _paq.push(["setDomains", ["*.varma.fi"]]); _paq.push(['trackPageView']); _paq.push(['enableLinkTracking']); (function() { var u="//piwik.varma.fi/piwik/"; _paq.push(['setTrackerUrl', u+'piwik.php']); _paq.push(['setSiteId', '1']); var d=document, g=d.createElement('script'), s=d.getElementsByTagName('script')[0]; g.type='text/javascript'; g.async=true; g.defer=true; g.src=u+'piwik.js'; s.parentNode.insertBefore(g,s); })();