Hakutulokset

Ei tuloksia haulle "{{searchTerm}}"

Varma on merkittävä suomalainen kiinteistösijoittaja

Varman kiinteistösijoituksiin kuuluu suorien kiinteistösijoitusten lisäksi kotimaisia ja kansainvälisiä kiinteistörahastoja. Lisäksi meille on tärkeää hyvien ja kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen tarjoaminen etenkin kasvukeskusten alueella. 

Varma on omalla pääomalla toimivana kiinteistösijoittajana tehnyt merkittäviä kiinteistöinvestointeja ja jatkossakin kehittää aktiivisesti omaa kiinteistökantaansa ja jalostaa sitä esimerkiksi asuinkäyttöön. Näillä toimilla olemme keskeisesti mukana tukemassa kotimaista elinkeinoelämää ja Suomessa tehtävää työtä.

Varman suorat kiinteistösijoitukset sijaitsevat Suomessa. Omaisuus on hajautettu sekä tilatyypeittäin että maantieteellisesti. Salkku sisältää vuokra-asuntojen lisäksi kaikkia toimitilatyyppejä. Suurin paino on toimisto- ja liiketiloilla.

Varman kiinteistösijoitusten arvo oli vuoden lopussa 2015 noin 3 900 miljoonaa euroa ja kokonaistuotto yhteensä 3,3 %. Suoraan omistetun kiinteistöomaisuuden kiinteistökannan markkina-arvo oli 3 313 miljoonaa euroa.

Hyvä kiinteistösalkun käyttöaste

Varmalla oli vuoden 2015 lopussa rakenteilla noin 130 uutta vuokra-asuntoa pääkaupunkiseudulle. Lisäksi on suunnitteilla useita asuinrakennusprojekteja ja kehityshankkeita. Toimitilainvestoinneissa painopiste on omien kohteiden kehittämisessä sekä ylläpito- ja peruskorjausrakentamisessa.

Varman omistamien kiinteistökohteiden käyttöasteet ovat pysyneet hyvällä tasolla. Varman suoraan omistetun toimitilakiinteistösalkun vajaakäyttöaste oli vuoden 2015 lopussa 7,2 %.

Tarjoamme vuokralle monipuolisia toimitiloja erilaisten ja erikokoisten yritysten tarpeisiin. Omistamiemme kiinteistöjen vuokrattava pinta-ala on noin 2 miljoonaa neliömetriä, joista yli puolet on toimisto- ja liikehuoneistoja. Noin 60 % kiinteistöistä sijaitsee pääkaupunkiseudulla. Varma omistaa noin 4 000 vuokra-asuntoa, joista 60 % sijaitsee pääkaupunkiseudulla.