Muutoksenhakulomake

Päätöstä koskeva muutoksenhaku.


Muutoksenhakijan yhteystiedot
 
Muutoksenhaku
Muutoksenhaku koskee*
 
Liitteet
Lähetetäänkö liitteitä muutoksenhaun tueksi?*
Lähetä liitteet postitse osoitteella:
Varma, Muutoksenhaku, PL 3,
00098 VARMA

tai käyttäen suojattua sähköpostia osoitteessa https://turvaposti.varma.fi
lisäämällä viestin vastaanottajaksi sähköpostiosoite tyokyvyttomyyselake(at)varma.fi
 
Valtuutus/edunvalvonta