Kuka auttaa yrittäjää, kun voimat loppuvat?

Kuka auttaa yrittäjää, kun voimat loppuvat?

21.3.2014

Yrittäjälläkin on oikeus kuntoutukseen, työkokeiluun ja uuden ammatin opiskeluun. Moni yrittäjä kuitenkin sinnittelee jaksamisen äärirajoilla.

– Vaikuttaa siltä, että varsinkaan yksinyrittäjät eivät tunne muita mahdollisuuksia voimien pettäessä kuin työkyvyttömyyseläkkeen. Se on kuitenkin ihan viimeinen ja yleensä myös huonoin vaihtoehto, toteavat Varman kuntoutuksen kehityspäällikkö Merja Valle ja asiantuntijalääkäri Tanja Rokkanen.

Varman tuoreen selvityksen mukaan lääkäritkään eivät tunne mahdollisuuksia yrittäjän ohjaamiseksi takaisin työelämään. Ongelma koskee sekä erikoissairaanhoitoa että terveyskeskuslääkäreitä. Työterveyshuollossa kuntoutusvaihtoehdot ja prosessit osataan, mutta ani harvalla yksinyrittäjällä on työterveyshuoltoa.

Ota yhteyttä ajoissa

Kun Varma selvitti yksinyrittäjien kuntoutushakemuksia ja niiden taustoja, kävi ilmi, että yrittäjät olivat kuntoutusta hakiessaan palkansaajia myöhemmin liikkeellä. Kuntoutushakemuksia oli myös hylätty enemmän. Usein syynä oli yritystoiminnan lopettaminen tai alasajaminen niin, ettei kuntoutuksen ansioraja enää täyttynyt.

– Jos yrittäjätoiminnan jatkaminen on vaikeaa sairauden vuoksi, kannattaa ehdottomasti olla yhteydessä meihin Varmassa ennen kuin edes suunnittelee laittavansa lapun luukulle, painottaa Merja Valle.

Useita vaihtoehtoja

Sekaannusta työkyvyn arvioinnissa saattaa aiheuttaa se, että Kelan sairauspäivärahaa myönnettäessä terveyttä arvioidaan henkilön nykyisen työn kannalta.

Jos omaa työtään ei kykene Kelan 300 päivän tuen jälkeenkään tekemään, tapaus siirtyy työeläkeyhtiölle, jossa arvioidaan henkilön työkykyä laajemmin. Sitä voi olla jäljellä monenlaiseen muuhun työhön.

Permanenttiaineille allergisoitunut kampaaja voi toimia vaikkapa verkkokauppiaana tai olkapäävammainen rakennusmestari nuoriso-ohjaajana.

Uusi ammatti tai töihin toiselle

Vaihtoehtoja työkyvyttömyyseläkkeelle on useita. Työkokeilussa yrittäjä voi palata omaan yritykseensä kevennetysti esimerkiksi pitkän sairausloman jälkeen. Jos muutaman kuukauden kokeilu osoittaa, ettei työssä enää pärjää, voidaan miettiä yritystoiminnan muuttamista tai uuden yrityksen aloittamista Varman tuella.

– Yllättävän moni yrittäjä on halunnut siirtyä palkansaajaksi toiselle työnantajalle, ja sekin sopii meille, Valle kertoo.

Varma maksaa työeläkekuntoutuksen, kuten työkokeilun tai koulutuksen ajalta toimeentuloa, joka on kolmanneksen parempi kuin mitä työkyvyttömyyseläke tuolla hetkellä olisi.

Aktiivisuus auttaa

Hylätyissä hakemuksissa oli paljon sellaisia, joissa oli pelkkä erikoislääkärin lausunto ilman selitystä siitä, miten sairaus näkyy yrittäjän työssä.

– Saamme usein lääkäriltä lausunnon vain hakijan siitä sairaudesta, jota on viimeksi hoidettu. Kun terveydentilaa selvitetään tarkemmin, saattaa psyykkisen sairauden lisäksi löytyä fyysisiä ongelmia tai vanhoja vammoja, Rokkanen kertoo.

Parasta olisi, jos yrittäjällä olisi luottolääkäri, jolla olisi tiedot potilaansa kaikista sairauksista. Jos sellaiseen ei ole mahdollisuutta, kannattaa itse arkistoida lääkärinlausunnot ja lääkemääräykset huolellisesti, jotta ne voi viedä hoitavalle lääkärille työkyvyttömyyseläke- tai kuntoutusasioita mietittäessä.

Kuntoutustuen määrä perustuu ilmoitettuun työtuloon

Työeläkeyhtiön maksama tuki perustuu kaikissa työeläkekuntoutuksen vaihtoehdoissa yrittäjän ilmoittamaan työtuloon.

– Tiesimme, että moni yrittäjä alivakuuttaa itsensä, mutta kuntoutusselvitys osoitti, että tilanne on vielä huonompi kuin kuvittelimme, Rokkanen ihmettelee.

Varman vakuuttamista yrittäjistä puolet on arvioinut työpanoksensa suuruudeksi alle 14 500 euroa vuodessa. Työkyvyttömyyseläkettä saavista yrittäjistä 57 prosentilla eläke on vain 300-1000 euroa kuukaudessa.

YEL-maksun perustana oleva työtulo vaikuttaa Kelan sairauspäivärahaan, perhe-eläkkeeseen, työkyvyttömyyseläkkeeseen, perhevapaiden korvauksiin ja moneen muuhunkin korvaukseen kuin vain varsinaiseen työeläkkeeseen.

Teksti: Katri Isotalo
Kuvat: Shutterstock

{{errorMessage}}

Avainsanat

Blogi