Esimiesvalmennuksesta työvälineitä työkykyjohtamiseen

Esimiesvalmennuksesta työvälineitä työkykyjohtamiseen

20.11.2014

Edupoli ja Varma ovat toteuttaneet yhteistyössä työkykyjohtamisen esimiesvalmennuksen, jonka tavoitteena on parantaa esimiehen työkykyjohtamisen valmiuksia. Seuraamme kahden osallistujan matkaa nyt alkavassa juttusarjassa.

– Työkykyjohtamisen esimiesvalmennuksen tavoitteena on vahvistaa esimiesten osaamista ja tarjota heille konkreettisia työvälineitä työkykyjohtamiseen. Valmennuksen aikana osallistujat kehittävät omaa vastuualuettaan organisaationsa strategian ja toimintamallien mukaisesti ja oppivat linkittämään työhyvinvoinnin ja työkykyjohtamisen organisaation johtamiseen, Edupolin vastuukouluttaja Veera Wejberg kertoo.

Esimiesvalmennuksen painopisteitä ovat työn sujuvuus, esimiestyön selkeys sekä omasta ja tiimin kunnosta huolehtiminen.

– Näiden osa-alueiden sisällä valmennuksessa käydään läpi mm. itsensä johtamiseen, prosessien ja projektien johtamiseen sekä työkykyjohtamiseen liittyviä asioita. Valmennuksessa suoritetaan tekniikan erikoisammattitutkinto eli tutkinnon avulla tutkinnon suorittajan työsuorituksia arvioidaan ja osaaminen tunnustetaan, Wejberg lisää.

Erilainen esimiesvalmennus

Mikko Rosengren työskentelee Visma Passeli Oy:ssä asiakaspalvelupäällikkönä ja yhtiön johtoryhmän jäsenenä.

– Olen urani varrella osallistunut useisiin esimieskoulutuksiin ja -valmennuksiin. Tutustuttuani tämän valmennuksen sisältöön, kiinnostukseni herätti työhyvinvointiasioiden ja työkykyjohtamisen painotus. Ne ovat aihealueita, joita ei ole mielestäni muissa esimieskoulutuksissa juurikaan käsitelty. Koen työhyvinvointiasiat esimiestyössäni tärkeinä, jotta tiimini jäsenet jaksavat tehdä töitä motivoituneina.

Oma ajankäyttö haltuun

Paula Hakkarainen työskentelee henkilöstökoordinaattorina Joblink Oy:ssä ja kertoo kiinnostuneensa valmennuksen sisällön lisäksi kokonaisuuden käytännönläheisyydestä.

– Lähdin mukaan oppiakseni uutta ja saadakseni uusia näkökulmia arjen työhön. Valmennuksen paras anti tähän mennessä liittyy oman ajankäytön hallintaan ja itsensä johtamiseen. Olen oppinut rytmittämään työpäiväni paremmin, keskittymään työpäivän aikana tiettyihin asiakokonaisuuksiin ja pitämään viikossa ns. varapäivän yllättävien tilanteiden varalle. Se tuntuu toimivan erinomaisesti!
Mikko Rosengren on samaa mieltä.

– Oman työn ja ajankäytön suunnittelu on valmennuksen myötä selkeästi parantunut. Olen alkanut merkitä kalenteriin aikoja, jolloin keskityn tiettyihin tehtäviin ja osa-alueisiin sekä pyhitän kalenterista aikaa asioiden läpikäymiseen oman tiimini kanssa.

Teemana työkykyasiat

Valmennuskokonaisuus koostuu lähipäivistä, joiden välillä tehdään etätehtäviä. Rosengren on osallistunut haastattelua edeltävänä päivänä työkykyjohtamisen lähipäivään.

– Haasteellisinta työssäni on ryhmädynamiikka sekä se, että saan tiimiläisistä parhaan irti vaarantamatta työssä jaksamista. On hyvä, että saan nyt arjen pyörittämiseen ulkopuolista näkökulmaa ja voin rauhassa pysähtyä asioiden äärelle. Eilisen lähipäivän aikana kävimme läpi mm. miksi työssä jaksaminen on tärkeää ja mihin se vaikuttaa. Käsittelimme kehityskeskusteluja, varhaisen tuen mallia ja työkaluja.

Toimiva ryhmädynamiikka

Hakkarainen on ollut tyytyväinen valmennuksen käytännönläheisyyteen ja erityisesti valmennettavien ryhmään.

– Ryhmän rikkaus on mielestäni se, että osallistujia on niin monelta eri alalta. Meillä on mielenkiintoinen mahdollisuus jakaa erilaisia kokemuksia ja näkemyksiä, mutta löytää myös alasta riippumatta yhtäläisyyksiä arjen työssä. Kouluttajat ovat asiansa osaavia, ja esittävät asiat mielenkiintoisesti ja käytännönläheisesti. Olen siis ollut tyytyväinen valmennuksen antiin. Itselläni on se periaate, että itsensä kehittämisestä syntyy aina lisäarvoa, vaikka kaikki koulutuksen sisällöt eivät täysin kohtaisikaan nykyisen työn painopisteitä, hän kiittelee.

Seuraamme Paulan ja Mikon valmennuspolkua kevään aikana ilmestyvissä artikkeleissa.

Teksti: Commia/Mia Heiskanen

{{errorMessage}}

Avainsanat

Blogi