Lakimuutos korostaa kuntoutuksen roolia

Lakimuutos korostaa kuntoutuksen roolia

3.12.2014

Ammatillisen kuntoutuksen kriteerit täyttävä työkyvyttömyyseläkkeen hakija saa jatkossa ennakkopäätöksen oikeudesta kuntoutukseen. 

Jotta vältettäisiin ennenaikaisia eläköitymisiä, on ammatillinen kuntoutus aina ensisijainen keino ennen työkyvyttömyyseläkettä. Kuntoutuksen tavoitteena on löytää keinot työelämässä jatkamiseen tai paluuseen esimerkiksi pitkän sairauspoissaolon jälkeen. 

Ennen kuin eläkelaitos tekee päätöksen työkyvyttömyyseläkkeestä, on sen varmistettava, että hakijan mahdollisuudet kuntoutukseen on selvitetty. 

Tähän saakka hakijalle on lähetetty työkyvyttömyysratkaisun yhteydessä ohjauskirje ammatilliseen kuntoutukseen hakemisesta. Tämän jälkeen hakijan on pitänyt itse lähettää hakemus eläkeyhtiöön saadakseen kuntoutusasiansa vireille.

Muutos vuoden 2015 alusta 

Eduskunnassa on parhaillaan käsiteltävänä lakimuutos, jonka on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2015 alusta. Lakimuutoksen jälkeen eläkelaitoksella on velvollisuus antaa työkyvyttömyyseläkepäätöksen yhteydessä ennakkopäätös oikeudesta ammatillisen kuntoutukseen, mikäli kuntoutuksen kriteerit täyttyvät. Hakijan erillistä kuntoutushakemusta ei lakimuutoksen jälkeen enää tarvita. 

– Paitsi että uusi käytäntö tulee tietenkin helpommaksi hakijoille, on lakimuutoksen tarkoituksena ennen kaikkea tavoittaa kaikki ne työkyvyttömyyseläkkeen hakijat, joilla suinkin voi olla mahdollisuus palata työelämään kuntoutuksen keinoin, sanoo Varman kuntoutuspalvelupäällikkö Marjo Lönnberg

Kuntoutus ajoissa käyttöön 

Lakimuutoksen taustalla on Lönnbergin mukaan kaikkiaan ajatus kuntoutuksen korostamisesta työurien pidentämisen keinona. 

– Ammatillista kuntoutusta kannattaa miettiä jo silloin kun työntekijän sairaus uhkaa pitkittyä ja hän on esimerkiksi pitkällä, useamman kuukauden sairauslomalla, Lönnberg sanoo. 

– Muutoksella pyritään myös estämään kuntoutusasian tarkemman selvittelyn viivästyminen tilanteessa, jossa henkilö ei itse syystä tai toisesta ole hakenut kuntoutusta. 

Kuntoutuksen ennakkopäätöstä ei kuitenkaan anneta niissä tapauksissa, joissa työkyvyttömyyseläke myönnetään toistaiseksi tai silloin, kun hakija kykenee palaamaan työhön muun kuntoutuksen avulla. Tällainen tilanne on kyseessä esimerkiksi silloin, kun henkilön työkyky palautuu jo lääkinnällisen kuntoutuksen aikana, jolloin ammatillinen kuntoutus ei ole enää tarkoituksenmukaista. 

Ennakkopäätöstä ei anneta myöskään silloin, kun työkyvyttömyysasian käsittelyn yhteydessä ei voida vielä arvioida henkilön työkyvyttömyyden uhkaa tai kuntoutuksen tarkoituksenmukaisuutta. 

Teksti: Timo Nykänen 
Kuva: Shutterstock

{{errorMessage}}

Avainsanat

Blogi