Autokeskuksessa piirrettiin Varman Tietopalvelun avulla henkilöstökuva

Autokeskuksessa piirrettiin Varman Tietopalvelun avulla henkilöstökuva

26.02.2015
työkykyjohtaminen
Artikkeli

Autokeskuksen henkilöstöjohtaja Maikki Salminen oli jo pitkään halunnut tehdä henkilöstötilinpäätöksen. Hän sai uuden idean Varman työkykyjohtamisen opintopolun luennolla. Entäpä jos henkilöstöstä piirrettäisiinkin henkilöstökuva?

– Olin jo pitkään halunnut tehdä henkilöstötilinpäätöksen. Mielestäni normaalin tilinpäätöksen rinnalla pitäisi olla henkilöstöä kuvaavia lukuja. Onhan henkilöstö suurin kiinteä kustannus ja investointierä. Henkilöstötilinpäätöksen tekoon löytyi valmiita malleja, mutta ne olivat kaukana yritysarjesta.

Salminen kertoo saaneensa idean osallistuttuaan Varman työkykyjohtamisen opintopolkuun.

– Tukholman yliopiston professori Paula Liukkonen esitteli siellä henkilöstökuva-nimisen mallin. Hän oli koonnut yhteen tietoa henkilöstön vaihtuvuudesta, ikäjakaumasta, sukupuolijakaumasta ja poissaoloista. Kun pääsin takaisin työpöydän ääreen, aloin koota yhteen työterveyshuollon raportteja, tapaturmavakuutuksen tilastoja, Varman tietopalvelusta ja palkkajärjestelmästä saatavia tietoja. Kokosin niistä Autokeskuksen näköisen henkilöstökuvan. Olen koulutukseltani taidehistorioitsija, joten lähestyin henkilöstökuvaa kuin olisin tutkinut taideteosta. Mihin laajempaan historialliseen ilmiöön tai kontekstiin se liittyy, löytyykö kuvasta ristiriitoja tai jännitteitä, mitkä asiat ovat yhteydessä toisiinsa?

Henkilöstökuva konkretisoi työhyvinvointiasioita

Salminen teki henkilöstökuvasta havainnollisen.

– Tiedot on esitetty graafeina ja niille löytyy vertailu- ja historiatietoja. Näin olen voinut konkretisoitua bisneksen näkökulmasta usein heppoisilta kuulostavat työhyvinvointiasiat. Käyriä ja pylväitä on helppo lukea: niistä näkee heti, kulkeeko henkilöstökustannusten käyrä eri suuntaan kuin liiketuloksen käyrä ja missä toimipaikassa on suurin vaihtuvuus. Kun tuki- ja liikuntaelinsairauksien aiheuttamat kustannukset voi havainnollistaa, on helppo puntaroida erilaisten ennaltaehkäisevien toimenpiteiden hyötyjä.

Tietopalvelun kauneus piilee tiedossa

Varman Tietopalvelu osoittautui hyödylliseksi työkaluksi henkilöstökuvan rakentamisessa.

– Tietopalvelun kauneus piilee siinä, että se tarjoaa painavaa tietoa selkeästi esitettynä. Olen myös hyödyntänyt mahdollisuutta laskea esimerkkilaskelmia työkyvyttömyyseläketapausten kustannuksista ja vaikutuksista maksuluokkaan. Se, jos mikä on avannut johdon ja esimiesten silmät.

Tietopalvelu kehittyy

Salminen on ollut myös mukana kehittämässä Tietopalvelua.

– Jatkossa siellä voi yhdistää Varman tuottamaa tietoa muihin oman yrityksen tunnuslukuihin. Liiketoiminnan tulosta, työterveyshuollon kustannuksia tai palkkakustannuksia voi verrata Vertaa mittareita -toiminnon avulla.

Teksti: Commia/Mia Heiskanen
Kuva: Aro-Yhtymä Oy