Boliden Harjavalta selättää työkyvyttömyyttä ennakoimalla

Boliden Harjavalta selättää työkyvyttömyyttä ennakoimalla

07.01.2015
työkykyjohtaminen
Artikkeli

Boliden Harjavallassa lähdettiin systemaattisesti parantamaan työhyvinvointia muutamia vuosia sitten. Sivutuotteena keskimääräinen eläkkeelle siirtymisen ikä kipusi kolme vuotta ylöspäin. Eikä ketään ole jäänyt useaan vuoteen työkyvyttömyyseläkkeelle. 

Boliden Harjavallassa, joka on entinen Outokumpu Harjavalta Metals, on vanhastaan paljon työhyvinvointiin liittyviä käytäntöjä. Niitä on pakko olla, kun toiminnan ydin on sulatto. Kupari- ja nikkelirikasteiden sulattaminen ja käsittely on vaativaa työtä. Työympäristö on sen mukainen. 

− Sulan metallin kanssa kun toimitaan, lämpötilat työpisteiden vieressä ovat jopa 1300−1400 astetta. Suuri osa työntekijöistä tekee viisivuorotyötä. Meillä tehdään todella raskasta työtä, henkilöstöpäällikkö Reijo Salminen piirtää kuvaa. 

Hanke toi lisää järjestelmällisyyttä 

Syksyllä 2010 työhyvinvoinnin tekijöihin tartuttiin Harjavallassa entistä järjestelmällisemmin. Silloin alkoi teknologiateollisuuden työnantaja- ja työntekijäliittojen yhteinen Hyvä työ − pidempi työura -hanke. Boliden Harjavalta hakeutui yhdeksi hankkeen pilottiyrityksistä. 

Salminen käy läpi listaa toimista, joita Boliden Harjavallassa on sen jälkeen tehty. 20-kohtaisella listalla on mm. 

 • jatkuvasti pyörivät kehityskeskustelukoulutukset koko henkilöstölle
 • avoimempi tiedonkulku: mm. tiivistelmät johtoryhmän kokouksista julkaistaan henkilöstölle
 • tehtäväkuvausten päivittäminen niin, että vastuut ja valtuudet ovat kaikille selkeitä
 • työnkiertoa mahdollisuuksien mukaan
 • työympäristön ergonomiaan, työturvallisuuteen ja viihtyvyyteen liittyviä parannuksia

Lupa jatkaa yli eläkeiän 

Ja sitten on tehty jotain hyvin yksinkertaista, mutta samalla mullistavaa. 

− Meillä on rummutettu kovasti sitä, että täällä voi jatkaa töissä yli 63-vuotiaana, jos haluaa. Työssä jatkamisesta on tehty moraalisesti hyväksytympää kuin koskaan aikaisemmin, Reijo Salminen kertoo. 

Aikaisemmin ei ollut oikein hyväksyttyä jatkaa töissä yli eläkeiän. Katsottiin, että päälle kuusikymppisten ei tarvitsisi ”viedä” työpaikkoja nuoremmilta. 

− Tämä kulttuuri on nyt muuttunut. Täältä ei ketään ajeta eläkkeelle. Joka kerta kun ihminen kysyy eläkkeelle jäämisestä, sanon, että kai sä vielä jatkat, jos sulla ei ole terveyden kanssa ongelmia. Usein kysyjä jatkaakin vielä vähän. 

Ei yhtään työkyvyttömyyseläkkeelle 

Boliden Harjavallassa on käytössä varhaisen tuen malli, jolla ennakoidaan mahdollisia terveys- ja työkykyongelmia. Oma työterveysasema on tässä avainasemassa. Ihmisten työhyvinvointia ja työkuntoa seurataan jatkuvasti, ja kuntoutusmahdollisuuksista kerrotaan. Tuotannossa koetetaan järjestää kevennettyä ja soviteltua työtä, kun tarvetta on. 

Tämän kaiken ansiosta yhtiöstä ei ole viime vuosina jäänyt ketään työkyvyttömyyseläkkeelle. Se näkyy myös maksuissa: työkyvyttömyyseläkkeiden maksuluokka on yhtiössä laskenut kahdella. 

Lisävapaita koetetaan pitää esillä 

Parannuksista huolimatta tuotannossa ollaan monessa kohtaa kovilla. 

− Tuotannon hommissa ei pysty olemaan lähelle seitsemääkymppiä, se on fyysisesti niin raskasta työtä. Työolosuhteet ovat semmoiset, että niitä pitäisi parantaa. Sitä on tehtykin. Ideoita ja kehityskohteita on tullut. Osa on viety eteenpäin, osa odottaa, kertaa työsuojeluvaltuutettu Jarmo Hämäläinen

Yksi odottavista asioista on lisävapaat. Hämäläisen mielestä kuormaa voitaisiin keventää palveluvuosivapailla tai vastaavilla. Asiaa on pidetty esillä, ja pidetään edelleen, Hämäläinen lupaa. 

Työnkierto käytössä 

Työnkierto on käytössä varsinkin kaikkein raskaimmissa töissä. Rankin työ on nk. reikämiehillä, jotka käsittelevät sulaa metallimassaa uunista eteenpäin. Heistä melkein kaikki ovat työnkierrossa. 

− Osa vaihtaa kahden, kolmen päivän välein, osa joka päivä. Sillä tavalla saadaan vähennettyä kuormitusta ja työasentojen yksipuolisuutta. 

Viisivuorotyö raskasta, kun ikää kertyy 

Kun ikää kertyy, viisivuorotyö käy entistä raskaammaksi. Jos samaan vuoroon osuu monta iäkkäämpää työntekijää, kaikille on mahdotonta järjestää vähemmän raskaita vuoroja. Silloin koetetaan esimerkiksi sovitella vapaita niin, että yövuoroja ei tarvitsisi tehdä. 

− Mutta jos väkeä on vuorossa vähän, on hiukan vaikea järjestellä, Hämäläinen toteaa. 

Rankasta tuotannon työstä huolimatta Boliden Harjavalta on haluttu työpaikka. Maine on sellainen, että ihmisistä koetetaan pitää huolta. Ja palkanmaksu on ollut vakaata.

Boliden Harjavalta 

 • sulattaa kupari- ja nikkelirikastetta, jalostaa kuparia 
 • henkilöstöä yhteensä 410 
 • työntekijöitä 276, toimihenkilöitä ja ylempiä toimihenkilöitä 125 
 • yli 51-vuotiaita 117 
 • yli 90 henkilöä jää eläkkeelle kymmenen vuoden kuluessa 
 • henkilöstön keski-ikä 41,5 vuotta

Teksti: Riitta Gullman 
Kuvat: Boliden Harjavalta

Lue lisää:
Boliden Harjavalta