Mitä on työeläkekuntoutus

13.03.2015
kuntoutus
Artikkeli

Ammatilliseen työeläkekuntoutukseen voi hakeutua henkilö, jota uhkaa työkyvyttömyys ja ennen pitkää joutuminen työkyvyttömyyseläkkeelle. Työeläkekuntoutusta järjestävät ja kustantavat työeläkevakuutusyhtiöt. Tavoitteena on ehkäistä työkyvyttömyyttä löytämällä keinoja, joilla ihminen pysyy kiinni työelämässä sellaisessa työssä, joka on hänen terveytensä kannalta mahdollinen.

Työeläkekuntoutuksen keinoja ovat

  • työkokeilu
  • työhönvalmennus
  • uudelleen koulutus

Työkokeilu tarkoittaa sitä, että ihminen työskentelee joidenkin kuukausien ajan lyhennettyä työpäivää ja -viikkoa. Tarkoituksena on testata, onko paluu työhön mahdollinen ja millä edellytyksillä.

Työhönvalmennus tarkoittaa ammatinvalintapsykologin ja muiden ulkopuolisten ammattilaisten apua. Työhönvalmennusta käytetään silloin, kun paluu entiseen tehtävään ei ole mahdollista ja tarvitaan uusia suuntia.

Uudelleen koulutus tarkoittaa sananmukaisesti kouluttautumista uuteen ammattiin. Yleisintä on jonkin perustutkinnon suorittaminen. Lähes yhtä paljon uutta ammattia haetaan näyttötutkinnoilla, joissa yhdistyvät käytännön työssä oppiminen ja teoriaopinnot. Myös kouluttautuminen oppisopimuksella on suosittua.

Työeläkeyhtiöt kustantavat koulutusajan kuntoutusrahan, joka on työkyvyttömyyseläke kolmanneksella korotettuna.

Avainasemassa työterveyshuolto

Hakemukset työeläkekuntoutukseen ovat Varmassa nousseet puolella kymmenessä vuodessa. Työhönvalmennusten määrä on noussut 2010-luvulla noin 15 prosenttia. Uudelleen kouluttaminen on yleistynyt vielä enemmän, lähes kolmanneksella.

Tietoa ammatillisesta työeläkekuntoutuksesta on levitetty erityisesti työterveyshuoltoihin. Ne ovatkin avainasemassa työeläkekuntoutukseen ohjaamisessa. Jos kuntoutus aloitetaan ajoissa, ennuste työelämään palaamisesta on kohtuullisen hyvä. Jos ihminen on jo joutunut määräaikaiselle työkyvyttömyyseläkkeelle, työhön palaaminen vaikeutuu. Ajoissa aloitettu työeläkekuntoutus ja työkyvyn ylläpitäminen työpaikoilla jo ennen pitkiä sairauslomia ovat keskeisiä keinoja ehkäistä työkyvyttömyyttä.

Koko maa: yli 60 % takaisin työelämään

Koko maassa oli vuonna 2013 työeläkelaitosten järjestämässä ammatillisessa kuntoutuksessa 13 000 henkilöä, kertovat Eläketurvakeskuksen tilastot. Tuon vuoden aikana päättyi yli 5 600 kuntoutusohjelmaa. Yli 60 % kuntoutuksen läpikäyneistä henkilöistä palasi takaisin työelämään. Eläkkeelle siirtyi 14 %, ja heistä 40 % siirtyi osatyökyvyttömyyseläkkeelle eli oli osittain työssä.

Koko maan tilastoja vuodelta 2014 ei vielä ole saatavilla.

Katso myös:
Työeläkekuntoutus: miten, kenelle, miten toimeentulo? 
Kuntoutujan tarina: Eläkkeen sijasta uusi elämä
Kuntoutujan tarina: Työeläkekuntoutus avasi tien nuohousyrittäjäksi

Teksti: Riitta Gullman

Työhönpaluu

Voisit olla kiinnostunut myös näistä