Chilen ohella Brasilia ovat meille uusia markkinoita. Odotan vahvaa kasvua Latinalaisesta Amerikasta 2020-luvulla, Päivi Leiwo sanoo.
Chilen ohella Brasilia ovat meille uusia markkinoita. Odotan vahvaa kasvua Latinalaisesta Amerikasta 2020-luvulla, Päivi Leiwo sanoo.

Kansainvälinen edelläkävijä

21.4.2015

Pienestä autotallista toimintansa aloittanut poltin- ja pumppuvalmistaja Oilon on kasvanut viidessä vuosikymmenessä kansainvälisesti arvostetuksi energia- ja ympäristötekniikan huippuosaajaksi, jonka liikevaihdosta 70 prosenttia tulee ulkomailta.

Oilon on juuri toimittanut Kiinaan Pekingin kaukolämpölaitokselle täysin uutta polttotekniikkaa, jossa päästörajana typenoksideille on 30 milligrammaa (mg) savukaasukuutiometriä kohden. Laitoksesta tulee maailman puhtaimpia maakaasua polttavia laitoksia. Se tuottaa lämpöä 100 000 taloudelle. Euroopassa saman kokoluokan laitokset saavat päästää 100 mg.

Uusia kansainvälisiä avauksia Oilon on tehnyt myös Latinalaiseen Amerikkaan ja USA:n markkinoille.

– USA:n talouskasvu ja liuskekaasu houkuttavat. Kun merkittävä yhdysvaltalainen kattilavalmistaja ehdotti meille paikallista läsnäoloa, perustimme sinne uuden yrityksen, sanoo Oilonin hallituksen puheenjohtaja Päivi Leiwo.

Kansainvälistä alusta alkaen

Yrityksen 68 miljoonan euron liikevaihdosta 70 prosenttia tulee kansainvälisiltä markkinoilta. Kysyntä kasvaa etenkin teollisuusprosesseihin ja kaukolämpölaitoksille toimitetuissa polttojärjestelmissä.

– Kansainvälisyys on ollut alusta alkaen osa toimintaamme, Leiwo huomioi.

Jo 1960-luvulla Oilon vei suunnittelemiaan ja valmistamiaan öljypolttimia Ruotsiin ja Tanskaan. Kiinteistöjen öljylämmityksille oli kovasti kysyntää puu- ja hiililämmityksen vaihtoehtona. Kiinteistöpoltin Oilon Juniorista tuli yrityksen läpimurtotuote, jota myytiin vuosittain pelkästään Suomessa 25 000 kappaletta vuodessa. Sen menestys mahdollisti yrityksen kasvun.

– Aloimme kehittää polttotekniikkaa suurempiin kokoluokkiin ja erilaisiin käyttötarkoituksiin, Leiwo kertoo.

Nyt yrityksen tuotevalikoima kattaa polttojärjestelmät kiinteistöjen ohella voima- ja kaukolämpölaitoksiin, laivakattiloihin, teollisuusprosesseihin ja ongelmajätteen polttolaitoksiin sekä lämpöpumput kiinteistöille ja teollisuudelle.

Luotettavuutta ja osaamista

Oilon hankki 1980-luvulla suomalaisten pk-yritysten etujoukossa yritysostolla tuotantoa Saksasta.

Viime vuosikymmenen alussa yhtiö laajentui Aasian markkinoille ja perusti Kiinaan oman tehtaan. Siellä kysyntää oli kaasupolttotekniikalle, jolla kivihiiltä käyttäneet laitokset muokataan puhtaammin palaviksi ja vähennetään pienhiukkaspäästöjä.

– Otimme tietoisen riskin. Emme lähteneet Kiinaan jonkin yrityksen alihankkijaksi, vaan etsimme paikalliset asiakkaat. Pitkäjänteinen verkostoituminen on tuottanut tulosta.

Leiwo näyttää ylpeänä Kiinan kattilateollisuusyhdistykseltä saatua tunnustusta. Oilon nimettiin merkittävimmäksi poltinbrändiksi Kiinan markkinoilla vuonna 2013.

– Se on huomattava tunnustus, kun kilpailijoina on paljon kansainvälisiä ja paikallisia brändejä.

Leiwo nimeää Oilonin menestystekijöiksi asiakaslähtöisyyden, luotettavuuden ja korkean teknisen osaamisen.

– Asiakkaat haluavat energia- ja kustannustehokkaampia, parempaa hyötysuhdetta ja puhtaamman palamisen mahdollistavia poltin- ja pumppuratkaisuja.

Arvokasta tietoa isältä

Päivi Leiwo otti perheyhtiön ohjakset käsiinsä vuonna 2009, kun hänen isänsä Ossi Leiwo siirtyi taustalle pitkän työuran jälkeen.

– Työn jatkaminen oli luontevaa, olinhan ollut perheyrityksemme palveluksessa jo 20 vuotta. Saan isältäni tarvittaessa hyvää taustatukea. Hänellä on jakaa paljon arvokasta hiljaista tietoa, Leiwo sanoo.

Teksti: Olli Manninen
Kuva: Petri Kovalainen

{{errorMessage}}

Avainsanat

Blogi